MojaWyspa.co.uk - Polski Portal Informacyjny w Wielkiej Brytanii. Polish Community in the UK
Polska strona Wielkiej Brytanii

Pytania i odpowiedzi

Zobacz też:

Galeria użytkowników Mapka użytkowników Forum MojaWyspa.co.uk
Szukaj odpowiedzi
Linki sponsorowane

Pytania i odpowiedzi » Congestion Charge

Odpowiedzi

Słowa kluczowe: Congestion Charge, Londyn, opłata

Aktywny link: Co to jest Congestion Charge?

Congestion Charge to dzienna opłata za jazdę lub parkowanie na drogach publicznych w centralnej strefie Londynu. W ramach dziennej opłaty można jeździć po strefie, opuszczać ją i wjeżdżać ponownie dowolną ilość razy w ciągu dnia.

Do góry

Opracowane przez: Kasia_red, Dodano: 02/05/2012

W godzinach od 7:00 do 18:00, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt państwowych i od 25 grudnia do 1 stycznia włącznie.

Do góry

Opracowane przez: Kasia_red, Dodano: 02/05/2012

Słowa kluczowe: Congestion Charge, Londyn, opłata

Aktywny link: Ile wynosi Congestion Charge?

Dzienna opłata za wjazd do centrum Londynu wynosi 10 funtów, należy uregulować ją z góry lub do północy w dniu podróży. Płatności można również dokonać przed północą następnego dnia podlegającego opłacie, ale wtedy opłata wynosi 12 funtów. Opłatę można również uiścić następnego dnia na stronie internetowej cclondon.com lub pod numerem 0845 900 1234.

Do góry

Opracowane przez: Kasia_red, Dodano: 02/05/2012

Słowa kluczowe: Congestion Charge, Londyn, opłata

Aktywny link: Na jakiej zasadzie działa Congestion Charge?

O wjeździe lub o opuszczeniu strefy płatnej informują znaki „C” widoczne na jezdni lub umieszczone przy drodze. Nie ma barier ani punktów pobierania opłat. Należy natomiast
zapłacić, aby zarejestrować numer rejestracyjny pojazdu (Vehicle Registration Number:
VRN) w bazie danych. Tablice rejestracyjne zostaną zarejestrowane przez kamery podczas
wjazdu, wyjazdu i jazdy w strefie, a następnie zweryfikowane w oparciu o bazy danych
użytkowników, którzy wnieśli opłatę, i tych, którzy są z niej zwolnieni lub uprawnieni do
zniżki 100%. Jeśli numer rejestracyjny zostanie odnaleziony w bazie danych, zdjęcia pojazdu zostaną z niej automatycznie usunięte. Zdjęcia pojazdu użytkowników zarejestrowanych w automatycznym systemie płatności (Congestion Charging Auto Pay) zostają zachowane przez okres umożliwiający rozpatrzenie ewentualnych sporów, po czym zostają usunięte.

Do góry

Opracowane przez: Kasia_red, Dodano: 02/05/2012


Słowa kluczowe: Congestion Charge, Londyn, opłata

Aktywny link: Co daje rejestracja w systemie płatności?

Rejestracja w systemie opłat TfL za wjazd do centrum Londynu umożliwia:
- Korzystanie z automatycznego systemu płatności za wjazd do centrum Londynu,
umożliwiającego uniknięcie mandatu
- Dokonywanie szybkich i łatwych płatności przy pomocy telefonu komórkowego
- Ułatwione płatności przez internet
- Dostęp do systemu automatycznej opłaty przez telefon, która znacznie skraca czas
dokonywania opłaty tą metodą
- Wgląd do rejestru ostatnio dokonanych opłat w internecie

UWAGA - Odpowiedzialność za podanie prawidłowego numeru rejestracyjnego pojazdu i prawidłowej daty podróży leży po stronie użytkownika uiszczającego opłatę. Podanie nieprawidłowych danych karane jest mandatem. Aby tego uniknąć, należy uważnie wpisywać litery i cyfry, szczególnie w odniesieniu do znaków, które łatwo pomylić, np. „O” i „0” oraz „I” i „1”. W razie wszelkich wątpliwości, należy przed dokonaniem opłaty sprawdzić dane ponownie, bez względu na wybraną metodę płatności.
Należy również koniecznie zachować numer pokwitowania, ponieważ stanowi on dowód
dokonania zapłaty. Pokwitowanie płatności kartą kredytową, wyciąg z konta ani rachunek
za telefon komórkowy nie zawierają wymaganych informacji, takich jak data podróży,
numer rejestracyjny pojazdu i rodzaj wniesionej opłaty.

Do góry

Opracowane przez: Kasia_red, Dodano: 02/05/2012

Słowa kluczowe: Congestion Charge, Londyn, opłata

Aktywny link: Jak będą ściągane moje opłaty w automatycznym systemie płatności?

Automatyczny system płatności za wjazd do centrum Londynu (CC Auto Pay) polega na automatycznym zapisie liczby dni, w których pojazd wjeżdża do płatnej strefy w każdym
miesiącu, i obciążaniu konta bankowego użytkownika odpowiednią należnością. Konto
w automatycznym systemie płatności może zawierać do pięciu pojazdów, a użytkownik
konta będzie uiszczać obniżoną dzienną opłatę w wysokości 9 funtów za każdy z nich.
Użytkownik konta nie ryzykuje mandatem za zarejestrowane pojazdy, ponieważ system
płatności za wjazd do centrum jest automatyczny.

Do góry

Opracowane przez: Kasia_red, Dodano: 02/05/2012

Słowa kluczowe: Congestion Charge, Londyn, opłata

Aktywny link: Jak mogę się zarejestrować?

Dostępne są dwa łatwe sposoby rejestracji:
1. Na stronie internetowej cclondon.com wybierając odsyłacz „Register” (Zarejestruj się)
2. Przez telefon pod numerem 0845 900 1234.

Następnie można dokonać rejestracji w systemie automatycznym przez konto klienta (Customer Account). Konieczne będzie podanie danych pojazdów, za które będą pobierane płatności, oraz danych karty kredytowej lub debetowej (z wyjątkiem kart Maestro i Solo).

Do góry

Opracowane przez: Kasia_red, Dodano: 02/05/2012

Słowa kluczowe: Congestion Charge, Londyn, opłata

Aktywny link: Jakie są inne sposoby płatności Congestion Charge?

Możesz zapłacić przez internet, wysyłając smsa, w punktach w mieście, przez telefon oraz wypełniając specjalny formularz pocztowy.

Do góry

Opracowane przez: Kasia_red, Dodano: 02/05/2012


Słowa kluczowe: Congestion Charge, Londyn, opłata

Aktywny link: Jak opłacić CC przez internet?

Płatności można dokonywać przez całą dobę za pomocą karty kredytowej lub debetowej
na stronie cclondon.com – należy zanotować numer potwierdzenia. Płatności w internecie można dokonać z góry, do północy w dniu podróży lub do północy następnego dnia podlegającego opłacie.
Płacąc przez internet, osoby zarejestrowane w Transport for London (TfL) mogą
z łatwością uzyskać informację o wszystkich transakcjach dokonanych w przeszłości. Aby
skorzystać z tej usługi, należy wybrać odpowiedni odsyłacz na stronie cclondon.com

Do góry

Opracowane przez: Kasia_red, Dodano: 02/05/2012

Słowa kluczowe: Congestion Charge, Londyn, opłata

Aktywny link: Jak wykupić Congestion Charge smsem?

Aby móc korzystać z tej usługi, należy najpierw zarejestrować się w TfL w celu uiszczania
opłaty za wjazd do centrum Londynu. Płatności przez SMS można dokonać przed północą
w dniu podróży.

Sposób rejestracji:
1. Aby dokonać rejestracji, należy zadzwonić pod numer 0845 900 1234
2. Należy podać imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, numer karty kredytowej lub debetowej, numer telefonu komórkowego i numer rejestracyjny pojazdu, za który użytkownik chce zazwyczaj płacić przez SMS
3. SMS aktywacyjny powinien dotrzeć do użytkownika w ciągu 30 minut
4. Aby zakończyć proces rejestracji, należy usunąć z wiadomości aktywacyjnej cały tekst oprócz słowa REGISTER (Zarejestruj), po którym powinna się znajdować spacja, a następnie kod aktywacyjny rozpoczynający się od liter BS, po czym należy przesłać SMS pod numer 81099. (Np. REGISTER BS12345678)
5. Użytkownik otrzyma kolejny SMS potwierdzający, że rejestracja jest aktywna. Jeżeli klient nie otrzyma ostatniej wiadomości SMS, nie będzie mógł korzystać z systemu płatności przez SMS.
Po rejestracji, użytkownik będzie mieć dostęp do transakcji dokonanych w przeszłości na
stronie internetowej cclondon.com

Uiszczenie opłaty za wjazd do centrum Londynu przez SMS
Aby dokonać opłaty za zarejestrowany pojazd, należy wysłać wiadomość SMS zawierającą
cztery ostatnie cyfry numeru zarejestrowanej karty kredytowej lub debetowej pod numer
81099. Wiadomość z numerem pokwitowania potwierdzająca płatność powinna dotrzeć
w ciągu 30 minut. Należy pamiętać o zanotowaniu numeru pokwitowania i zapoznać się
z treścią wiadomości SMS. Jeżeli wystąpił problem przy dokonywaniu płatności, wiadomość ta będzie zawierać dalsze instrukcje.
Jeżeli wiadomość z potwierdzeniem nie dotrze w tym czasie, należy założyć, że płatność
nie została dokonana i należy podjąć ponowną próbę uiszczenia płatności przez SMS.
Jeżeli jednak zbliża się północ, zalecamy wybór innej metody płatności.

Do góry

Opracowane przez: Kasia_red, Dodano: 02/05/2012

Słowa kluczowe: Congestion Charge, Londyn, opłata

Aktywny link: Czy mogę opłacić CC gotówką?

Tak, opłaty można dokonywać gotówką w wybranych sklepach i na stacjach benzynowych
znajdujących się zarówno w płatnej strefie, jak i poza nią, oznaczonych symbolem opłaty
za wjazd do centrum lub „epay”. W punktach tych można dokonać płatności z góry lub do północy w dniu podróży. Najbliższy punkt handlowy lub stację benzynową można znaleźć na stronie internetowej cclondon.com wybierając odsyłacz „Shop Locator” (Wyszukiwanie sklepu). Należy wpisać ulicę, miejscowość lub kod pocztowy, a wyszukiwarka poda najbliższe punkty, w których
można dokonać opłaty.

Do góry

Opracowane przez: Kasia_red, Dodano: 02/05/2012

Słowa kluczowe: Congestion Charge, Londyn, opłata

Aktywny link: Na czym polega płatność przez telefon?

Wystarczy zadzwonić pod numer 0845 900 1234 w godz. od 6:00 do 00:30 od niedzieli
do piątku lub w godz. od 6:00 do 22:00 w sobotę. Płatności przez telefon można dokonać
z góry, do północy w dniu podróży lub do północy następnego dnia podlegającego opłacie.
Należy telefonicznie podać numer rejestracyjny pojazdu i prawidłową datę podróży.
Osoby zarejestrowane będą mogły skorzystać z automatycznej usługi przyśpieszającej
dokonywanie opłaty przez telefon.

Do góry

Opracowane przez: Kasia_red, Dodano: 02/05/2012

Słowa kluczowe: Congestion Charge, Londyn, opłata

Aktywny link: Jak opłacić CC przez pocztę?

Ta forma płatności możliwa jest jedynie przy użyciu formularza pocztowego „Paying the
Congestion Charge” (Opłata za wjazd do centrum Londynu). Formularz można zamówić,
pisząc na adres: Congestion Charging, PO Box 4782, Worthing, BN11 9PS. Pocztą można
zapłacić wyłącznie z góry przed podróżą.
Formularz można również pobrać ze strony internetowej cclondon.com lub zamówić pod
numerem telefonu 0845 900 1234.
Transport for London (TfL) musi otrzymać płatność na 10 dni przed planowaną podróżą,
by pieniądze zostały pobrane na czas z danego konta. Należy również dokładnie określić
datę opłacanej podróży.

Do góry

Opracowane przez: Kasia_red, Dodano: 02/05/2012

Słowa kluczowe: Congestion Charge, Londyn, opłata, mandat

Aktywny link: Jakie są mandaty za brak Congestion Charge?

Grzywna wynosi 120 funtów. Zostaje ona zmniejszona do 60, jeśli zostanie zapłacona w ciągu
14 dni. Jeśli nie zostanie zapłacona w ciągu 28 dni, zostanie zwiększona do 180 funtów.
Niezapłacenie kary w wysokości 180 funtów prowadzi do zarejestrowania długu w sądzie
okręgowym i zwiększenie należnej kwoty do 185 funtów. W przypadku niezapłacenia kary,
sporządzony zostanie nakaz sądowy, na podstawie którego komornik będzie mógł
wyegzekwować dług.

Rejestracja długu w sądzie okręgowym nie prowadzi do orzeczenia sądu okręgowego i nie
ma wpływu na klasyfikację zdolności kredytowej dłużnika. Pojazd, za który nie zapłacono
trzech lub więcej mandatów, może zostać zablokowany lub odholowany w dowolnym
punkcie w obrębie Wielkiego Londynu. Będzie można go odzyskać po uiszczeniu
wszystkich zaległych opłat i pokryciu innych związanych z tym kosztów. Odzyskaniem
niezapłaconych mandatów wystawionych na pojazdy zarejestrowane poza granicami
Wielkiej Brytanii zajmują się licencjonowani komornicy i Europejska Agencja
ds. Odzyskiwania Długów.

Mandat można zapłacić na stronie internetowej cclondon.com, telefonicznie pod
numerem podanym na mandacie lub pocztą.

Wystawiony mandat można zakwestionować w drodze petycji i odwołania. Petycje można
wnosić na piśmie lub w formacie elektronicznym. Dalsze informacje na temat sposobów wnoszenia odwołania przeciwko grzywnie umieszczane są na wszystkich wystawionych mandatach. Jeśli petycja zostanie odrzucona, można wnieść odwołanie do niezależnej instytucji, jaką jest Organ Odwoławczy ds. Parkowania i Ruchu Drogowego (Parking and Traffic Appeals Service). Petycje można wnosić na piśmie.

UWAGA - Mandaty mogą być wystawiane z wielu powodów, np. jeżeli opłata za wjazd do centrum
Londynu nie zostanie wniesiona do północy następnego dnia podlegającego opłacie po dniu podróży. Mandat może zostać wystawiony również w przypadku podania nieprawidłowego numeru rejestracyjnego pojazdu lub błędnej daty podróży.

Do góry

Opracowane przez: Kasia_red, Dodano: 02/05/2012

Słowa kluczowe: Congestion Charge, Londyn, opłata

Aktywny link: Kto jest zwolniony z Congestion Charge?

Niektóre pojazdy są automatycznie zwolnione z opłaty za wjazd do centrum Londynu na
podstawie klasy podatku. Rejestracja pojazdu i kontakt z nami nie jest konieczny do
skorzystania ze zwolnienia na tej podstawie.

Następujące pojazdy są automatycznie zwolnione z opłat:
• Motocykle, motorowery i rowery
• Koncesjonowane taksówki w Londynie (na licencji Public Carriage Office)
• Pojazdy służb ratunkowych zwolnione z opłaty akcyzowej (Vehicle Excise Duty: VED)
• Pojazdy należące do Ministerstwa Obrony
• Pojazdy państwowej służby zdrowia (NHS) zwolnione z opłaty akcyzowej
• Pojazdy osób niepełnosprawnych zwolnione z opłaty akcyzowej
• Pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne (np. Dial-A-Ride) zwolnione z opłaty
akcyzowej
• Pojazdy z co najmniej dziewięcioma miejscami siedzącymi zarejestrowane w DVLA jako
autobusy. Pojazdy zarejestrowane w państwach należących do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego poza Wielką Brytanią nie są automatycznie zwolnione z opłat, ale mogą
uzyskać zniżkę 100%, pod warunkiem dokonania rejestracji w TfL.

Do góry

Opracowane przez: Kasia_red, Dodano: 02/05/2012

Słowa kluczowe: Congestion Charge, Londyn, opłata

Aktywny link: Na jaką zniżkę mogą liczyć mieszkańcy centrum Londynu?

Mieszkańcy płatnej strefy mogą być upoważnieni do 90-proc. zniżki za wjazd do centrum
Londynu (Residents 90% discount). Niektórzy mieszkańcy rejonów znajdujących się
w bezpośredniej bliskości płatnej strefy mogą być również upoważnieni do zniżki 90 proc.,
z racji konieczności przekraczania strefy w codziennej komunikacji.
Każdy mieszkaniec upoważniony do zniżki 90% ma prawo do rejestracji jednego
prywatnego pojazdu. Musi to być pojazd, którego dana osoba jest zarejestrowanym
posiadaczem, pojazd wynajęty lub samochód służbowy.
Zniżka podlega weryfikacji na podstawie statusu mieszkańca i dokumentacji pojazdu.
Aby skorzystać ze zniżki, należy się zarejestrować, dokonując rocznej opłaty w wysokości
10 funtów.

Do góry

Opracowane przez: Kasia_red, Dodano: 02/05/2012

Słowa kluczowe: Congestion Charge, Londyn, opłata

Aktywny link: Więcej informacji

Więcej informacji na temat Congestion Charge znajdziesz na stronie TfL

Powyższy tekst został oparty na polskojęzycznej broszurze wydanej przez Transport for London

Do góry

Opracowane przez: Kasia_red, Dodano: 02/05/2012

Zasoby 

Brak zasobów w tej kategorii.

dodaj reklamę »Boksy reklamowe

Tylko £16.70 za paczkę UK-Polska

Paczki do Polski - Najniższa cena, solidny serwis od drzwi do drzwi, ubezpieczenie w cenie

_-_


 
  • Copyright © MojaWyspa.co.uk,
  • Tel: 020 3026 6918 Wlk. Brytania,
  • Tel: 0 32 73 90 600 Polska