MojaWyspa.co.uk - Polski Portal Informacyjny w Wielkiej Brytanii. Polish Community in the UK
Polska strona Wielkiej Brytanii

Pytania i odpowiedzi

Zobacz też:

Galeria użytkowników Mapka użytkowników Forum MojaWyspa.co.uk
Szukaj odpowiedzi
Linki sponsorowane

Pytania i odpowiedzi » Rezydencja podatkowa

Odpowiedzi

Słowa kluczowe: podatek, podatki, tax, taxes, podwójne opodatkowanie

Aktywny link: Konwencja w sprawie podwójnego opodatkowania

Po długich oczekiwaniach została ratyfikowana Konwencja miedzy Rzeczpospolita Polska a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych. Nowa Konwencja zastąpiła umowę z dnia 16 grudnia 1976r.
Ratyfikacja umowy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kilkuset tysięcy Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W poprzednim stanie prawnym dochód uzyskany za granica jest opodatkowany w Polsce, jednak podatek zapłacony za granicą jest odliczany od podatku należnego w kraju, przy czym odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku polskiego przypadającej na dochód uzyskany za granicą.
Nowa umowa wprowadza metodę wyłączenia z progresją, która polega na tym, ze uzyskany za granicą dochód jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym do opodatkowania pozostałych dochodów osiągniętych w Polsce stosuje się stawkę podatku wyliczoną dla całości dochodu (polskiego i zagranicznego).
Zmiana metody oznacza, że Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii nie będą musieli opodatkowywać w Polsce dochodu uzyskanego z tego tytułu. Nowa umowa zrównała więc sytuację podatkową Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii z sytuacja polskich podatników w większości krajów europejskich.
Postanowienia nowej Konwencji maja zastosowanie do dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii od dnia 1 stycznia 2007 roku.
Tekst nowej polsko-angielskiej konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania możesz pobrać tutaj.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008

Słowa kluczowe: podatek, podatki, tax, taxes, podwójne opodatkowanie

Aktywny link: Jak było wcześniej?

Do czasu wejścia w życie (01.01.2007) nowej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania osoby pracujące w Wielkiej Brytanii miały również obowiązek płacenia podatku w Polsce.
Żeby nie płacić podatku w Polsce możesz starać się o status rezydenta podatkowego Wielkiej Brytanii. Niestety sam certyfikat nie daje gwarancji, ze ominie nas podwójne płacenie podatków. Nasze prawo i służby podatkowe na pewno nam w tym nie pomogą. Wiec:
 1. Najlepiej wymeldować się z jakiegokolwiek miejsca zamieszkania w Polsce.
 2. Koniecznie trzeba uzyskać oficjalne potwierdzenie urzędu skarbowego z Wielkiej Brytanii, że tam zainteresowany podatnik żyje, pracuje i tam jest rezydentem podatkowym (o tym jak zdobyć takie potwierdzenie - niżej). To potwierdzenie nazywa się certyfikatem rezydencji podatkowej.
 3. Najlepiej unikać jakichkolwiek dochodów osiąganych w Polsce (np. przychody z najmu mieszkania przepisać na rodzinę itp.).

Polskie prawo nie wymaga od podatnika poinformowania o zmianie statusu rezydencji podatkowej.
Po prostu osoba zainteresowana nie składa zeznania podatkowego za dany rok w Polsce. Podatnik nie musi też wysyłać do urzędu skarbowego w Polsce aktualizacji danych osobowych (formularza NIP-3).

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008

Słowa kluczowe: podatek, podatki, tax, taxes, podwójne opodatkowanie

Aktywny link: Co trzeba zrobić w Wielkiej Brytanii żeby otrzymać certyfikat rezydencji podatkowej?

 1. Certyfikat wydaje urząd HM Revenue & Customs.
 2. Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii należy wypełnić formularze P86 i DOM1.
 3. Formularz P86 po wypełnieniu należy wysłać do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania w Wielkiej Brytanii. Osoby mające już numer podatkowy (tax reference number) i/lub numer ubezpieczenia społecznego (UK National Insurance number) powinny podać te numery w formularzu. Ten formularz pozwoli na określenie statusu rezydencji podatkowej i ewentualnych przysługujących ulg podatkowych. Należy wypełnić go niezwłocznie po przybyciu do Wielkiej Brytanii!
 4. Formularz DOM1: DOM - skrót od: domicyle. Residence dotyczy miejsca zamieszkania ciała, a domicile dotyczy miejsca zamieszania serca - czyli zwykle miejsca urodzenia i kraju, do którego kiedyś w przyszłości osoba zainteresowana prawdopodobnie chce wrócić. Formularz DOM1 dotyczy ogólnie przychodów uzyskiwanych poza Wielką Brytanią i ich ewentualnego wpływu na sytuację podatkową w Anglii. Residence i domicile dla celów podatkowych nie są tożsame z tymi samymi terminami określającymi status imigracyjny!
 5. W Wielkiej Brytanii należy przebywać ponad 183 dni w roku (czyli ponad pół roku, niekoniecznie w sposób ciłgły) w danym roku podatkowym, czyli od 6 kwietnia do 5 kwietnia. Dzień przybycia do Wielkiej Brytanii i dzień wyjazdu z Wielkiej Brytanii nie liczy sie do tych dni, zalicza się jedynie pełne dni spędzone w Anglii!
 6. Rezydencja podatkowa nie wpływa w żaden sposób na obywatelstwo i np. prawo do paszportu.
 7. Po uzyskaniu statusu rezydenta podatkowego w Wielkiej Brytanii warto wystąpić do HM Revenue & Customs o zaświadczenie o rezydencji podatkowej dla polskiego Urzędu Skarbowego. Na pewno przyda sie w przypadku dociekań polskiego urzędu.

Status rezydenta podatkowego w Wielkiej Brytanii dostana zwykle osoby, które:
 • zamierzają i będą pracować w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 2 lata, lub
 • zamierzają zostać w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 3 lata, lub
 • maja "property" w Wielkiej Brytanii (dom, mieszkanie, ziemia) w UK, lub
 • wynajmą mieszkanie/dom w Wielkiej Brytanii na co najmniej 3 lata i najlepiej wykazać jeden z tych punktów w P86 (ale zgodnie z prawdą!).

Uznanie danej osoby za rezydenta podatkowego Wielkiej Brytanii nie będzie miało bezpośredniego wpływu na jej status podatkowy w Polsce, należy bowiem zauważyć, że polska rezydencja podatkowa tej osoby będzie ustalana na podstawie wewnętrznych polskich przepisów. Możliwa jest wiec sytuacja, gdzie dana osoba będzie jednocześnie uznana za rezydenta podatkowego Polski i Wielkiej Brytanii, a państwa te na podstawie przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będą musiały rozstrzygnąć pomiędzy sobą konflikt rezydencji.
W przypadku jednak, gdyby nie doszło do konfliktu rezydencji (tzn. osoba legitymująca się brytyjskim certyfikatem rezydencji nie byłaby jednocześnie uznana za polskiego rezydenta podatkowego na podstawie polskich wewnętrznych przepisów) lub konflikt ten zostałby rozstrzygnięty na korzyść Wielkiej Brytanii, dana osoba fizyczna będzie posiadała ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce - innymi słowy w takim przypadku obywatel polski, osiągający dochód wyłącznie na terytorium Wielkiej Brytanii, co do zasady nie będzie miał obowiązku rozliczania sie w Polsce.
Formularz P85 wysyłamy jeśli mamy zamiar wyjechać z Wielkiej Brytanii.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008

Zasoby 

Brak zasobów w tej kategorii.

dodaj reklamę »Boksy reklamowe

Tylko £16.70 za paczkę UK-Polska

Paczki do Polski - Najniższa cena, solidny serwis od drzwi do drzwi, ubezpieczenie w cenie

_-_


 
 • Copyright © MojaWyspa.co.uk,
 • Tel: 020 3026 6918 Wlk. Brytania,
 • Tel: 0 32 73 90 600 Polska