MojaWyspa.co.uk - Polski Portal Informacyjny w Wielkiej Brytanii. Polish Community in the UK
Polska strona Wielkiej Brytanii

Pytania i odpowiedzi

Zobacz też:

Galeria użytkowników Mapka użytkowników Forum MojaWyspa.co.uk
Szukaj odpowiedzi
Linki sponsorowane

Pytania i odpowiedzi » Obywatelstwo brytyjskie

Pytania

Nie ma Twojego pytania? Zobacz też Nasze forum :: Zasoby tej kategorii :: Powiedz nam o tym

Odpowiedzi

Słowa kluczowe: obywatelstwo, obywatelstwo angielskie, obywatelstwo brytyjskie

Aktywny link: Obywatelstwo brytyjskie

Aby uzyskać obywatelstwo w Wielkiej Brytanii, niezbędne jest postarać sie o prawo do stałego pobytu(indefinite leave to remain). Samo potwierdzenie (Residence Permit) jest nie wystarczającym powodem aby uzyskać brytyjskie obywatelstwo. Tak więc, dopiero po czterech latach od zasiedlenia sie i podjęcia stałej pracy na terenie Wielkiej Brytanii możemy sie starać o ILR a po upływie 12 miesięcy od otrzymania prawa stałego pobytu można ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie.

UWAGA - Status Indefinite Leave To Remain od nowego roku dostajemy automatycznie po 5 latach i nie ma potrzeby już składania aplikacji o stalą rezydenturę.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008, Czas ostatniej edycji: 26/02/2008

Słowa kluczowe: obywatelstwo, obywatelstwo angielskie, obywatelstwo brytyjskie

Aktywny link: Jakie warunki muszą być spełnione aby otrzymać obywatelstwo brytyjskie?

Aby otrzymać obywatelstwo trzeba:
 1. mieć ukończone 18 lat;
 2. być osobą zdrową psychicznie i w pełni poczytalną;
 3. płynnie komunikować się w języku angielskim, walijskim lub szkockim - do tego wymagany jest zdany test ze znajomość języka przynajmniej na poziomie ESOL (English for Speakers of Other Languages) - Entry3.
 4. zdać test o "Wiedzy i życiu w Wielkiej Brytanii", który zawiera zestaw 24 pytań. Pytania można znaleźć na stronie www.lifeintheuktest.gov.uk,
  a także w książce "Zycie w Wielkiej Brytanii. Podróż do obywatelstwa" - cześć 2, którą można nabyć na stronie www.tsoshop.co.uk/bookstore.asp?trackid=001261&FO=1240167 lub tez w Home Office;
 5. mieć zamierzony cel zdobycia własnego domu w UK;
 6. spełniać warunki rezydenckie takie jak:
  - osoba aplikująca przebywa w UK od początku okresu 5-cio letniego. W przypadku małżeństwa z obywatelem brytyjskim do wystąpienia o obywatelstwo wystarcza 3 lata stałego pobytu na terenie Zjednoczonego Królestwa;
  - w okresie tych pięciu lat osoba ta nie opuściła Wielkiej Brytanii na więcej niż 450 dni;
  - w ostatnich 12 miesiącach okresu pięcioletniego nie opuściła UK na więcej niż 90 dni;
  - w okresie tych pięciu lat osoba aplikująca nie złamała żadnych praw imigracyjnych;

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008, Czas ostatniej edycji: 27/02/2008

Słowa kluczowe: obywatelstwo, obywatelstwo angielskie, obywatelstwo brytyjskie

Aktywny link: Po jakim czasie można zlożyć aplikację?

Podanie o przyjęcie brytyjskiego obywatelstwa (naturalizację) można zacząć składać po upływie 12 miesięcy od otrzymania Indefinite Leave To Remain. Wniosek można pobrać ze strony www.bia.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/nationality/form_an.pdf.

UWAGA - Status Indefinite Leave To Remain dostajemy automatycznie po 5 latach i nie ma potrzeby już składania aplikacji o stałą rezydenturę.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008, Czas ostatniej edycji: 27/02/2008

Słowa kluczowe: obywatelstwo, obywatelstwo angielskie, obywatelstwo brytyjskie

Aktywny link: Jakie dokumenty będą mi potrzebne?

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. dokument potwierdzający tożsamość:
  * paszport lub dowód osobisty; lub
  * kartę potwierdzającą rejestrację w systemie WRS; lub
  * akt urodzenia; lub
  * prawo jazdy; lub
  * wyciąg ze stanu konta lub karty kredytowej z ostatnich sześciu miesięcy;
  UWAGA - Zaleca się przedstawić ten sam dokument, który został użyty podczas zdawania testu z "wiedzy o życiu w UK".
 2. zdany test o wiedzy i życiu w Wielkiej Brytanii;
 3. dokumentację potwierdzającą okres pięciu lat, takich jak:
  * P60; lub
  * list potwierdzający zatrudnienie w tym okresie;

  Jeśli jest się samozatrudnionym:
  * ewidencję potwierdzającą płacony podatek przez okres pięciu lat;

  W przypadku małżeństwa z obywatelem brytyjskim:
  * paszport małżonkai lub akt urodzenia; oraz
  * akt małżeństwa;

 4. referencje od dwóch osób posiadających obywatelstwo brytyjskie. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku znajomość z tymi osobami co najmniej przez 3 lata;
 5. udowodnić zamiar zostania na stałe w Wielkiej Brytanii.

  Poniżej podany jest link do checklist:
  www.bia.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/britishcitizenship/documentchecklistfornatural1.pdf

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008, Czas ostatniej edycji: 27/02/2008


Słowa kluczowe: obywatelstwo, obywatelstwo angielskie, obywatelstwo brytyjskie

Aktywny link: Czy dziecko urodzone na terenie Wielkiej Brytanii otrzymuje obywatelstwo brytyjskie?

Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste, że dziecko urodzone na terenie Wielkiej Brytanii nabywa prawo do obywatelstwa brytyjskiego tylko w przypadku, gdy jedno z rodziców posiada takie obywatelstwo lub pozwolenie na stały pobyt przed narodzinami dziecka. Jeżeli rodzice pobiorą się po narodzinach dziecka przysługuje mu automatycznie obywatelstwo po ojcu.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008

Słowa kluczowe: obywatelstwo, obywatelstwo angielskie, obywatelstwo brytyjskie

Aktywny link: Co to jest Obywatelstwo Brytyjskie?

Osoby które są blisko związane z Wielką Brytanią (wliczając Channel Islands i Isle of Man) oraz, w większości przypadków, z Brytyjskimi Terytoriami Zależnymi (Nota 3) posiadają Obywatelstwo Brytyjskie. Obywatele brytyjscy mają prawo stałego pobytu w Wielkiej Brytanii, oraz mogą bez ograniczeń opuszczać Wielką Brytanię i do niej wracać w dowolnym czasie.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008

Słowa kluczowe: obywatelstwo, obywatelstwo angielskie, obywatelstwo brytyjskie

Aktywny link: Kto otrzymał Obywatelstwo Brytyjskie 1 stycznia 1983 roku?

Osoby otrzymały Obywatelstwo Brytyjskie (Nota 1), jeśli były obywatelami Zjednoczonego Królestwa i Kolonii dnia 31 grudnia 1982 roku i miały prawo stałego pobytu w Wielkiej Brytanii, na mocy Immigration Act 1971 (Nota 2). W paszporcie takiej osoby na stronie 5 widniał wpis o treści: Holder has the right of abode in the United Kingdom (Nota 2).

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008

Osoba taka została albo obywatelem Brytyjskich Terytoriów Zależnych (jeśli była powiązana z tymi terytoriami - Nota 3), albo też, obywatelem Brytyjskich Terytoriów Niezależnych, jeśli jej rodzice lub dziadkowie byli urodzeni, zarejestrowani lub naturalizowani w jednym z tych krajów.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008


Słowa kluczowe: obywatelstwo, obywatelstwo angielskie, obywatelstwo brytyjskie

Aktywny link: Czy dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 1983 otrzyma brytyjskie obywatelstwo?

Dziecko takie otrzyma brytyjskie obywatelstwo TYLKO jeśli jeden z jego rodziców ma obywatelstwo brytyjskie przed urodzeniem dziecka. Nie ma znaczenia w jaki sposób rodzic został obywatelem Wielkiej Brytanii. Jeśli żaden z rodziców nie posiada obywatelstwa brytyjskiego, ale przynajmniej jeden z rodziców posiada status osiedlonego (tzw. settled - Nota 5) przed urodzeniem dziecka, to dziecko otrzyma obywatelstwo brytyjskie.
Jeśli żaden z rodziców nie posiada ani obywatelstwa brytyjskiego, ani statusu osiedlonego (settled), to dziecko NIE OTRZYMA automatycznie obywatelstwa brytyjskiego.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008

Tak, pod następującymi warunkami:
 1. Jeśli jeden z rodziców otrzyma obywatelstwo brytyjskie lub status osiedlonego (settled), wówczas dziecko uzyskuje prawo do rejestracji jako obywatel Wielkiej Brytanii, ale tylko do czasu kiedy ukończy 18 rok życia.
 2. Jeśli dziecko mieszka w Wielkiej Brytanii przez pierwsze 10 lat życia i nie opuszcza kraju na dłużej niż 90 dni w żadnym z tych 10 lat - uzyskuje wówczas prawo do rejestracji jako obywatel Wielkiej Brytanii bez ograniczeń co do wieku.
 3. Jeśli dziecko jest obywatelem Brytyjskich Terytoriów Zależnych lub Autonomicznych (Nota 3), osoba do której stosuje sie ustawa z roku 1981, itp., będzie miało prawo do rejestracji jako obywatel Wielkiej Brytanii, jeśli mieszka ponad 5 lat w Wielkiej Brytanii. Dziecko nie może opuścić kraju na dłużej niż 450 dni podczas tych 5 lat, oraz nie może opuścić kraju na dłużej niż 90 dni w ostatnim z tych 5 lat. Nie ma limitu wiekowego dla dziecka.
 4. Jeśli dziecko nie posiada prawa do rejestracji na warunkach przedstawionych powyżej, w dalszym ciągu taka rejestracja może być możliwa - w takim przypadku decyzja należy do Home Secretary (Home Office).

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008

Słowa kluczowe: obywatelstwo, obywatelstwo angielskie, obywatelstwo brytyjskie

Aktywny link: Czy dziecko urodzone po 31 grudnia 1982 poza granicami Wielkiej Brytanii moze otrzymać Obywatelstwo Brytyjskie?

Tak, pod następującymi warunkami:
 1. dziecko jest urodzone po 20 maja 2002 roku na odpowiednim terytorium (Nota 6) i jeśli jeden z rodziców (Nota 4) jest obywatelem Wielkiej Brytanii lub osiedlonym (settled) w Wielkiej Brytanii lub odpowiednim terytorium, lub jeden z rodziców dziecka posiada obywatelstwo brytyjskie zdobyte w inny sposób niż poprzez dziedziczenie, np. poprzez urodzenie, rejestrację adopcyjną lub naturalizacje w Wielkiej Brytanii, lub
 2. jeden z rodziców dziecka jest obywatelem brytyjskim pracującym dla instytucji z Unii Europejskiej poza granicami Wielkiej Brytanii i odpowiednich terytoriów (Nota 6), jeśli rodzic ten został zatrudniony w kraju, który był członkiem Unii Europejskiej a momencie zatrudnienia.
  Jeśli matka dziecka posiada obywatelstwo brytyjskie, to dziecko urodzone poza granicami Wielkiej Brytanii również otrzyma Obywatelstwo Brytyjskie, jeśli dziecko urodziło się po 1983 roku (nie było to możliwe przed 1983).

Jeśli dziecko nie jest uprawnione do otrzymania Obywatelstwa Brytyjskiego w momencie urodzenia, to w dalszym ciągu może istnieć możliwość zarejestrowania dziecka jako obywatela Wielkiej Brytanii. Wszelkie pytania należy kierować do Home Office lub też do najbliższego Konsulatu lub Ambasady Brytyjskiej.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008

Dziecko takie otrzyma automatycznie obywatelstwo brytyjskie w dniu, w którym sąd zadecyduje o adopcji, chyba że:
 1. orzeczenie sądu wydane jest przez sąd znajdujący się w Wielkiej Brytanii, lub
 2. orzeczenie sądu wydane jest przez sąd znajdujący się na terytorium Falklandów pomiędzy 1 stycznia 1983 i 21 maja 2002 (włącznie), lub też
 3. orzeczenie sądu wydane jest po 21 maja 2002 przez sąd znajdujący się na jednym z terytoriów wymienionych w Nocie 6, lub też
 4. jest to adopcja umowna (Nota 7) oraz jest wykonana po 1 czerwca 2003 przez sąd poza Wielka Brytania, oraz rodzice są rezydentami Wielkiej Brytanii (zamieszkują Wielka Brytanie) w momencie adopcji.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008

Słowa kluczowe: obywatelstwo, obywatelstwo angielskie, obywatelstwo brytyjskie

Aktywny link: Czy każdy kto przyjechał do Wielkiej Brytanii na brytyjskim paszporcie jest ciągle obywatelem Wielkiej Brytanii?

Nie. Osoba, która przyjechała do Wielkiej Brytanii na brytyjskim paszporcie, ale kraj z którego pochodzi stał się niezależnym państwem jest teraz najprawdopodobniej obywatelem tego właśnie kraju. Osoba taka mogła utracić Obywatelstwo Zjednoczonego Królestwa i Kolonii (przed 1 stycznia 1983) lub Brytyjskich Terytoriów Zależnych (po 1 stycznia 1983). W takim przypadku jeśli taka osoba chce otrzymać Obywatelstwo Brytyjskie musi zostać złożona odpowiednia aplikacja.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008

Słowa kluczowe: obywatelstwo, obywatelstwo angielskie, obywatelstwo brytyjskie

Aktywny link: Jak osoba, która nie jest Brytyjczykiem może otrzymać obywatelstwo brytyjskie?

Są dwa główne sposoby otrzymania obywatelstwa brytyjskiego:
 • Rejestracja oraz
 • Naturalizacja.

Osoba może zostać zarejestrowana jako obywatel Wielkiej Brytanii jeśli jest obywatelem Brytyjskich Terytoriów Zależnych lub Autonomicznych i jeśli spełnia wymogi przedstawione w pkt. 6. W specjalnych przypadkach osoby mogą wystąpić o rejestracje jeśli nie posiadają żadnego obywatelstwa lub tez uprzednio zrzekli się Obywatelstwa Brytyjskiego.

Osoby nie posiadające obywatelstwa brytyjskiego mogą wystąpić o tzw. Naturalizację wypełniając formularz AN (Dotyczy to również osób ze Wspólnoty Zjednoczonego Królestwa i Irlandii). Aplikant musi:
 1. mieszkać legalnie w Wielkiej Brytanii przez 5 lat (ostatni rok powinien byc wolny od wszelkich limitów)
 2. mieć ukończone 18 lat
 3. być zdrowym na umyśle
 4. mieć dobry charakter
 5. znać w wystarczającym stopniu język angielski, walijski lub szkocki gaelicki (w zależności również od wieku i stanu umysłowego)
 6. być ściśle związanym z Wielką Brytanią.

Żona lub mąż obywatela brytyjskiego mogą wystąpić o naturalizacje jeśli mieszkali w Wielkiej Brytanii legalnie przez co najmniej 3 lata. Czas pobytu nie może być objęty żadnymi limitami czasowymi w momencie składania aplikacji, aplikant musi mieć ukończone 18 lat, być zdrowy na umyśle, lecz nie musi znać języka w wystarczającym stopniu. Nie ma również konieczności zamieszkania na stale w Wielkiej Brytanii po naturalizacji. Niemniej jednak, osoba taka musi mieć dobry charakter.
Osoba taka nie może opuścić Wielkiej Brytanii na dłużej niż 450 dni w ciągu 5 lat lub 270 dni w ciągu 3 lat. W żadnym wypadku nie może opuścić Wielkiej Brytanii na dłużej niż 90 dni w ostatnim roku. Więcej informacji można znalezc na stronach Home Office.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008

Słowa kluczowe: obywatelstwo, obywatelstwo angielskie, obywatelstwo brytyjskie

Aktywny link: Czy brytyjskie prawo pozwala na posiadanie więcej niż jednego obywatelstwa?

Tak, ale prawo kraju z którego oryginalnie pochodzi dana osoba może na to nie pozwalać. Należy to sprawdzić w najbliższej Ambasadzie danego kraju.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008

Słowa kluczowe: obywatelstwo, obywatelstwo angielskie, obywatelstwo brytyjskie

Aktywny link: Co jeszcze warto wiedzieć?

Na stronach internetowych Home Office znajduje się bardzo wiele informacji na tematy związane z obywatelstwem brytyjskim. Jeśli chciałbyś otrzymać drukowaną wersję tych materiałów lub też nie jesteś pewien swego statusu wyślij list pod adres:

Home Office IND
Immigration and Nationality Policy Directorate
3rd Floor,
India Buildings,
Water Street,
Liverpool, L2 0QN
Telephone: 0151 237 5200[/b]


Aby otrzymać odpowiednie informacje należy się upewnić, że w liście znajdą się następujące dane:
 1. data i miejsce urodzenia aplikanta
 2. data i miejsce urodzenia obojga rodziców
 3. data i miejsce ślubu (jeśli możliwe)
 4. data i miejsce urodzenia męża lub zony (jeśli możliwe)
 5. data i miejsce pierwszego przybycia do Wielkiej Brytanii
 6. obecne obywatelstwo (na podstawie posiadanego paszportu)
 7. numer referencyjny jakiejkolwiek wcześniejszej korespondencji z Home Office.
Wszelkie informacje przekazane do Home Office są traktowane poufnie, niemniej jednak mogą zostać udostępnione innym organizacjom (np. policji), jeśli zajdzie taka potrzeba z powodów prawnych lub imigracyjnych.

Średnie czasy oczekiwania na różne procedury (dane na koniec maja 2006):
Naturalizacja5.27 miesiąca
Rejestracja dorosłych2.46 miesiąca
Inna rejestracja4.24 miesiąca
Zrzeczenie się1.63 miesiąca
Średni czas dla wszystkich procedur4.80 miesiąca

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008

Słowa kluczowe: obywatelstwo, obywatelstwo angielskie, obywatelstwo brytyjskie

Aktywny link: Noty wyjaśniające

Nota 1. Obywatele brytyjscy od dnia 1 stycznia 1983 r.

Do kategorii tej zaliczają się wszystkie osoby, które były zarejestrowane jako Obywatele Zjednoczonego Królestwa i Kolonii na podstawie paragrafu 121(6) ustawy z roku 1948 (British Nationality Act 1948) w niezależnym kraju Wspólnoty Brytyjskiej przez odpowiedniego urzędnika. Męski przodek rodziny, na podstawie którego składana jest aplikacja musiał być urodzony lub naturalizowany w Wielkiej Brytni lub Koloniach.

Osoby, które nie posiadały przynależności państwowej, a które były zarejestrowane jako Obywatele Wielkiej Brytanii i Kolonii na podstawie arykułu 1(1)(a) ustawy o obywatelstwie brytyjskim (British Nationality (No 2) Act 1964) nie otrzymały Obywatelstwa Brytyjskiego, pod warunkiem, że ich matki otrzymały Obywatelstwo Brytyjskie (lub otrzymałyby, ale zmarły zanim było to możliwe), lub też osoby takie otrzymały prawo przyjazdu (right of abode in the United Kingdom) do Wielkiej Brytanii ponieważ mieszkały tam przez 5 lat.

Nota 2. Prawo przyjazdu do Wielkiej Brytanii na podstawie Ustawy Imigracyjnej z 1971 r. (right of abode under the Immigration Act 1971)

Następujące osoby miały prawo do przyjazdu i pobytu w Wielkiej Brytanii:
 1. Obywatele Zjednoczonego Królestwa i Kolonii, którzy byli urodzeni, zaadoptowani, naturalizowani lub zarejestrowani w Wielkiej Brytanii.
 2. Obywatele Zjednoczonego Królestwa i Kolonii, którzy byli urodzeni, legalnie adoptowani przez rodziców, którzy byli urodzeni, adoptowani, naturalizowani lub zarejestrowani w Wielkiej Brytanii.
 3. Obywatele Zjednoczonego Królestwa i Kolonii, którzy przed 1 stycznia 1983 r. posiadali status rezydenta w Wielkiej Brytanii, to jest mieszkali tam przez co najmniej 5 lat bez żadnych ograniczeń czasowych narzuconych przez urząd imigracyjny.

Następujące osoby NIE otrzymały prawa do przyjazdu do Wielkiej Brytanii:
 1. Kobiety, które były zarejestrowane na podstawie paragrafu 6(2) ustawy o narodowości brytyjskiej z roku 1948 (British Nationality Act 1948) po dniu 28 października 1971, pod warunkiem że nie wyszły za mąż przed ta data i maz mial prawo do przyjazdu i pobytu w Wielkiej Brytanii.
 2. Dzieci, które były zarejestrowane na mocy paragrafu 7 ustawy o narodowości brytyjskiej (jak wyżej) w niezależnym kraju należącym do wspólnoty brytyjskiej przez odpowiedniego urzędnika po dniu 28 października 1971 r.

Nota 3. Brytyjskie terytoria zewnętrzne (zależne i autonomiczne) w dniu 1 stycznia 1983 (według pisowni i nazewnictwa angielskojęzycznego):

Anguilla, Bermuda, British Antarctic Territory, British Indian Ocean Territory, Cayman Islands, Falkland Islands and Dependencies (zobacz również poniżej), Gibraltar, Hong Kong (zobacz również poniżej), Montserrat, Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno Islands, St. Christopher and Nevis (zobacz również poniżej), St. Helena and Dependencies, the Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia, Turks and Caicos Islands, and the Virgin Islands.

The Falkland Islands' dependencies (czyli South Georgia i South Sandwich Islands) przestały być zależne od Falkland Islands (czyli również przestały być brytyjskimi terytoriami zewnętrznymi) z dniem 3 października 1985 roku. Ich status zmienił się ponownie na brytyjskie terytoria zewnętrzne z dniem 4 grudnia 2001 roku. Hong Kong przestał należeć do brytyjskich terytoriów z dniem 1 lipca 1997 roku. St. Christopher and Nevis przestało należeć do brytyjskich terytoriów z dniem 19 września 1983 roku.

Nota 4. Rodzice

Tylko prawne dziecko (tzn. urodzone w związku 2 osób, które są małżeństwem) może otrzymać Obywatelstwo Brytyjskie z uwagi na fakt, że ojciec posiada takowe obywatelstwo. Niemniej jednak, jeśli rodzice nie byli w związku małżeńskim w chwili urodzenia dziecka, a wezmą legalny ślub, po którym dziecko zostanie uznane, wówczas jeśli ojciec posiada Obywatelstwo Brytyjskie (lub status osiedlonego) w chwili urodzin dziecka, dziecko takie otrzymałoby Obywatelstwo Brytyjskie tak, jakby otrzymało je w chwili urodzin.

Nota 5. Status osiedlonego (tzw. settled)

Status taki oznacza rezydenta Wielkiej Brytanii (czyli mieszkańca), co do którego nie ma żadnych ograniczeń czasowych co do pobytu (np. narzuconych przez Urząd Imigracyjny). Niemniej jednak osoby, które przebywają w Wielkiej Brytanii nielegalnie lub łamią w jakikolwiek sposób prawo imigracyjne nie będą uznawane jako osiedlone.
Przed 2 października 2000, osoby z krajów Unii Europejskiej (a dokładniej krajów EEA) automatycznie postrzegane były przez prawo jako posiadające status osiedlonego. Niemniej jednak z dniem 2 października 2000 obywatele państw Unii Europejskiej otrzymują status osiedlonego dopiero jeśli posiadają prawo do nieograniczonego pobytu w Wielkiej Brytanii (np. osoby na emeryturze lub trwale niezdolne do pracy).

Nota 6. Odpowiednie terytoria

Są to obecne brytyjskie terytoria zewnętrzne (zobacz Nota 3), ale z wykluczeniem Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia.

Nota 7. Adopcja umowna

Jest to adopcja, która została orzeczona przez sąd w dowolnym kraju poza Wielka Brytania, Irlandia Północną, Channel Islands i Isle of Man, i która jest legalna w świetle Haskiej Konwencji o Adopcji Międzynarodowej z roku 1993.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008

Zasoby 

Brak zasobów w tej kategorii.

dodaj reklamę »Boksy reklamowe

_-_


 
 • Copyright © MojaWyspa.co.uk,
 • Tel: 020 3026 6918 Wlk. Brytania,
 • Tel: 0 32 73 90 600 Polska