MojaWyspa.co.uk - Polski Portal Informacyjny w Wielkiej Brytanii. Polish Community in the UK
Polska strona Wielkiej Brytanii

Regulamin działu ogłoszeń w portalu www.mojawyspa.co.uk

Ogłoszenia publikowane w portalu www.mojawyspa.co.uk muszą być zgodne z obowiązującym prawem, zasadami ładu społecznego oraz Regulaminem.

1.Obowiązki użytkownika

1.1.
Użytkownik zamieszczając ogłoszenie oświadcza jednocześnie, że wszelkie informacje zawarte w ogłoszeniu są prawdziwe oraz że posiada nieograniczone przez osoby trzecie prawa majątkowe i autorskie do treści zamieszczonych w ogłoszeniu.
1.2.
W przypadku roszczeń osób trzecich wobec wydawcy portalu www.mojawyspa.co.uk za naruszenia praw w treści ogłoszenia, użytkownik publikujący ogłoszenie przejmuje na siebie wszelkie koszty ewentualnych postępowań, kosztów procesów i odszkodowań.

2. Nie będą publikowane ogłoszenia:

2.1.
Treści sprzecznej z prawem, rasistowskie, propagujące przemoc;
2.2.
Zawierające słowa lub wyrażenia powszechnie uznawane za wulgarne bądź nieprzyzwoite lub zawierające analogiczne treści niewerbalne (zdjęcia, grafiki etc.);
2.3.
Obraźliwe wobec innych osób;
2.4.
Łamiące lub propagujące łamanie prawa w jakiejkolwiek formie;
2.5.
Zawierające informacje sprzeczne z ustawą o ochronie danych osobowych;
2.6.
Pisane wyłącznie dużymi literami;
2.7.
Będące reklamą podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec wydawcy portalu www.mojawyspa.co.uk;
2.8.
Umieszczane w dziale niezgodnym z treścią ogłoszenia;
2.9.
Zamieszczane wielokrotnie w jednym lub w kilku działach tego samego lub zbliżonego treścią ogłoszenia (spam).

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

3.1.
Prawdziwość zamieszczanych ofert i dokładność opisów;
3.2.
Naruszenie w ogłoszeniu praw osób trzecich;
3.3.
Towary i usługi oferowane w ogłoszeniach;
3.4.
Przerwy w działaniu serwisu wynikłe z okresowych modyfikacji, przeglądów i konserwacji serwisu;
3.5.
Przerwy w działaniu serwisu wynikłe z czynników niezależnych od Wydawcy.

4. Wydawca rezerwuje sobie prawo do:

4.1.
Czasowego wyłączania serwisu w uzasadnionych przypadkach, bez uprzedniego powiadamiania użytkowników;
4.2.
Wprowadzania zmian w strukturze serwisu, zmiany zakresu świadczonych usług, wprowadzania ograniczeń w dodawaniu ogłoszeń, wprowadzaniu opłat i taryf;
4.3.
Usuwania ogłoszeń niestosujących się do Regulaminu, naruszających prawa osób trzecich lub sprzecznych z obowiązującym prawem i zasadami społecznymi bez wcześniejszego powiadamiania autora ogłoszeń. Koszty usuniętych ogłoszeń płatnych oraz wyróżnionych nie podlegają zwrotowi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do ogłoszenia, prosimy o kontakt z działem marketingu przed publikacją ogłoszenia;
4.4.
Czasowego blokowania, a także trwałego usuwania kont użytkowników niestosujących się do Regulaminu, naruszających prawa osób trzecich lub publikujących ogłoszenia sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami społecznymi bez wcześniejszego powiadamiania. Odblokowanie konta lub umożliwienie korzystania zależne jest od uznania wydawcy lub spełnienia przez użytkownika stawianych warunków.
4.5.
W szczególnych przypadkach do odmowy publikacji lub usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny. W przypadku ogłoszeń płatnych lub wyróżnionych koszty publikacji zostaną zwrócone.

dodaj reklamę »Boksy reklamowe


 
  • Copyright © MojaWyspa.co.uk,
  • Tel: 020 3026 6918 Wlk. Brytania,
  • Tel: 0 32 73 90 600 Polska,