MojaWyspa.co.uk - Polski Portal Informacyjny w Wielkiej Brytanii. Polish Community in the UK
Polska strona Wielkiej Brytanii

Pytania i odpowiedzi

Zobacz też:

Galeria użytkowników Mapka użytkowników Forum MojaWyspa.co.uk
Szukaj odpowiedzi
Linki sponsorowane

Pytania i odpowiedzi » Agencje pracy tymczasowej

Odpowiedzi

Agencja nie ma prawa żądać od ciebie jakichkolwiek pieniędzy za znalezienie pracy lub zarejestrowanie Ciebie, wyjątkami są sektory rozrywkowe oraz agencje dla modelek.
Biuro pośrednictwa pracy nie może wymagać od ciebie, jako warunku usługi szukania pracy, byś zakupił od nich inne produkty czy usługi, takie jak np. pisanie CV, szkolenia, osobisty sprzęt ochronny.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 18/01/2008

Słowa kluczowe: praca, agencja pracy

Aktywny link: Czy mogę się zarejestrowac do więcej niż jednej agencji?

Tak, nie ma limitu ilości agencji w których możesz być zarejestrowany.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 18/01/2008

Słowa kluczowe: praca, agencja pracy

Aktywny link: Co oznacza temp to perm fee (czasowe do stałego)?

Jeżeli firma, która wynajęła Cię od pośrednika chciałaby zatrudnić Ciebie na stałe, to wtedy najczęściej będzie musiała zapłacić dodatkowa opłatę (fee) agencji.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 18/01/2008

EB zatrudnia ciebie, wynajmuje innym firmom, a później Ci za to płaci, nawet wtedy kiedy wynajmujący nie zapłacił agencji za Ciebie, agencja również dokonuje potrąceń na podatki i składki ubezpieczeń społecznych. Praca, którą będziesz wykonywać, będzie na zasadach klienta agencji i to on decyduje, w jaki sposób ma być wykonana. Czasem agencja też oferuje mieszkanie i dojazd do/z pracy.
EA z kolei odsprzedaje ciebie innej firmie, z która podpiszesz umowę i to właśnie twój nowy pracodawca będzie Tobie płacił.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 18/01/2008


Słowa kluczowe: praca, agencja pracy

Aktywny link: Skąd mogę wiedzieć czy agencja jest EB czy EA?

Większość agencji działa na oba sposoby. Musisz wiedzieć co chcesz, aby oni zrobili dla Ciebie, znaleźli stałą czy tymczasową pracę itp. i być pewien, że rozumiesz umowę, którą podpiszesz.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 18/01/2008

Słowa kluczowe: praca, agencja pracy

Aktywny link: Czy mogą mi płacić mniej niż wynosi minimalna krajowa stawka?

Nie. Przeczytaj tutaj, co zrobić, jeśli dostajesz mniej niż wynosi minimalna krajowa stawka.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 18/01/2008, Czas ostatniej edycji: 20/01/2012

Słowa kluczowe: praca, agencja pracy, urlop

Aktywny link: Agencja odmawia mi zapłacenia za urlop. Co powinienem zrobić?

Możesz zwrócić się o radę do ACAS, więcej o regulacjach prawnych znajdziesz na rządowej stronie.(punkty 1-4).

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 18/01/2008, Czas ostatniej edycji: 20/01/2012

Nie ma żadnego ustawowego obowiązku (nie tylko dla agencji), aby płacić za dni wolne od pracy, podczas naszej nieobecności. Więcej można znaleźć na stronach w punkcie poprzednim.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 18/01/2008


Słowa kluczowe: praca, agencja pracy

Aktywny link: Czy pracownicy agencji są upoważnieni do chorobowego?

Jeżeli płacisz ubezpieczenie zdrowotne (NIC), wtedy przysługuje Ci prawo do chorobowego, jak każdemu innemu pracownikowi.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 18/01/2008

Prawo zabrania agencjom ustanawiania takich warunków, jednakże agencja może uniemożliwić wynajęcie Cię do tej samej pracy przez inną agencję.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 18/01/2008

Słowa kluczowe: praca, agencja pracy

Aktywny link: PRAWA PODSTAWOWE - Otrzymywanie płacy

Biuro nie może wstrzymać wypłaty twojego wynagrodzenia ze względu na to, że nie otrzymało ono swojej zapłaty od przedsiębiorstwa czy organizacji, dla której pracowałeś, lub dlatego, że nie możesz przedstawić podpisanego rachunku (time sheet - karta wyszczególniająca liczbę przepracowanych godzin dla danego rodzaju pracy). W przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zatrudniające odmawia podpisania takiego rachunku, obowiązkiem biura jest ustalenie liczby godzin, które przepracowałeś. Za te godziny powinieneś otrzymać zapłatę.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 18/01/2008

Słowa kluczowe: praca, agencja pracy, umowa

Aktywny link: PRAWA PODSTAWOWE - Pisemna deklaracja warunków i zastrzeżeń.

Kiedy zapiszesz się do biura pośrednictwa pracy, powinieneś otrzymać pisemną deklarację warunków i zastrzeżeń, zanim rozpoczniesz jakakolwiek praca. Dotyczy to równocześnie przypadku, kiedy biuro szuka dla ciebie pracy tymczasowej, jak również w przypadku nowej, stałej pracy. W momencie, kiedy warunki zostały uzgodnione i potwierdzone na piśmie, nie powinny one ulec zmianie bez twojej zgody. Wszystkie uzgodnione zmiany powinny być potwierdzone na piśmie w przeciągu pięciu dni roboczych.
Jeśli biuro pośrednictwa poszukuje pracy tymczasowej dla ciebie, wówczas pisemne porozumienie powinno określać:
  • A - czy jesteś klasyfikowany, jako pracownik biura, czy też jako robotnik na "umowie o świadczeniu usług". Zwykle będziesz robotnikiem (więcej szczegółów o tej istotnej różnicy tu)
  • B - powinno być napisane, że otrzymasz zapłatę za każdą wykonaną pracę
  • C - jak długi powinien być termin wypowiedzenia, który ty jesteś zobowiązany złożyć, a masz prawo otrzymać, w celu zerwania umowy
  • D - stawka płacy, którą otrzymasz, lub minimalna stawka, która w oparciu o rozsądne podstawy, biuro może spodziewać się dla ciebie. Musi to odpowiadać przynajmniej stawce godzinowej określonej przez Krajowa Płaca Minimalna
  • E - czy wypłacane będzie ci tygodniowo, czy miesięcznie
  • F - ilość dni płatnego urlopu, który będzie Ci przysługiwał. Większość zatrudnionych przez biura pośrednictwa pracy podlega Przepisom Wymiaru Godzin, i przysługuje im prawo do przynajmniej czterech tygodni płatnego urlopu (patrz niżej).

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 18/01/2008

Słowa kluczowe: praca, agencja pracy

Aktywny link: PRAWA PODSTAWOWE - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Biura pośrednictwa pracy mają obowiązek poinformować o wszelkich rodzajach zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które znane są przedsiębiorstwu zatrudniającemu, oraz podjętych środków przeciwdziałających lub kontrolujących te zagrożenia. Powinni oni sprawdzić, czy przedsiębiorstwo zatrudniające przeprowadziło szczegółową ocenę ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz poinformować cię o sytuacji przed umieszczeniem w danej organizacji.

Do góry

Opracowane przez: frelcia, Dodano: 18/01/2008

Słowa kluczowe: telewizja, telewizor, abonament telewizyjny

Aktywny link: Co jeśli nie oglądam telewizji?

Jeśli nie oglądasz programów telewizyjnych w telewizorze, komputerze, telefonie komórkowym, konsoli do gier, czy innych urządzeniach – poinformuj o tym za pośrednictwem tej strony albo dzwoniąc pod numer 0300 790 6044.

Do góry

Opracowane przez: Kasia_red, Dodano: 13/11/2012

Zasoby 

Brak zasobów w tej kategorii.

dodaj reklamę »Boksy reklamowe

Wyślij przed Brexitem

Paczki do Polski - Najniższa cena, solidny serwis od drzwi do drzwi, ubezpieczenie w cenie

Paczki Europa - Polska

Paczki między EU a Polską, szybko, bezpiecznie, bez zbędnych formalności

_-_


 
  • Copyright © MojaWyspa.co.uk,
  • Tel: 020 3026 6918 Wlk. Brytania,
  • Tel: 0 32 73 90 600 Polska