MojaWyspa.co.uk - Polski Portal Informacyjny w Wielkiej Brytanii. Polish Community in the UK
Polska strona Wielkiej Brytanii

Pytania i odpowiedzi

Zobacz też:

Galeria użytkowników Mapka użytkowników Forum MojaWyspa.co.uk
Szukaj odpowiedzi
Linki sponsorowane

Pytania i odpowiedzi » Council Tax

Odpowiedzi

Słowa kluczowe: mieszkanie, dom, council, council tax

Aktywny link: Council Tax - Informacje ogólne

Council Tax jest lokalnym podatkiem od nieruchomości znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii, pobieranym przez władze lokalne, tzw. County Council. Z podatku tego finansowane są lokalne szkoły, biblioteki, policja, straż pożarna, wywóz śmieci itd.

Najogólniej można powiedzieć że im większa i bardziej wartościowa nieruchomość, tym wyższy podatek, jakkolwiek niektóre nieruchomości mogą być zwolnione z płacenia Council Tax.

Informacje w języku angielskim na temat Council Tax są dostępne na stronie rządowej .
Jeżeli wprowadzając się do nowej nieruchomości przejmujemy na siebie obowiązek opłacania Council Tax, należy jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z wydziałem odpowiedzialnym za ten podatek, znajdującym się najczęściej w siedzibie władz lokalnych właściwych dla danego miejsca. Lista stron internetowych wszystkich władz lokalnych jest dostępna na stronie Landlord-Law oraz na stronach władz lokalnych, są zazwyczaj podane numery telefonów pod które można dzwonić jak również wysokość Council Tax, sposoby płatności oraz wszystkie niezbędne informacje na ten temat.
Każdego roku w kwietniu władze lokalne rozsyłają rachunki za Council Tax. Mogą być one płacone w 10 ratach; czasami władze lokalne akceptują płatności cotygodniowe lub codwutygodniowe. Niektóre oferują nawet obniżki jeżeli cały rachunek jest zapłacony z góry.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008, Czas ostatniej edycji: 14/02/2013

Słowa kluczowe: mieszkanie, dom, council, council tax, kategorie podatkowe, valuation list

Aktywny link: Kategorie podatkowe

Na terenie całej Wielkiej Brytanii władze lokalne posiadają listy wszystkich nieruchomości mieszkalnych zwane Valuation List. Wartość każdej nieruchomości jest szacowana na podstawie cen z kwietnia 1991, a następnie przyporządkowywana do odpowiedniej kategorii od A do H. Różne wysokosci Council Tax są wtedy przypisane co roku poszczególnym kategoriom, proporcjonalnie do wartości nieruchomości.

Przykładowe kategorie oraz przypisana im wartość nieruchomości w Anglii:
KategoriaWartość w funtach
Ado 40,000
Bod ponad 40,000 do 52,000
Cod ponad 52,000 do 68,000
Dod ponad 68,000 do 88,000
Eod ponad 88,000 do 120,000
Fod ponad 120,000 do 160,000
God ponad 160,000 do 320,000
Hponad 320,000

Podane powyżej wartości są przeważnie inne (niższe) dla Walii i Szkocji ze względu na mniejszą wartość nieruchomości.

Należy mieć na uwadze, iż ponowna wycena nieruchomości miała miejsce w Walii w roku 2005, oraz jest planowana w Anglii w roku 2007.

Są cztery sposoby na ustalenie do której kategorii należy dane mieszkanie:
 1. Kopię Valuation List są dostępne w siedzibach głównych władz lokalnych; są one również często dostępne w innych biurach (np. lokalnym oddziale The Valuation Office) lub lokalnych bibliotekach publicznych. Za zrobienie kopii listy może być pobierana drobna oplata.
 2. Kategorie są publikowane na stronach The Valuation Office Agency.
 3. Można zasięgnąć informacji w wydziale County Council odpowiedzialnym za Council Tax przed otrzymaniem rachunku.
 4. Osoba opłacająca Council Tax może sprawdzić kategorie nieruchomości widniejącą na ostatnim rachunku. Jeżeli w międzyczasie zastały wprowadzone jakieś zmiany, to wówczas urzędnik (tzw. Listing officer) ma obowiązek poinformować o nich płacącą osobę.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008

Słowa kluczowe: mieszkanie, dom, council, council tax

Aktywny link: Jaka jest wysokość opłat Council Tax?

Każdego roku władze lokalne określają dla każdej kategorii obowiązujące na danym terenie wysokości Council Tax. Można je sprawdzić na stronach internetowych właściwego dla lokalizacji nieruchomości County Council. Standardowa wysokość Council Tax może być obniżona w następujących przypadkach:
 • jeżeli osoba lub jedna z osób zamieszkujących nieruchomość jest uznana za niepełnosprawną.
 • jeżeli nieruchomość jest zamieszkana przez jedną osobę jest ona uprawniona do 25% obniżki wysokości Council Tax.
 • wakacyjne i "drugie" domy mogą być uprawnione nawet do 50% obniżki wysokości Council Tax.
 • osoba odpowiedzialna za płacenie Council Tax może być uprawniona do pomocy socjalnej zwanej "council tax benefit".
Należy pamiętać że w większości przypadków redukcje wysokości Council Tax oraz zwolnienia nie są udzielane automatycznie, lecz należy je niezwłocznie zgłosić samemu.
W lutym 2005 roku średnie wartości opłat rocznych dla poszczególnych kategorii wynosiły:
KategoriaRoczna opłata w funtach
A778
B907
C1037
D1167
E1426
F1685
G1945
H2334
Należy jednak wziąć pod uwagę, że są to wartości uśrednione dla całej Wielkiej Brytanii. Oczywistym jest więc, że rzeczywiste wartości te mogą odbiegać od podanych powyżej dla konkretnych miast (będą wyższe np. dla Londynu a niższe dla miast w Walii).

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008

Słowa kluczowe: mieszkanie, dom, council, council tax

Aktywny link: Jakie nieruchomości są zwolnione z opłat Council Tax?

Niektóre nieruchomości mogą być zwolnione z opłacania Council Tax przez różne okresy czasu. Zwolnieniu mogą podlegać następujące nieruchomości:
 • zamieszkane tylko przez studentów (mogą to być akademiki lub prywatne nieruchomości)
 • zamieszkane wyłącznie przez osoby poniżej 18 roku życia
 • zamieszkane tylko przez osoby upośledzone umysłowo
 • puste (niezamieszkane)
 • niezamieszkane, gdy osoba normalnie mieszkająca tam przebywa w innym miejscu (np. szpitalu lub z bliskimi) gdyż wymaga opieki
 • niezamieszkane, gdy osoba normalnie mieszkająca tam przebywa w innym miejscu gdyż opiekuje się inną osobą
 • będące w trakcie znaczących napraw lub remontów
 • przeznaczone do rozbiórki
 • będące częścią zastawu hipotecznego przejęte przez pożyczkodawcę
 • samodzielne mieszkania jeżeli mieszkające w nich osoby są na utrzymaniu właściciela głównej nieruchomości.
 • przyczepy kempingowe i łódki znajdujące się na posiadłości gdzie Council Tax jest opłacany

Dodatkowo w Szkocji niektóre nieruchomości (np. rolnicze) mogą być zwolnione z płacenia Council Tax.

Możliwe jest również uzyskanie zniżki lub całkowitego zwolnienia z opłat w przypadku, gdy dochody rodziny są niewielkie. Jest to tzw. Council Tax Benefit - o szczegóły należy pytać w lokalnym urzędzie zajmującym sie Council Tax.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008


Słowa kluczowe: mieszkanie, dom, council, council tax

Aktywny link: Kto jest zobowiązany opłacać Council Tax?

Najczęściej wszystkie osoby mieszkające w nieruchomości są odpowiedzialne za opłacanie Council Tax, nawet jeżeli na rachunku jest tylko jedna z nich. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą być odpowiedzialne za płacenie Council Tax.

Przypadki kiedy właściciel jest odpowiedzialny za opłacanie Council Tax:
 • nieruchomość jest zarejestrowana jako HMO (House in multiple occupation), gdy mieszkające osoby płacą swoją część czynszu, ale nikt nie jest odpowiedzialny za całość (np. studenci wynajmujący prywatny dom). Więcej informacji na ten temat jest dostępne na stronach internetowych www.odpm.gov.uk
 • osoby zamieszkujące nieruchomość są poniżej 18 roku życia.
 • osoby zamieszkujące nieruchomość oczekują na azyl i nie maja prawa do żadnej pomocy socjalnej.
 • osoby zamieszkujące nieruchomość mieszkają na stale w innym miejscu.
 • nieruchomość jest domem opieki.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008

Słowa kluczowe: mieszkanie, dom, council, council tax

Aktywny link: Co jeśli zalegam z płatnościami?

Jeżeli rata Council Tax nie zostanie zapłacona w ciągu 28 dni od wyznaczonej daty, a dwie wcześniejsze raty również nie zostały opłacone, osoba odpowiedzialna prawnie za płacenie Council Tax traci uprawnienie do opłacania Council Tax w ratach.

W Anglii i Walii, gdy rata Council Tax nie została zapłacona w ciągu 28 dni od wyznaczonej daty, władze lokalne mogą zwrócić się z prośbą do sądu o wydanie wezwania sądowego o zapłatę zaległości. Jeżeli to również nie zostanie zapłacone do wyznaczonej daty, wtedy władze lokalne mogą poprosić sąd o wydanie tzw. liability order, które pozwoli władzą lokalnym pobrać zaległe należności bezpośrednio z pieniędzy przeznaczonych na pomoc socjalna dla dłużnika, jego pensji, konta bankowego, lub zwrócić się o pomoc do komornika, który zajmie wtedy majątek dłużnika do wysokości jego długu.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008

Słowa kluczowe: mieszkanie, dom, council, council tax

Aktywny link: Gdzie i jak mogę się odwoływać?

Odwołania dotyczące Council Tax powinny być złożone w zależności od problemu:
 • w Valuation Office (w razie wątpliwości czy nieruchomość powinna w ogóle być na The valuation list lub do której kategorii nieruchomość powinna być zakwalifikowana).
 • w siedzibie władz lokalnych (w celu ustalenia osoby zobowiązanej do płacenia Council Tax, zwolnieniem, obniżek oraz ich wysokości).
W razie jakichkolwiek problemów związanych z Council Tax najlepiej jest zasięgnąć bezpłatnej porady w organizacjach takich jak Citizens Advice Bureau lub instytucjach typu Housing Help Centre.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 22/01/2008

Zasoby 

Brak zasobów w tej kategorii.

dodaj reklamę »Boksy reklamowe

Tylko £16.70 za paczkę UK-Polska

Paczki do Polski - Najniższa cena, solidny serwis od drzwi do drzwi, ubezpieczenie w cenie

_-_


 
 • Copyright © MojaWyspa.co.uk,
 • Tel: 020 3026 6918 Wlk. Brytania,
 • Tel: 0 32 73 90 600 Polska