MojaWyspa.co.uk - Polski Portal Informacyjny w Wielkiej Brytanii. Polish Community in the UK
Polska strona Wielkiej Brytanii

Pytania i odpowiedzi

Zobacz też:

Galeria użytkowników Mapka użytkowników Forum MojaWyspa.co.uk
Szukaj odpowiedzi
Linki sponsorowane

Pytania i odpowiedzi » Jobseeker's Allowance

Odpowiedzi

Słowa kluczowe: zasiłek, benefit, jobseekers allowance

Aktywny link: Jobseeker's Allowance - co to za świadczenie?

To polski odpowiednik zasiłku dla bezrobotnych. Jest świadczeniem wypłacanym co tydzień dla osób pozostających bez pracy lub zatrudnionych w niewielkim wymiarze godzin, lecz zdolnych do pracy i aktywnie poszukujących zatrudnienia.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 21/01/2008, Czas ostatniej edycji: 20/09/2011

Słowa kluczowe: zasiłek, benefit, jobseekers allowance

Aktywny link: Komu przysługuje?

Wyróżniamy dwa rodzaje zasiłku Jobseeker’s Allowance: pierwszy oparty na składkach na ubezpieczenie (contribution-based JSA) i drugi - oparty na dochodach (income-based JSA).

CONTRIBUTION-BASED JOBSEEKER’S ALLOWANCE
To świadczenie przysługuje osobom, które przez 2 lata podatkowe przed końcem pracy opłacały składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance). Contribution-based JSA przysługuje osobom, które opłacały National Insurance Class 1 (czyli były zatrudnione na podstawie umowy o pracę); nie otrzymują go osoby samozatrudnione. Zasiłek oparty na składkach na ubezpieczenie jest wypłacany tylko przez 182 dni.

INCOME-BASED JOBSEEKER’S ALLOWANCE
To świadczenie wypłacane w oparciu o przychody i oszczędności. Otrzymają je osoby, które nie odprowadziły wystarczającej liczby składek na ubezpieczenie społeczne (lub odprowadzały składki w ramach samozatrunienia) i mają niskie przychody. Nie ma limitu czasowego, w którym jest on wypłacany.

O Jobseeker's Allowance (JSA) możesz się starać, jeśli:

- jesteś bezrobotny lub pracujesz poniżej 16 godzin tygodniowo

- jesteś zdolny do pracy, aktywnie jej poszukujesz i jesteś gotowy ją podjąć

- masz 18 lat lub więcej (osoby poniżej 18. roku życia mogą otrzymywać ten zasiłek tylko w szczególnych okolicznościach);

- jesteś poniżej wieku emerytalnego (obecnie dla mężczyzn wiek emerytalny wynosi 65 lat, dla kobiet 60 lat);

- nie studiujesz w pełnym wymiarze godzin,

- mieć opłacane składki w odpowiedniej wysokości na ubezpieczenie z ostatnich 2 lat podatkowych, aby otrzymać contributon Jobseeker’s Allowance (składki opłacane w innym kraju EEA mogą zostać zakwalifikowane do rozpatrywanego okresu).

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 21/01/2008, Czas ostatniej edycji: 20/09/2011

Słowa kluczowe: zasiłek, benefit, jobseekers allowance

Aktywny link: Ile wynosi świadczenie?

W przypadku zasiłku opartego na składkach National Insurance (contribution-based Jobseeker's Allowance), maksymalna stawka dla osób w wieku powyżej 25 lat wynosi obecnie £72.40 tygodniowo. Jeśli pracujemy, zostanie ona zmniejszona odpowiednio do osiąganego dochodu.

Jeśli zasiłek jest oparty na wysokości dochodów (income-based Jobseeker's Allowance), maksymalna stawka dla osób w wieku powyżej 25 lat wynosi obecnie £72.40 tygodniowo.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 21/01/2008, Czas ostatniej edycji: 10/05/2014

Słowa kluczowe: zasiłek, benefit, jobseekers allowance

Aktywny link: Jak się ubiegać o zasiłek?

Aby ubiegać się o Jobseeker’s Allowance skontaktuj się z Jobcentre Plus za pomocą bezpłatnego numeru 0800 055 66 88 (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00). Otrzymasz specjalny formularz, a następnie zostaniesz zaproszony na New Jobseeker Interview, czyli spotkanie w sprawie przyznania świadczenia.

Możesz również aplikować on line na stronie www.direct.gov.uk/en/Diol1/DoItOnline/DG_178228

Uwaga – jeśli po 6 miesiącach pobierania zasiłku nie znajdziesz pracy, zostaniesz wezwany na kolejne spotkanie w celu sprawdzenia twojej sytuacji. Będzie to ponowny proces składania aplikacji.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 21/01/2008, Czas ostatniej edycji: 20/09/2011


Słowa kluczowe: zasiłek, benefit, jobseekers allowance

Aktywny link: Co jeszcze warto wiedzieć?

OBOWIĄZKI OSOBY AKTYWNIE POSZUKUJĄCEJ PRACY

Jeśli złożysz aplikację o Jobseeker’s Allowance, będziesz musiał zgłaszać się do Jobcentre co 2 tygodnie i regularnie potwierdzać swoją obecną sytuację osobistą i majątkową.

CZASOWA UTRATA PRAWA DO ZASIŁKU

Możesz zostać pozbawiony prawa do Jobseeker’s Allowance na 26 tygodni, w następujących sytuacjach:
- sam odszedłeś z pracy, ale urzędnik Jobcentre Plus stwierdził, że powód zwolnienia nie był wystarczający,
- zostałeś zwolniony i urzędnik Jobcentre Plus po rozmowie z twoim byłym pracodawcą uznał, że zwolnienie nastąpiło z twojej winy.

ZMIANA SYTUACJI

Jeśli pobierasz Jobseeker’s Allowance, poinformuj Jobcentre Plus, jeśli wystąpi jedna z poniższych sytuacji:
- zmiana miejsca zamieszkania,
- zamieszkanie z inną osobą,
- rozwód, separacja bądź rozstanie z partnerem cywilnym,
- rozpoczęcie jakiejkolwiek pracy, kursu lub szkoły,
- choroba lub pobyt w szpitalu,
- wyjazd (nawet jeśli nie wyjeżdżasz daleko ani na długo),
- otrzymanie innego zasiłku,
- wzrost kapitału (wliczając oszczędności, inwestycje czy na przykład otrzymanie spadku).

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 21/01/2008, Czas ostatniej edycji: 20/09/2011

Słowa kluczowe: zasiłek, benefit, jobseekers allowance

Aktywny link: Zasiłek z transferu

Osoba bezrobotna z prawem do zasiłku, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy w Polsce przez co najmniej cztery tygodnie, ma prawo do poszukiwania pracy w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej oraz prawo do transferu tego zasiłku za granicę. Należy zwrócić się do wojewódzkiego urzędu pracy z prośbą o wydanie formularza E303 potwierdzającego prawo do takiego transferu, a następnie - już w Wielkiej Brytanii - zgłosić się z tym formularzem do biura Jobcentre Plus. Zasiłek na Wyspach można pobierać przez trzy miesiące. Jego wysokość będzie równa wysokości zasiłku wypłacanego w Polsce, w przeliczeniu na funty.

Analogicznie wygląda sytuacja, gdy bezrobotny, który pobiera zasiłek Jobseeker's Allowance w Wielkiej Brytanii, wraca do Polski. Taka osoba przed wyjazdem powinna pobrać z biura Jobcentre Plus formularz E303 i przedstawić go w powiatowym urzędzie pracy w Polsce.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 21/01/2008

Zasoby 

Brak zasobów w tej kategorii.

dodaj reklamę »Boksy reklamowe

_-_


 
  • Copyright © MojaWyspa.co.uk,
  • Tel: 020 3026 6918 Wlk. Brytania,
  • Tel: 0 32 73 90 600 Polska