MojaWyspa.co.uk - Polski Portal Informacyjny w Wielkiej Brytanii. Polish Community in the UK
Polska strona Wielkiej Brytanii

Pytania i odpowiedzi

Zobacz też:

Galeria użytkowników Mapka użytkowników Forum MojaWyspa.co.uk
Szukaj odpowiedzi
Linki sponsorowane

Pytania i odpowiedzi » National Insurance Number (NIN)

Odpowiedzi

Słowa kluczowe: national insurance number, NIN

Aktywny link: Co to jest National Insurance Number (NIN)?

Jeśli zamierzasz podjąć lub podjąłeś właśnie pracę w Wielkiej Brytanii, lub zarejestrowałeś działalność gospodarczą, lub starasz się o zasiłki socjalne, musisz ubiegać się o National Insurance Number, czyli numer ubezpieczenia społecznego – polski odpowiednik NIPu i PESELu w jednym. To przyznawany każdemu indywidualnie numer niezbędny do identyfikacji składek płaconych na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz emerytalny.
NIN składa się z ciągu liter i cyfr, np. FH123456A.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008, Czas ostatniej edycji: 22/03/2011

Słowa kluczowe: national insurance number, NIN

Aktywny link: Jeszcze nie posiadam NIN, co mam robić?

O nadanie NIN możesz ubiegać się w lokalnym Job Centre lub pod numerem telefonu 0845 600 0643, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 18. Formalności związane z nadaniem NIN będą przebiegać w następujący sposób:
- najpierw urzędnik Job Centre potwierdzi twoja tożsamość, upewni się, że nie posiadasz już numeru ubezpieczenia i sprawdzi, czy jesteś uprawniony do jego posiadania. Dzwoniąc do JobCentre przygotuj sobie odpowiedzi na pytania o dane osobowe, adres, kiedy przyjechałeś do UK, gdzie pracujesz, jak się z tobą skontaktować
- następnie otrzymasz pocztą list wraz z informacją o terminie spotkania z urzędnikiem oraz listą dokumentów, które musisz ze sobą zabrać. Najczęściej są to paszport lub dowód osobisty, list od pracodawcy potwierdzający zatrudnienie (z informacja o miejscu pracy, stanowisku, dacie rozpoczęcia zatrudnienia, itp.), potwierdzenie adresu itp. Podczas spotkania urzędnik będzie weryfikował twoje dokumenty i poprosi cię o wypełnienie formularza. Jeśli nie znasz dobrze angielskiego, możesz umawiając się na spotkanie, poprosić o obecność tłumacza.
- jeżeli dokumenty które dostarczyłeś są kompletne to na otrzymanie NIN powinieneś czekać nie dłużej niż 4-6 tygodni, zostanie on Przesłany do ciebie poczta pod twój adres zamieszkania który podałeś na spotkaniu.

Na decyzję o przyznaniu czeka się ustawowo do 6 tygodni. Po otrzymaniu pocztą listu o przyznaniu NIN, czeka się następne kilka tygodni na sam NIN, którym jest plastikowa karta wielkości karty kredytowej. Jeśli imię i nazwisko nie są podane poprawnie należy to zgłosić, gdyż taka karta jest nieważna. Kartę NIN należy traktować bardzo poważnie, ponieważ duplikatów nie wystawia się (nawet w przypadku zagubienia). Jeżeli decyzja jest odmowna wtedy będziemy musieli powtarzać cala procedurę od początku.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008, Czas ostatniej edycji: 22/03/2011

Słowa kluczowe: national insurance number, NIN, emergency tax code, ETC

Aktywny link: Emergency Tax Code. Co to takiego?

Jeżeli twój Kod Podatku posiada jedną z następujących liter na końcu: "X", "M1" lub "W1" oznacza to, że jest on obliczany na podstawie twoich miesięcznych lub tygodniowych zarobków a nie według całorocznych dochodów. Natomiast "BR" w Kodzie Podatku oznacza, że nie została ci przyznana ulga podatkowa i od twoich przychodów jest pobierana podstawowa stawka za podatek. Są to rodzaje Emergency Tax, które są przeważnie używane jeżeli twój pracodawca nie jest pewien jaki podatek powinien płacić. Kod podatku możesz znalezc na odcinku wypłaty (payslip), P45 oraz P60.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008

Słowa kluczowe: podatek, podatki, tax, taxes, Inland Revenue, national insurance, NIN

Aktywny link: Czy muszę płacić podatki i ubezpieczenie socjalne (National Insurance) w Wielkiej Brytanii?

Dochody za pracę w Zjednoczonym Królestwie podlegają opodatkowaniu. Pracodawca zajmuje się odprowadzaniem podatku od wynagrodzenia. Jeśli umowa o pracę z agencja pracy tymczasowej została podpisana w Polsce i pracownik płaci składki socjalne w Polsce, to nie musi płacić składek National Insurance w Wielkiej Brytanii. Biura ZUS wydaja zaświadczenie E101 potwierdzające opłacenie składek socjalnych w Polsce. Przedstawienie tego zaświadczenia zapobiega zadaniu płacenia składek w Wielkiej Brytanii. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.zus.pl. Osoby podpisujące umowę o prace w Zjednoczonym Królestwie, czy to z agencją czy bezpośrednio z pracodawcą, muszą płacić składki National Insurance w Wielkiej Brytanii. Pracodawca zajmuje się odprowadzaniem składek od wynagrodzenia. Osoby płacące podatek i składki National Insurance, dostają numer National Insurance. Należy znać swój numer. Pracodawca powinien w tym pomóc albo należy się zwrócić do najbliższego biura pracy (JobCentreplus) www.jobcentreplus.gov.uk/JCP/Employers/Ourservices/Contactsandadvice/Dev_009639.xml.html.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008


Słowa kluczowe: national insurance number, NIN

Aktywny link: Jak ubiegać się o NIN?

Musisz umówić się na spotkanie w Job Centre, w czasie którego potwierdzona zostanie twoja tożsamość, więc potrzebujesz dowodu tożsamości i zaświadczenia, że pracujesz. Job Centre (czyli Urząd Pracy) znaleźć można we wszystkich większych miastach. W lokalach Job Centre masz możliwość wyszukania bezpłatnie ofert pracy z Twojego rejonu i z całego kraju. Najbliższy urząd możesz znaleźć w książce telefonicznej lub odwiedzając www.dwp.qov.uk/lifeevent/benefits/ni_number.asp.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008, Czas ostatniej edycji: 15/05/2008

Słowa kluczowe: national insurance number, NIN

Aktywny link: Jakie rodzaje dokumentów mogę przynieść?

Spis dokumentów zostanie przesłany do nas pocztą. Brak któregoś z wymaganych dokumentów może spowodować odesłanie i konieczność oczekiwania na kolejna wizytę (nawet do kilku tygodni). Z drugiej strony - im więcej dokumentów zostanie przyniesionych, tym większa szansa na całkowicie bezproblemowe załatwienie całej procedury.
Pamiętaj, że muszą to być oryginały!
 1. Paszport
 2. Dowód osobisty
 3. Prawo jazdy
 4. Dokument potwierdzający zatrudnienie (payslip - odcinek wypłaty, umowa o pracę, list od pracodawcy)
 5. jeżeli pracujemy dla agencji pośredniczącej wtedy list od nich
 6. dokumenty z Home Office
 7. kartę studencką
 8. list potwierdzający studiowanie, włączając w to szczegóły kierunku
 9. umowę o mieszkanie
 10. rachunki za prąd, wodę itd.
 11. wyciąg z banku (bank statement)
 12. dokumenty świadczące o naszym stanie cywilnym
 13. certyfikat urodzenia
Dokumenty w przypadku posiadania własnej firmy:
 1. Faktura
 2. List od naszego księgowego
 3. Listy od naszych klientów
 4. Formularz podatkowy schedule D

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008

Słowa kluczowe: national insurance number, NIN

Aktywny link: Jak długo trwa oczekiwanie na decyzję?

Na decyzję o przyznaniu czeka się ustawowo do 6 tygodni. Po otrzymaniu pocztą listu o przyznaniu NIN, czeka się następne kilka tygodni na sam NIN, którym jest plastikowa karta wielkości karty kredytowej. Jeśli imię i nazwisko nie są podane poprawnie należy to zgłosić, gdyż taka karta jest nieważna. Kartę NIN należy traktować bardzo poważnie, ponieważ duplikatów nie wystawia się (nawet w przypadku zagubienia). Jeżeli decyzja jest odmowna wtedy będziemy musieli powtarzać cala procedurę od początku.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008

Zasoby 

Brak zasobów w tej kategorii.

dodaj reklamę »Boksy reklamowe

Tylko £16.70 za paczkę UK-Polska

Paczki do Polski - Najniższa cena, solidny serwis od drzwi do drzwi, ubezpieczenie w cenie

_-_


 
 • Copyright © MojaWyspa.co.uk,
 • Tel: 020 3026 6918 Wlk. Brytania,
 • Tel: 0 32 73 90 600 Polska