MojaWyspa.co.uk - Polski Portal Informacyjny w Wielkiej Brytanii. Polish Community in the UK
Polska strona Wielkiej Brytanii
Forum Polaków w UK

Przeglądaj tematy

Kurs na karty CSCS i CPCS

« poprzednia strona

Strona 20 z 20 - [ przejdź do strony: 1 | 2 | 3 ... 18 | 19 | 20 ] - Skocz do strony

Str 20 z 20

odpowiedz | nowy temat | Regulamin

tatus

Post #1 Ocena: 0

2015-02-04 18:05:15 (6 lat temu)

tatus

Posty: 1

Z nami od: 01-01-1970

Witam. Prosze o wyslanie mi pytan i odpowiedzi na cscs card. dziekuje i pozdrawiam

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

abanderas

Post #2 Ocena: 0

2015-03-16 14:49:32 (6 lat temu)

abanderas

Posty: 3

Mężczyzna

Z nami od: 16-03-2015

Skąd: edinburgh

Cytat:

2013-11-11 19:53:19, Fraldi napisał(a):
Kto odpowiada za zgłaszanie o jakichkolwiek
niebezpiecznych warunkach na placu budowy?
A: Wyłącznie kierownik placu budowy
B: Klient
C: Inspektorzy BHP
D: Wszystkie osoby obecne na placu budowy
Prawidłowe odpowiedzi: d
W czasie spotkania prezentacyjne placu budowy
nie rozumiesz w całości wypowiedzi prezentera. Co
należy zrobić?
A: Wziąć udział w kolejnym spotkaniu
B: Poprosić prezentera aby wyjaśnił ponownie dany
punkt
C: Domyślić się co prezenter miał na myśli
D: Zaczekać do końca spotkania i poprosić później kogoś
o wyjaśnienie niezrozumiałego punktu
Prawidłowe odpowiedzi: b
W miarę posuwania się na przód prac przepisy
bezpieczeństwa przedstawione w czasie spotkania
poświęconego prezentacji placu budowy wydają
się już nieaktualne. Co powinieneś zrobić?
A: Nic. Nie jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo
pracy
B: Porozmawiać z przełożonym o Twoich obawach
C: Porozmawiać ze współpracownikami, by dowiedzieć
się czy nie ma wprowadzonych nowych zasad
D: Opracować samemu zasady bezpieczeństwa, by
dopasować się do zmieniających się warunków
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jaki jest najważniejszy powód, by utrzymywać
miejsce pracy w czystości?
A: Zapobieganie poślizgom, potknięciom i upadkom
B: Abyś nie musiał sprzątać na koniec tygodnia
C: Aby można było częściej opróżniać kontenery na
śmieci
D: Aby utylizować śmieci i chronić środowisko
Prawidłowe odpowiedzi: a
Praca innego wykonawcy oddziałuje na twoje
bezpieczeństwo. Powinieneś przestać pracować i:
A: iść do domu
B: skonsultować się z przełożonym
C: porozmawiać z przełożonym owego wykonawcy
D: porozmawiać z wykonawcą
Prawidłowe odpowiedzi: b
Używasz pewnego rodzaju sprzętu, którego użycie
zostało zakazane. Co to oznacza?
A: Możesz go używać, ale tylko w obecności
przełożonego
B: Nie wolno ci go używać do czasu, aż zostanie
przywrócone bezpieczeństwo
C: Możesz go używać pod warunkiem, że będziesz
ostrożny
D: Wyłącznie przełożony może go używać
Prawidłowe odpowiedzi: b
Wydano zakaz wykonywania pracy na placu
budowy. Co to oznacza?
A: Musisz skonsultować się z przełożonym zanim
rozpoczniesz pracę
B: Musisz skonsultować się z inspektorem BHP zanim
rozpoczniesz pracę
C: Nie możesz używać żadnych narzędzi ani maszyn
D: Musisz natychmiast przerwać pracę
Prawidłowe odpowiedzi: d
Po sprawdzeniu twojej pracy inspektor BHP dał ci
ostrzeżenie z nakazem poprawy. Co to oznacza?
A: Nie pracujesz wystarczająco szybko
B: Musisz poprawić jakość swojej pracy
C: nie pracujesz w bezpieczny sposób
D: Wszystkie powyższe odpowiedzi
Prawidłowe odpowiedzi: c
Ustawa o Bezpieczeństwie i Higienie pracy nakłada
obowiązki prawne:
A: wyłącznie na pracowników
B: wyłącznie na robotników
C: na wszystkie pracujące osoby
D: wyłącznie na osoby pracujące na zasadzie
samozatrudnienia
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jako pracownik nie masz prawnego obowiązku:
A: stosowania sprzętu w bezpieczny sposób zgodnie z
instrukcją
B: opracowania własnej oceny ryzyka
C: porozmawiania z przełożonym o nurtujących cię
kwestiach bezpieczeństwa
D: informowania o zniszczeniu czy awarii sprzętu
Prawidłowe odpowiedzi: b
Dlaczego ustawa o Bezpieczeństwie i Higienie
Pracy jest tak ważna? Podaj dwie odpowiedzi.
A: Informuje o niebezpiecznych miejscach na placu.
B: Należy się z nią zapoznać przed przystąpieniem do
pracy
C: Zobowiązuje twojego pracodawcę do
zagwarantowania bezpiecznego miejsca pracy
D: Mówi Ci jak masz wykonywać swoją pracę
E: Nakłada na ciebie prawne obowiązki jako na pracownika
Prawidłowe odpowiedzi: c e
Które z wymienionych nie należą do obowiązków
pracownika na podst. ustawy o Bezpieczeństwie i
Higienie Pracy?
A: Troska o zdrowie i bezpieczeństwo
B: Troska o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób
pracujących z Tobą
C: Pisanie własnej oceny ryzyka
D: Przestrzeganie warunków niezbędnych dla
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Kto jest odpowiedzialny, za kwestię
bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy?
A: Policja
B: Obsługa BHP
C: Klient
D: Kierownik budowy
Prawidłowe odpowiedzi: d
Ocena ryzyka informuję Cię:
A: o sposobie informowania o wypadkach
B: o godzinach pracy na placu budowy
C: o tym, jak wykonać pracę w bezpieczny sposób
D: o tym, gdzie znajduje się apteczka pierwszej pomocy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Często będziesz się spotykał ze słowem
"niebezpieczeństwo". Co to oznacza?
A: Jakiekolwiek zdarzenie w miejscu pracy, które może
być dla ciebie szkodliwe
B: Wskaźnik wypadków w miejscu pracy
C: Rodzaj osłony lub bariery
D: Wszystkie powyższe odpowiedzi
Prawidłowe odpowiedzi: a
Masz rozpocząć pracę. W jaki sposób dowiesz się,
czy należy posiadać pozwolenie na pracę?
A: Otrzymasz pozwolenie na pracę w czasie spotkania
poświęconego prezentacji planu budowy
B: Otrzymasz informacje od kierownika BHP
C: Nie będziesz mógł rozpocząć pracy dopóki nie
otrzymasz pozwolenia na pracę
D: Nie musisz tego wiedzieć. To dotyczy jedynie
kierowników
Prawidłowe odpowiedzi: c
Które 3 odpowiedzi powinny zawierać się w
opracowaniu metody?
A: materiały, narzędzie i sprzęt
B: zaangażowani ludzie i wymagane kompetencje
C: dojazd do placu budowy
D: kolejność i sposób wykonania pracy
E:podejmowanhe ryzyko
Prawidłowe odpowiedzi: a, b, e
Uświadamiasz sobie, że nie możesz wykonać
zadanej ci pracy zgodnie z opracowaną metodą. Co
zrobisz?
A: Wymyślisz własny sposób wykonania pracy
B: Nie rozpoczniesz pracy, dopóki nie porozmawiasz z
przełożonym
C: Zapytasz współpracowników by poradzili ci jak
wykonać tą pracę
D: Skontaktujesz się z osobą odpowiedzialną za BHP
Prawidłowe odpowiedzi: b
Pozwolenie na prace pozwala na:
A: przejazd służb ratowniczych do wypadków
B: wykonanie określonych prac w przygotowanych do
tego warunkach
C: wizytacji placu budowy przez inspekcje BHP
D: pracy niewykwalifikowanych do tego osób
Prawidłowe odpowiedzi: b
W jaki sposób możesz zapoznać się z zasadami
BHP gdy przybędziesz na plac po raz pierwszy?
A: W czasie spotkania prezentującego plan budowy
B: Z listu
C: Czytając zasady BHP pracodawcy
D: Pytając innych ludzi na placu budowy
Prawidłowe odpowiedzi: a
Do obowiązków prawnych Twojego pracodawcy
należy zapoznanie Cię z kwestiami związanymi z
BHP ponieważ:
A: oznacza to, że nie będziesz musiał nigdy
przystępować do żadnego szkolenia BHP
B: nie będzie on miał prawnej odpowiedzialności za
twoje zdrowie
C: zawierają one informacje chroniące Twoje zdrowie
D: Ty nie odpowiadasz za BHP
Prawidłowe odpowiedzi: c
Czym jest spotkanie o tematyce BHP?
A: Krótką sesją szkoleniową dotyczącą kwestii
bezpieczeństwa
B: Rozmową, w czasie której poinformują cię gdzie
kupić narzędzia
C: Pierwsze szkolenie po przybyciu na plac budowy
D: Prezentacja przeprowadzona przez sprzedawcę
narzędzi
Prawidłowe odpowiedzi: a
Kto powinien brać udział prezentacji placu
budowy?
A: Sprzątacze
B: Architekci
C: Pracownicy sektora budowlanego
D: każdy udający się na plac budowy
Prawidłowe odpowiedzi: d
Podczas prezentacji placu budowy które DWA
tematy powinny zostać poruszone?
A: Regulamin placu budowy
B: Miejsce najtańszego parkingu samochodowego
C: Terminy urlopowe
D: procedury na wypadek zagrożenia
Prawidłowe odpowiedzi: a, d
Sytuacja stwarzająca zagrożenie wypadkowe to
taka, gdy:
A: spełniłeś się i nie widziałeś przebiegu wypadku
B: ktoś mógł zostać ranny
C: ktoś został ranny i niemal wylądował w szpitalu
D: ktoś został ranny i prawdopodobnie musi wziąć
zwolnienie z pracy
Prawidłowe odpowiedzi: b
Możesz pomóc w zapobieganiu wypadkom przez:
A: informowanie o warunkach pracy, które są
niebezpieczne
B: pracę w charakterze pracownika pierwszej pomocy
C: znajomość położenia apteczki
D: umiejętność szybkiego pozyskania pomocy
Prawidłowe odpowiedzi: a
Dlaczego należy brać udział w spotkaniu
prezentacyjnemu placu budowy?
A: Poznasz inne osoby rozpoczynające pracę
B: Otrzymasz pozwolenie na pracę
C: Zostaną ci wyjaśnione zasady bezpieczeństwa i
higieny pracy na placu
D: Otrzymasz ocenę zagrożeń
Prawidłowe odpowiedzi: c
Które 2 aspekty pomogą Ci poznać procedury
postępowania przy wypadkach obowiązujące na
placu budowy oraz telefony alarmowe?
A: wskazówki od kierownika BHP
B: czytając ogłoszenia na tablicy zarządzeń
C: wskazówki z twojego lokalnego biura pracy
D: biorąc udział w prezentacji budowy
E:patrząc w kierunku budki telefonicznej
Prawidłowe odpowiedzi: b, d
W razie nagłego wypadku na placu budowy
powinieneś:
A: opuścić plac budowy
B: zadzwonić do domu
C: kierować się zgodnie z procedurą obowiązującą na
placu budowy odnośnie nagłych wypadków
D:zadzwonić do kierownika BHP
Prawidłowe odpowiedzi: c
Byłeś świadkiem przewrócenia się rusztowania.
Poproszono cię o zdanie relacji z wypadku.
Powinieneś:
A: nie mówić nic, bo nie jesteś ekspertem od rusztowań
B: mówić jak najmniej, bo nie chcesz robić problemów
C: opowiedzieć dokładnie, co zobaczyłeś
D: powiedzieć, kto jest odpowiedzialny i zasugerować
karę dla niego
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jaki jest główny cel dochodzenia przyczyn
wypadku?
A: By dowiedzieć się czyja to wina
B: W celu ich ustalenia i zapobiegania powtórzenia
wypadku
C: oszacowania strat jakie spowodował
D: zarejestrowania obrażeń jakie spowodował
Prawidłowe odpowiedzi: b
Byłeś świadkiem wypadku i jesteś
przesłuchiwany przez inspektora BHP.
Powinieneś:
A: zapytać przełożonego co powinieneś powiedzieć
inspektorowi
B: nie mówić nic
C: współpracować i opowiedzieć dokładnie co
widziałeś
D: powiedzieć inspektorowi to, co powiedzieli ci
koledzy z pracy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Kiedy musisz odnotować wypadek w książce
przeznaczonej do tego?
A: Jeśli zostałeś ranny
B: Tylko wtedy, jeśli nie powinieneś być w pracy
C: Tylko wtedy, gdy złamałeś kość
D: Wtedy, gdy musisz udać się do szpitala
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jeśli ktoś odniósł obrażenia, to kto musi
odnotować to w książce wypadków?
A: kierownik
B: ranna osoba lub osoba w jej imieniu
C: pracownik pierwszej pomocy
D: osoba odpowiedzialna za BHP
Prawidłowe odpowiedzi: b
Które z poniższych nie muszą być wymienione w
księdze wypadków?
A: Numer krajowego ubezpieczenia
B: Data i czas wypadku
C: Obrażenia odniesione w wypadku
D: Adres domowy
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jakiego rodzaju wypadki powinny być
odnotowane w książce wypadków?
A: tylko poważne, jak złamanie lub śmierć
B: tylko te wymagające pobytu w szpitalu
C: każde powodujące obrażenia ciała
D:tylko te, po których osoba poszkodowana musiała
zaprzestać wykonywania pracy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Kiedy wypadek powinien zostać odnotowany w
księdze wypadków?
A: tylko gdy spowodował obrażenia robotnika w trakcie
wykonywania przez niego pracy
B: kiedy osoba jest ranna i będzie na urlopie dłużej niż 3
dni
C: kiedy może spowodować uszkodzenia roślin lub
sprzętu
D:kiedy osoba złamie którąś z kości albo ma
wstrząśnienie mózgu
Prawidłowe odpowiedzi: a
Wpis w księdze wypadków powinien zostać
odnotowany gdy:
A: wypadek spowoduje obrażenia jakiegokolwiek
robotnika
B: kiedy osoba jest ranna i będzie na urlopie dłużej niż 3
dni
C: kiedy może spowodować otrzymanie odszkodowania
D:kiedy zarząd uważa to za stosowne
Prawidłowe odpowiedzi: a
Które z DWÓCH z poniższych nie muszą być
rejestrowane w księdze wypadków?
A: Numer krajowego ubezpieczenia
B: Numer telefonu
C: Data i czas wystąpienia wypadku
D: odniesione obrażenia
E: Adres domowy
Prawidłowe odpowiedzi: a, b
Co dzieje się z księgą wypadków po zakończeniu
budowy?
A: jest usunięta i zniszczona
B: wysyła się ją do kierownika BHP
C: pracodawca przechowuje ją w bezpiecznym miejscu
D: wysyła się ją do towarzystwa ubezpieczeniowego
Prawidłowe odpowiedzi: c
Wypadki powodujące obrażenia powinny być
zawsze odnotowane w:
A: dzienniku głównego wykonawcy
B: księdze wypadków
C: dzienniku inżyniera budowy
D: dzienniku podwykonawcy
Prawidłowe odpowiedzi: b
Dlaczego należy informować o wszystkich
wypadkach?
A: można wtedy zapobiec innym wypadkom
B: Niekiedy należy informować kierownictwo BHP
C: Należy odnotowywać ich okoliczności w książce
wypadków
D: Wszystkie powyższe odpowiedzi
Prawidłowe odpowiedzi: d
Dlaczego należy raportować wszystkie sytuacje
będące zagrożeniem wypadkowym?
A: Kierownik BHP musi wiedzieć, co się dzieje na
placu
B: Aby znaleźć winnego
C: By móc zażądać odszkodowania
D: Aby wyciągnąć wnioski i zapobiegać takim
zdarzeniom w przyszłości
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jeśli uległeś drobnemu wypadkowi, kto
powinien zgłosić to wydarzenie?
A: Ktokolwiek
B: Podwykonawca
C: Ty sam
D: Kierownik BHP
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli twój lekarz stwierdzi, że masz chorobę
Weila należy poinformować o tym pracodawcę.
Dlaczego?
A: pracodawca nie będzie chciał przebywać blisko
ciebie
B: pracodawca musi poinformować o tym kierownika
BHP
C: Twoi współpracownicy mogą się zarazić
D: Trzeba będzie zamknąć plac budowy
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli skaleczyłeś się w palec, to co powinieneś
zrobić?
A: zgłosić to na koniec zmiany roboczej
B: umyć ranę i pracować dalej
C: oczyścić palec i powiedzieć później o tym swojemu
przełożonemu
D: zgłosić to i jeśli jest taka konieczność to skorzystać
z apteczki pierwszej pomocy
Prawidłowe odpowiedzi: d
Odniosłeś obrażenia podczas wypadku w pracy.
Kiedy powinieneś to zgłosić?
A: na koniec zmiany roboczej, zanim udasz się do
domu
B: jedynie, gdy musisz wziąć dzień wolny
C: natychmiast, najszybciej jak to możliwe
D: następnego dnia zanim zaczniesz pracę
Prawidłowe odpowiedzi: c
Dlaczego powinieneś raportować o wszystkich
wypadkach?
A: pomaga to w znalezieniu sprawcy
B: stanowi obowiązek prawny
C: by kierownik placu budowy wiedział kto jest winny
D: twoja firma zostanie pociągnięta do
odpowiedzialności
Prawidłowe odpowiedzi: b
Odniosłeś wypadek i nie możesz iść do pracy
przez 5 dni. Które z DWÓCH działań poniżej
muszą zostać wykonane?
A: wypadek musi zostać odnotowany w księdze
wypadków
B: należy wezwać służby ratunkowe w celu zgadania
okoliczności wystąpienia wypadku
C: należy powiadomić lokalny szpital
D: twój pracodawca powinien poinformować o tym
kierownika BHP
E: musisz zapłacić za wszystkie materiały pierwszej
pomocy które zostały użyte do opatrzenia Twoich ran
Prawidłowe odpowiedzi: a, d
Komu należy zgłaszać poważne wypadki?
A: ochronie
B: policji
C: pracodawcy
D: służbom ratunkowym
Prawidłowe odpowiedzi: c
Brałeś udział w wypadku, w którym nikt nie
odniósł obrażeń. Komu należy zgłosić takie
zagrożenie wypadkowe?
A: przełożonemu lub kierownikowi budowy
B: klientowi
C: reszcie pracowników i robotników
D: pracownikowi medycznemu
Prawidłowe odpowiedzi: a
Byłeś świadkiem poważnego wypadku.
Powinieneś:
A: nie mówić nic, bo nie chcesz by ktoś miał problemy
B: zapytać kolegów z pracy co powinieneś zrobić
C: zadzwonić do najbliższego szpitala
D: powiedzieć przełożonemu, że widziałeś co się
wydarzyło
Prawidłowe odpowiedzi: d
Lekarz informuje Cię, że masz syndrom
wibracyjny dłonie prawdopodobnie
spowodowany pracą. Co powinieneś zrobić?
A: nie mówić nikomu
B: poinformować kierownika budowy lub pracodawcę
C: poinformować kolegów z pracy
D: nie mówić nikomu, bo nie trzeba tego zgłaszać
Prawidłowe odpowiedzi: b
O punktach zbiórki dowiesz się z:
A: oceny ryzyka
B: opisu metody
C: prezentacji budowy
D: pozwolenia na pracę
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jak powinieneś zostać poinformowany o tym jak
działać w sytuacji nagłego wypadku? Podaj DWIE
odpowiedzi.
A: podczas prezentacji budowy
B: z ulotki BHP
C: pytając kierownika BHP
D: pytając w pobliskim szpitalu
E: z tablic zarządzeń
Prawidłowe odpowiedzi: a, e
Apteczka pierwszej pomocy nie zawiera:
A: bandaży
B: gipsu
C: agrafki
D: środków przeciwbólowych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Apteczka na placu budowy jest pusta. Co należy
zrobić?
A: Przynieść samodzielnie środki pierwszej pomocy.
B: Zbadać, kto zabiera środki pierwszej pomocy.
C: Sprawdzić, kto jest odpowiedzialny za środki
pierwszej pomocy i powiadomić go.
D: Zignorować problem.
Prawidłowe odpowiedzi: c
Czy pracodawca powinien zapewnić ci apteczkę?
A: Tak. Musi być taka na każdej budowie.
B: Tylko, gdy na budowie pracuje więcej niż 50 osób.
C: Wyłącznie, gdy na terenie budowy pracuje więcej
niż25 osób.
D: Nie.
Prawidłowe odpowiedzi: a
Kiedy należy zapewnić środki do przemywania
oczu?
A: W miejscach usunięcia azbestu.
B: Wyłącznie tam, gdzie przeprowadza się remonty.
C: Na wszystkich placach budowy, gdzie istnieje ryzyko
wpadnięcia czegoś do oka.
D: Wyłącznie tam, gdzie wymagane są prysznice.
Prawidłowe odpowiedzi: c
Chcąc zostać pracownikiem pierwszej pomocy
musisz:
A: obserwować pracę takiego pracownika i próbować
samemu udzielać pomocy
B: poprosić o uczestnictwo w kursie pierwszej pomocy
C: kupić książkę o tej tematyce
D: porozmawiać z lekarzem
Prawidłowe odpowiedzi: b
Czy Twój pracodawca jest zobowiązany zapewnić
apteczkę?
A: tak, na każdym placu budowy musi ona być.
B: tylko, gdy na budowie pracuje więcej niż 50 osób
C: tylko, gdy na budowie pracuje więcej niż 25 osób
D: Nie, nie ma prawnego wymogu
Prawidłowe odpowiedzi: a
Co powinieneś zrobić widząc ranną osobę?
A: Powiadomić przełożonego
B: Upewnić się, że nie jesteś w niebezpieczeństwie
C: Przesunąć rannego w bezpieczne miejsce
D: Zapytać rannego, co się stało
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli ktoś stracił przytomność w skutek upadku
należy:
A: obrócić go na brzuch
B: poprosić o pomoc medyczną
C: uderzać w twarz, aż się obudzi
D: zastosować metodę usta-usta
Prawidłowe odpowiedzi: b
Ktoś spadł z wysokości i na skutek tego stracił
czucie w nogach. Co należy zrobić?
A: Obrócić go na plecy i kazać trzymać wyprostowane
nogi
B: obrócić na bok i związać nogi
C: kazać czekać na przyjazd pomocy medycznej
D: unieść nogi i pytać czy wraca mu czucie
Prawidłowe odpowiedzi: c
Osoba pracująca w głębokiej niszy nagle upadła.
jak powinieneś postąpić?
A: poprosić kogoś o pomoc w spuszczeniu się tam na
linie
B: wejść do niszy i przeprowadzić pomoc metodą ustausta
C: powiadomić przełożonego
D: krzyczeć, by powiadomić innych o tym zdarzeniu
Prawidłowe odpowiedzi: d
W razie wypadku na budowie powinieneś:
A: opuścić jak najszybciej plac budowy i udać się do
domu
B: zadzwonić do siebie do domu
C: postępować zgodnie z procedurą ustaloną na budowie
D: zadzwonić do kierownika BHP
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli ktoś dotknie kabla pod napięciem należy:
A: zadzwonić do elektrowni
B: wezwać karetkę
C: odłączyć zasilanie i wezwać pomoc
D: odciągnąć osobę od kabla
Prawidłowe odpowiedzi: c
Co oznacza znak?
A: Noś ochronę oczu
B: Stanowisko do przemywania oczu
C: Zagrożenie odpryskami
D: Prysznice
Prawidłowe odpowiedzi: b
Co oznacza znak?
A: pierwsza pomoc
B: bezpieczne przejście
C: zakaz parkowania
D: zaczekaj na pomoc
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jeśli skaleczyłeś się w palec i nie udaje ci się
zatamować krwawienia, to:
A: owiń go chusteczką i kontynuuj pracę
B: powiadom przełożonego
C: umyj go i kontynuuj pracę
D: Odnajdź pracownika pierwszej pomocy i poproś o
pomoc
Prawidłowe odpowiedzi: d
Czego nie może zrobić pracownik pierwszej
pomocy?
A: Oddychania usta-usta
B: Zatamować krwawienia
C: Podać lekarstwa bez upoważnienia
D: Udzielić ci pomocy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli wydaje ci się, że ranny złamał nogę
powinieneś:
A: ułożyć rannego na boku
B: związać nogi pasem
C: poprosić pracownika pierwszej pomocy o
interwencję
D: położyć rannego na plecach
Prawidłowe odpowiedzi: c
Gdy komuś wpadnie żwir do oka, należy
A: usunąć wszystko z oka chusteczką higieniczną
B: kazać pocierać oko by wywołać łzawienie
C: kazać mrużyć oko
D: przepłukać oko wodą lub płynem do przemywania
oczu
Prawidłowe odpowiedzi: d
Komuś głęboko wbiła się w dłoń drzazga. Odczuwa
ból. Co należy zrobić?
A: wyciągnąć ją ostrym przedmiotem
B: upewnić się, ze pomoże mu pracownik pierwszej
pomocy
C: kazać poczekać, aż sama wyjdzie
D: próbować wycisnąć drzazgę
Prawidłowe odpowiedzi: b
Ktoś odczuwa ból brzucha. W pobliżu nie ma
pracownika pierwszej pomocy. Jak powinieneś
postąpić?
A: kazać tej osobie usiąść
B: poprosić kogoś o wykonanie telefonu po pogotowie
C: położyć osobę w pozycji leczniczej
D: podać środki przeciwbólowe
Prawidłowe odpowiedzi: b
Ktoś wbił sobie w nogę gwóźdź. Nie jesteś
pracownikiem pomocy medycznej - dlaczego nie
wolno ci wyciągnąć gwoździa?
A: do rany dostałyby się groźne bakterie
B: gwóźdź powstrzymuje krwawienie
C: będzie to dowodem, że poszkodowany nie miał
założonego ochronnego obuwia
D: gwóźdź utrzymuje na nodze but
Prawidłowe odpowiedzi: b
W przypadku poparzenia dłoni najlepiej:
A: włożyć dłonie do zimnej wody
B: kontynuować pracę ćwicząc dłoń
C: wetrzeć w poparzenie krem ochronny lub wazelinę
D: owinąć dłonie chusteczką
Prawidłowe odpowiedzi: a
Twój pierwszy dzień na budowie. Nie możesz
znaleźć miejsca, gdzie można umyć ręce. Co
powinieneś zrobić?
A: Umyć je po powrocie do domu
B: Pójść do pobliskiego baru i umyć ręce
C: Porozmawiać z przełożonym i wyjaśnić o co chodzi
D: Przynosić własną wodę w butelce
Prawidłowe odpowiedzi: c
Zapoznaj się z poniższymi tekstami odnośnie
narkotyków. Które są prawdziwe?
A: Osoby zażywające narkotyki stanowią zagrożenie dla
osób przebywających na placu budowy
B: Osoby zażywające narkotyki pracują wydajniej i
szybciej
C: Osoby zażywające narkotyki mniej chorują
D: Zażywanie narkotyków to sprawa osobista. Nie należy
martwić się o innych.
Prawidłowe odpowiedzi: a
Lekarz przepisał ci leki. Co jest najważniejsze?
A: Będę po nich śpiący? Wpłyną na bezpieczeństwo
mojej pracy?
B: Będę mógł pracować dostatecznie szybko?
C: Czy mój przełożony to zauważy?
D: Zaśpię do pracy?
Prawidłowe odpowiedzi: a
Ktoś poszedł do pubu na lunch i wypił kilka piw. Co
powinien zrobić?
A: wypić dużą ilość mocnej kawy i wrócić do pracy
B: Trzymać się z dala od placu budowy na resztę dnia
C: wrócić po godzinie na plac budowy
D: zjeść coś, odczekać 30 minut i wrócić do pracy
Prawidłowe odpowiedzi: b
Powinieneś czyścić brudne ręce za pomocą:
A: wody z mydłem
B: rozpuszczalnika
C: benzyny
D: parafiny
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jeśli Twoje dłonie stykają się z niebezpiecznymi
substancjami, mogą przedostać się do ust w czasie
jedzenia. Podaj dwa sposoby, by do tego nie
dopuścić:
A: noszenie rękawic ochronnych
B: mycie dłoni przed spożywaniem posiłku
C: smarowanie rąk kremem ochronnym przed jedzeniem
D: noszenie rękawic ochronnych i przewrócenie ich na
drugą stronę podczas jedzenia
Prawidłowe odpowiedzi: a b
Można zarazić się tężcem przez ziemię lub wodę.
Jaką drogą może to nastąpić?
A: przez nos - oddychając
B: przez otwartą ranę na skórze
C: przez usta - jedząc lub pijąc
D: nie można się zakazić - to choroba zwierząt
Prawidłowe odpowiedzi: b
Nie powinno używać się spirytusu ani
rozpuszczalnika do mycia rąk, bo:
A: usuwają ochronną warstwę ze skóry
B: usuwają naskórek
C: zatykają pory
D: przenoszą szkodliwe bakterie
Prawidłowe odpowiedzi: a
Bezpośrednie światło słoneczne na nieosłoniętej
skórze może spowodować:
A: krzywicę
B: trądzik
C: zapalenie skóry
D: raka skóry
Prawidłowe odpowiedzi: d
Nie powinieneś jedynie polegać na kremach
ochronnych w celu ochrony skóry, ponieważ:
A: codzienne użycie jest zbyt drogie
B: wiele szkodliwych substancji przechodzi przez nie
C: ciężko się je zmywa
D: mogą podrażniać skórę
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli stosujesz krem ochronny, to powinieneś go
użyć:
A: zanim zaczniesz pracę
B: pod koniec pracy
C: jako środek pierwszej pomocy
D: gdy nie możesz znaleźć rękawic
Prawidłowe odpowiedzi: a
Możesz nabawić się zapalenia skóry - choroby
zawodowej:
A: na skutek wibracji dłoni
B: zarażając się od innej osoby
C: przez niektóre rodzaje substancji chemicznych
D: przez silne światło słoneczne
Prawidłowe odpowiedzi: c
Które z poniższych zwierząt może przenosić
leptospirozę?
A: królik
B: szczur
C:wiewiórka
D: mysz
Prawidłowe odpowiedzi: b
By nie przyciągać szczurów na budowę każdy
powinien
A: zakupić pułapki na szczury
B: poprosić władze o rozsypanie trucizny
C: przyprowadzić dużego kota na plac budowy
D: nie zostawiać resztek jedzenia
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jesteś jeszcze bardziej narażony na chorobę Weila,
gdy:
A: pracujesz przy wilgotniej glebie, przy szlakach wodnych
lub przy kanałach ściekowych
B: pracujesz w pobliżu klimatyzatorów
C: naprawiasz prysznice
D: pijesz wodę kranową
Prawidłowe odpowiedzi: a
Początkowe objawy choroby Weila można łatwo
pomylić z:
A: zapaleniem skóry
B: cukrzycą
C: katarem
D: grypą
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jakiego rodzaju miejsce odpoczynku powinien
zapewnić twój pracodawca?
A: Zadaszone miejsce
B: Zadaszone miejsce i kilka krzeseł
C: Zadaszone miejsce, stoły, krzesła i cos do podgrzania
wody
D: Nic - nie ma takiego obowiązku
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jakie środki do mycia rąk muszą być zapewnione na
budowie?
A: Żadne - nie ma takiego obowiązku
B: Bieżąca woda i suszarki do rąk
C: Zimna woda i ręczniki papierowe
D: Gorąca i zimna (lub ciepła) woda, mydło i coś, by można
było wysuszyć dłonie
Prawidłowe odpowiedzi: d
Toalety na placu budowy są zawsze brudne lub z
niedziałającymi spłuczkami . Co powinieneś zrobić?
A: staraj się z nich nie korzystać
B: powiadom osobę odpowiedzialną
C: spróbuj samemu naprawić toaletę
D: sprawdź czy możesz skorzystać z toalety w pobliskiej
kawiarni
Prawidłowe odpowiedzi: b
Używając systemu odciągania pyłu montowanego
do elektronarzędzi należy sprawdzić:
A: czy jednostka odciągająca kurz jest odpowiedniego
typu
B: czy filtry są czyste i czy urządzenie działa prawidłowo
C: czy używasz narzędzia w sposób właściwy
D: wszystkie z powyższych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Podczas wiercenia, piaskowania lub szlifowania
możesz wdychać spore ilości szkodliwych pyłów.
Te ilości są największe, gdy pracujesz:
A: na zewnątrz w bezwietrzny dzień
B: na zewnątrz w wietrzny dzień
C: w małym pomieszczeniu
D: w dużym pomieszczeniu
Prawidłowe odpowiedzi: c
Po skończonej pracy musisz zmieść powstały
podczas jej wykonywania kurz. Co powinieneś
zrobić?
A: zwilżyć powierzchnię
B: upewnić się, że jest dobra wentylacja
C: założyć maskę ochronną
D: wszystkie z powyższych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Toalety na placu budowy są zawsze brudne lub z
niedziałającymi spłuczkami . Co powinieneś zrobić?
A: staraj się z nich nie korzystać
B: powiadom osobę odpowiedzialną
C: spróbuj samemu naprawić toaletę
D: sprawdź czy możesz skorzystać z toalety w pobliskiej
kawiarni
Prawidłowe odpowiedzi: b
Używasz wody w celu minimalizacji emisji pyłów i
nagle się skończyła. Powinieneś:
A: pracować dalej, bo zaraz kończysz
B: wstrzymać pracę i uzupełnić wodę
C: poprosić wszystkich, by odsunęli się od Twojego
stanowiska pracy i kontynuować
D: kontynuować, ale poprosić kogoś by ścierał kurz
Prawidłowe odpowiedzi: b
Używając elektronarzędzi ważne jest:
A: powstrzymywanie pyłu przed roznoszeniem się w
powietrzu
B: zdmuchiwanie powstającego kurzu
C: pracować szybko w celu ograniczenia emisji pyłów
D: wykonywać pracę w wilgotny lub mokry dzień
Prawidłowe odpowiedzi: a
Poproszono Cię o wykonanie pracy powodującej
emisję pyłu. Co powinieneś zrobić?
A: odmówić – to niebezpieczne
B: użyć sprzętu, który zredukuje ilość powstającego
pyłu oraz odpowiednich środków ochrony osobistej
C: zacząć pracę – to tylko pył
D: pracować w krótkich odcinkach czasowych
Prawidłowe odpowiedzi: b
Używając wody w celu redukcji powstającego
pyłu podczas cięcia powinieneś się upewnić, że:
A: masz pełny zbiornik wody
B: przepływ wody jest odpowiednio wyregulowany
C: ktoś z boku stoi i leje wodę z butelki
D: woda rozprowadzana jest na ciętej powierzchni
zanim nastąpi cięcie
Prawidłowe odpowiedzi: b
Musisz użyć elektronarzędzia, które tnie lub
szlifuje. Podaj DWA sposoby ograniczenia
roznoszenia się pyłu w powietrzu:
A: pracuj powoli i ostrożnie
B: dobierz pochłaniacz pyłu lub zbieracz do urządzenia
C: tnij na mokro
D: utrzymuj otoczenie czyste i wysprzątane
E: noś maskę przeciwpyłową lub aparat oddechowy
Prawidłowe odpowiedzi: b, c
Dlaczego podczas używania elektronarzędzi
tnących lub szlifujących należy odbierać pył i nie
dawać mu roznosić się w powietrzu?
A: By oszczędzać czas i unikać sprzątania.
B: Większość pyłów może być szkodliwa gdy wdychana
C: Urządzenie będzie działało szybciej.
D: Nie potrzeba osłony, gdy odbiera się pył.
Prawidłowe odpowiedzi: b
Astma zawodowa może sprawić, ze nie będziesz
mógł pracować niektórymi materiałami.
Powoduje to:
A: ekspozycja na nadmierny hałas
B: kontakt z odchodami szczura
C: kontakt skórny z niebezpiecznymi substancjami
D: wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów
Prawidłowe odpowiedzi: d
Istnieje wiele rodzajów szkodliwych pyłów i
oparów. Nadmierne wdychanie może powodować:
A: chorobę zawodową płuc
B: chorobę zawodową skóry
C: raka skóry
D: ból gardła
Prawidłowe odpowiedzi: a
Ekspozycja na który z poniższych czynników NIE
musi zaowocować chorobą płuc?
A: azbest
B: ptasie odchody
C: intensywne zapachy
D: pył krzemionkowy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Gołębie odchody i gniazda, które mogą stanowić
zagrożenie Twojego zdrowia zostały znalezione w
miejscu Twojej pracy. Powinieneś:
A: ostrożnie kontynuować pracę
B: przestać pracować i poszukać porady
C: wyłapać gołębie
D: przegonić je nim zaczniesz pracę
Prawidłowe odpowiedzi: b
Więcej pracowników budowlanych cierpi z
powodu chorób lub umiera przez:
A: Upadek z wysokości
B: Przejechanie przez maszynę
C: poślizgnięcie i upadek
D: przyczyny oddechowe
Prawidłowe odpowiedzi: d
Potrzebujesz środków ochrony osobistej, bo
pracujesz z substancjami chemicznymi. Nie
otrzymałeś ich. Co należy zrobić?
A: Wykonać pracę jak najszybciej
B: Nie zaczynać pracy, dopóki nie otrzymasz
odpowiednich środków ochrony i zostaniesz odpowiednio
przeszkolony
C: Pracować, jednak robiąc często przerwy
D: Wdychać chemikalia, by sprawdzić, czy są szkodliwe
Prawidłowe odpowiedzi: b
Otrzymałeś maskę chroniącą przed pyłem, jednak
nie chroni ona przed oparami. Co powinieneś
zrobić?
A: Nie zaczynać pracy, dopóki nie dostaniesz
odpowiedniego sprzętu
B: Wykonać pracę szybko
C: Wykonywać pracę robiąc częste przerwy
D: Założyć dwie maski na siebie na raz
Prawidłowe odpowiedzi: a
Co z poniższych musisz zrobić, by upewnić się,
ze Twoja maska działa prawidłowo?
A: sprawdzić czy jest poprawnego typu
B: sprawdzić dopasowanie do twarzy
C: sprawdzić czy nosisz ją prawidłowo
D: wszystkie z powyższych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Ogólnie mówiąc, jak długo można nosić maskę
jednorazowego użytku?
A: 5 dni roboczych
B: aż będzie brudna
C: 1 dzień lub 1 zmianę roboczą
D: 28 dni
Prawidłowe odpowiedzi: c
Która z poniższych czynności nie powoduje
powstawania pyłu krzemionkowego, który
wdychany stanowi zagrożenie?
A: piłowanie drewna lub sklejki
B: cięcie krawężników, kamienia, cegieł, pustaków i płyt
chodnikowych
C: rozbijanie betonowych posadzek i podkładów
D: rozbijanie ścian i zamiatanie kurzu
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jak wykonując wiercenie, cięcie, piaskowanie lub
szlifowanie najlepiej zabezpieczyć się długofalowo
przed szkodliwym pyłem?
A: używać systemów odciągania kurzu lub cięcia na mokro
i nosić okulary ochronne
B: nosić maskę przeciwpyłową i gogle ochronne
C: nosić dowolną jednorazową maskę przeciwpyłową,
środki ochrony słuchu oraz gogle ochronne
D: stosować systemy odciągania kurzu lub ciąć na mokro,
nosić maskę przeciwpyłową, środki ochrony słuchu oraz
gogle ochronne
Prawidłowe odpowiedzi: d
Wysokie stężenie rozpuszczalników w niektórych
farbach i żywicach może powodować:
A: bóle głowy, zawroty głowy i złe samopoczucie
B: problemy z płucami
C: oddziaływać na inne części ciała
D: wszystkie z powyższych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jaka jest pierwsza oznaka uszkodzenia słuchu na
skutek hałasu?
A: nie ma żadnej
B: czasowa głuchota
C: wysypka na uszach
D: choroba uszu
Prawidłowe odpowiedzi: b
Słyszysz dzwonienie w uszach po pracy z głośnymi
narzędziami. Co to oznacza?
A: twój słuch został czasowo uszkodzony
B: zetknąłeś się z wibracjami
C: będziesz miał grypę
D: poziom hałasu był duży, lecz dopuszczalny
Prawidłowe odpowiedzi: a
Przebywałeś długo w hałasie może uszkodzić ci
słuch. Czy można to potem wyleczyć?
A: Tak. Z czasem.
B: Tak - operacyjnie.
C: Nie. Uszkodzenie jest nieodwracalne.
D: Tak - przez zmianę zawodu.
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jak hałas może wpłynąć na zdrowie? Podaj
dwie odpowiedzi:
A: bóle głowy
B: zapalenie ucha
C: utrata słuchu
D: woskowina uszna
Prawidłowe odpowiedzi: a c
Wydaje ci się, że w miejscu pracy uszkodził ci
się słuch. Co zrobisz?
A: Zatkasz uszy wacikami
B: Nic - i tak masz uszkodzony słuch
C: Udasz się na zwolnienie zdrowotne
D: Poprosisz lekarza o przeprowadzenie badania
słuchu
Prawidłowe odpowiedzi: d
Ktoś obok ciebie używa narzędzia, które hałasuje.
Nie masz ochraniaczy słuchu. Co zrobisz?
A: Poprosisz go, by przestał hałasować.
B: Będziesz pracował dalej.
C: Opuścisz plac budowy i wrócisz, gdy otrzymasz
ochraniacze.
D: Powiadomisz przełożonego.
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli stosujesz ochronę słuchu, to:
A: wygłuszasz wszelkie hałasy
B: redukujesz hałas do poziomu dopuszczalnego
C: poprawiasz swój słuch
D: chronisz uszy przed kurzem
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli musisz nosić jednorazowe zatyczki do
uszu, jak powinieneś je wkładać, by chroniły
twój słuch przed uszkodzeniem?
A: wkładaj je tylko wtedy, gdy zrobi się bardzo głośno
B: wkładaj je do połowy ucha
C: zroluj je i włóż najgłębiej jak to możliwe
podciągając małżowinę do góry by otworzyć szeroko
kanał słuchowy
D: zegnij wpół i wsadź w ucho
Prawidłowe odpowiedzi: c
Dwa najlepsze sposoby ochrony słuchu to:
A: zwinięte papierowe chusteczki
B: waciki bawełniane
C: zatyczki do uszu
D: paski materiału do przykrycia uszu
E: ochraniacze na uszy
Prawidłowe odpowiedzi: c e
Hałas może być problemem w twoim miejscu pracy,
gdy musisz krzyczeć, aby mogła cię słyszeć osoba
obok:
A: w odległości 2m
B: w odległości 4m
C: w odległości 5m
D: w odległości 6m
Prawidłowe odpowiedzi: a
Będziesz używał słuchawek ochronnych na uszach,
lecz zauważyłeś, że w jednej brakuje słuchawki. Co
zrobisz?
A: Zdejmiesz je i będziesz pracował z dala od hałasu
B: Założysz je takie, jakie są.
C: Nie będziesz pracował w miejscach hałaśliwych, dopóki
nie dostaniesz nowych słuchawek
D: Owiniesz niekompletną słuchawkę chusteczką i
zaczniesz pracę
Prawidłowe odpowiedzi: c
Gdy twoje miejsce pracy znajduje isę w strefie
ochrony słuchu, to:
A: nie możesz robić hałasu
B: musisz nosić cały czas ochraniacze na uszach
C: zabrać ze sobą ochraniacze uszu
D: założyć ochraniacze, gdy hałas będzie za wysoki
Prawidłowe odpowiedzi: b
Dlaczego wibracje są źródłem problemów
zdrowotnych?
A: Nie ma objawów choroby wibracyjnej
B: Ich skutki są nieznane
C: Nie można im zapobiec
D: Mogą spowodować nieodwracalne upośledzenia
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jakie są objawy zespołu chorób wibracyjnych?
A: Czasowa utrata czucia w palcach
B: Białe opuszki palców
C: Wysypka
D: Swędzenie palców
Prawidłowe odpowiedzi: a b d
Wibracja ręki i ramienia i ręki może skutkować:
A: rakiem skóry
B: zapaleniem skóry
C: oparzeniami
D: uszkodzeniem naczyń krwionośnych i nerwów w
rękach i ramionach
Prawidłowe odpowiedzi: d
Podczas korzystania z wibrującego narzędzia
zaczynasz odczuwać swędzenie palców. Co to
znaczy?
A: Możesz pracować dalej, ale zwolnij uścisk dłoni
B: Nie używaj tego narzędzia nigdy więcej
C: Musisz zgłosić te objawy, nim pojawią się gorsze
problemy
D: Możesz dalej pracować, ale trzymaj mocniej narzędzie
Prawidłowe odpowiedzi: c
Czym jest choroba wibracyjna?
A: wysypką na skórze
B: zapalenie skóry, którego nie można wyleczyć
C: odmrożenie
D: objaw uszkodzenia rąk i ramion, które może być
nieuleczalne
Prawidłowe odpowiedzi: d
Które z poniższych może wywołać zespół
wibracyjny?
A: piła ręczna
B: wiertarka udarowa
C: młotek
D: śrubokręt
Prawidłowe odpowiedzi: b
Możesz obniżyć wibrację ręki, gdy:
A: jest ci zimno, ale jesteś suchy
B: jest ci zimno, ale jesteś mokry
C: jest ci ciepło i jesteś suchy
D: jesteś przemoczony i jest ci ciepło
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli musisz użyć wibrującego narzędzia w jaki
sposób możesz zmniejszyć ryzyko zapadnięcia
na chorobę wibracyjną?
A: nie trzymając narzędzia zbyt mocno
B: trzymając narzędzie jak najdalej od siebie
C: używając więcej siły
D: opierając się o narzędzie
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jeśli musisz użyć narzędzia, które wibruje to czego
możesz oczekiwać od przełożonego?
A: pomiaru poziomu wibracji
B: poinformowania cię o ryzyku i zaprezentowania
bezpiecznego sposobu obsługi narzędzia
C: obserwacji twojej pracy
D: pomocy w wypracowaniu własnej oceny ryzyka
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli musisz używać wibrującego naczynia jak
możesz zmniejszyć wibracje?
A: trzymając mocno narzędzie
B: wykonując pracę w krótkich odcinkach czasu
C: wykonując pracę szybko i bez przerw
D: trzymając urządzenie jedną ręką
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jakiego sprzętu powinieneś używać jeśli
wykonujesz nielicencjonowaną pracę z materiałami
azbestowymi?
A: jednorazową odzież typu „type 5”
B: odpowiedni sprzęt chroniący drogi oddechowe (np.
jednorazowa maska typu FFP3)
C: bezszwowe obuwie
D: wszystkie z powyższych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jaką chorobę może spowodować ekspozycja na
włókna azbestowe?
A: międzybłoniak
B: Pylicę azbestową
C: rak płuc
D: wszystkie z powyższych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Poza azbestem, które z poniższych jest czynnikiem
najczęściej powodujących problemy zdrowotne
wśród pracowników budowlanych?
A: pył drewniany oraz MDF
B: opary ropy
C: pył krzemionkowy
D: opary z żywic i rozpuszczalników
Prawidłowe odpowiedzi: c
Gdzie możesz spotkać azbest?
A: w budynku wybudowanym w latach 1950-1990
B: w każdym budynku wybudowanym lub odnawianym
przed rokiem 2000
C: w budynku przemysłowym wybudowanym w latach
1950-1990
D: obecnie usunięto azbest z wszystkich budynków
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jak można zidentyfikować azbest?
A: pył ma intensywny zapach
B: oddając próbkę do analizy w laboratorium
C: po kolorze pyłu
D: sprawdzając, czy pył rozpuszcza się w wodzie
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jakie szkolenie musisz przejść, by pracować przy
lub usuwać azbest?
A: ogólne szkolenie uświadamiające
B: wystarczy posiadać kartę CSCS
C: szkolenie dla nielicencjonowanych pracowników
azbestowych
D: żadne – każdy może pracować z azbestem
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli wydaje ci się, że napotkałeś azbest, to
najpierw powinieneś:
A: zaprzestać pracować i ostrzec innych
B: pobrać próbkę i zanieść przełożonemu
C: wyrzucić do śmieci i kontynuować pracę
D: znaleźć pracownika pierwszej pomocy
Prawidłowe odpowiedzi: a
Oddychanie w kurzu azbestowym może
spowodować:
A: bóle mięśniowe
B: przeziębienie
C: choroby płuc
D: zapalenie stawów
Prawidłowe odpowiedzi: c
Ten symbol powinien być używany do oznaczania:
A: odpadów azbestowych
B: surowego azbestu
C: każdego materiału zawierającego azbest
D: każde z powyższych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Znalazłeś butelkę z jakąś cieczą. Nie ma na niej
etykietki. Co należy zrobić?
A: Powąchać w celu jej identyfikacji.
B: Wyrzucić do kosza.
C: Odłożyć w bezpieczne miejsce i natychmiast to
zgłosić.
D: Posmakować jej w celu jej identyfikacji.
Prawidłowe odpowiedzi: c
Torby na cement zawierają dodatkowe substancje,
które zapobiegają alergiom. Gdy używasz nowej
torby, co należy sprawdzić?
A: czy nie jest uszkodzona
B: czy data ważności jest aktualna
C: czy składowano ją we właściwy sposób
D: zawartość nie stwardniała
Prawidłowe odpowiedzi: b
Dlaczego nie należy klękać na mokrym cemencie lub
betonie?
A: przemoczy ci spodnie
B: to nieefektywna forma pracy
C: może poważnie poparzyć chemicznie twoje kolana
D: wpłynie to na ostateczny kształt odlewu
Prawidłowe odpowiedzi: c
Cement i beton stanowi zagrożenie dla twojego
zdrowia bo powoduje:
A: omdlenia i bóle głowy
B: oparzenia chemiczne i choroby skórne
C: bóle mięśniowe
D: choroby oczu
Prawidłowe odpowiedzi: c
Co dostarczy ci informacji zdrowotnych oraz o
bezpieczeństwie substancji chemicznej?
A: Dziennik budowy
B: Dokument przewozowy
C: Ocena COSHH
D: Dziennik wypadków
Prawidłowe odpowiedzi: c
Należy użyć niebezpiecznych substancji chemicznych.
Kto powinien przedstawić ocenę COSHH?
A: Inspektor BHP
B: Pracownik pierwszej pomocy
C: Przełożony
D: Kierownik budowy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Regulacje COSHH tyczą się:
A: bezpiecznego używania narzędzi i sprzętu
B: bezpiecznego używania dźwigów
C: bezpiecznego stosowania niebezpiecznych substancji
D: bezpiecznego zachowania przy pracy na wysokościach
Prawidłowe odpowiedzi: c
Najlepszy sposób stosowania niebezpiecznych
substancji, to:
A: wykonanie pracy jak najszybciej
B: przeczytanie polityki pracy odnośnie BHP
C: zapoznanie się z ocena COSHH
D: zapytanie bardziej doświadczonego kolegi
Prawidłowe odpowiedzi: c
Gdy zobaczysz któreś z tych
oznaczeń na jakiejś substancji, co powinieneś
zrobić?
A: nie używaj jej – jest trująca
B: dowiedz się jakiej ochrony potrzebujesz, bo
substancja jest żrąca i może zniszczyć naskórek
C: umyć ręce po użyciu substancji
D: sprawdź jaki rozpuszczalnik pomoże ci zmyć ją po
użyciu, gdyż jest trudno zmywalna
Prawidłowe odpowiedzi: b
Gdy zobaczysz któreś z tych
oznaczeń na jakiejś substancji, co powinieneś
zrobić?
A: dowiedz się jakiej ochrony potrzebujesz, bo
substancja jest szkodliwa i może zagrozić twojemu
zdrowiu
B: używaj jej oszczędnie bo jest droga
C: noś rękawice, bo substancja może oparzyć skórę
D: nie używaj jej – jest trująca
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jak można rozpoznać niebezpieczną substancję?
A: po etykiecie ostrzegawczej na pojemniku
B: po kształcie pojemnika
C: zawsze jest w czarnym pojemniku
D: zawsze jest w skrzynce
Prawidłowe odpowiedzi: a
Na opakowaniu pewnej substancji napisano
„SENSITISER”. Co to oznacza?
A: możesz dostać alergii
B: przed użyciem należy zmieszać z wodą
C: substancja jest całkowicie bezpieczna
D: nie należy używać tej substancji
Prawidłowe odpowiedzi: a
Gdy zobaczysz któreś z tych
oznaczeń na jakiejś substancji, co powinieneś
zrobić?
A: Upewnij się, że przechowywana jest z daleka od
zasięgu dzieci
B: używaj jej ostrożnie tak by się nie poplamić
C: nie używaj tej substancji – jest trująca
D: dowiedz się jakiego sprzętu ochronnego należy użyć
posługując się tą substancją, gdyż jest toksyczna i mała
ilość może zagrażać Twojemu zdrowiu
Prawidłowe odpowiedzi: d
Gdy zobaczysz któreś z tych
oznaczeń na jakiejś substancji, co powinieneś
zrobić?
A: dowiedz się jak postępować substancją, bo jest
delikatna w obchodzeniu się
B: dowiedz się jak postępować substancją, bo jest
wybuchowa
C: dowiedz się jak postępować substancją, bo jest
łatwopalna
D: nie używaj jej bo może Cię zabić
Prawidłowe odpowiedzi: b
Gdy zobaczysz któreś z tych
oznaczeń na jakiejś substancji, co powinieneś
zrobić?
A: resztki należy spalić
B: dowiedz się jak postępować substancją, bo jest
wybuchowa
C: dowiedz się jak postępować substancją, bo jest
łatwopalna
D: przed użyciem podgrzej
Prawidłowe odpowiedzi: c
Co oznacza ten symbol?
A: substancję wybuchową
B: substancja po połknięciu może poparzyć
C: substancja świeci w ciemności
D: substancja może spowodować długoterminowe
problemy zdrowotne
Prawidłowe odpowiedzi: d
Kiedy musisz nosić ochraniacz na oczy?
A: W słoneczne dni
B: jeśli istnieje zagrożenie uszkodzenia oka
C: kiedy stać na to twojego pracodawcę
D: tylko, gdy pracujesz z substancjami chemicznymi
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli istnieje zagrożenie, ze unoszący się kurz lub
materiał może wpaść ci do oka należy:
A: nosić okulary do spawania
B: okulary chroniące przed promieniem laserowym
C: okulary do pracy z substancjami chemicznymi
D: okulary odporne na uderzenia
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jakiego rodzaju sprzęt ochrony oczu musisz nosić
jeśli używasz narzędzi na sprężone powietrze lub
na kartridże (np. pistolet do gwoździ)
A: nosić okulary do spawania lub okulary ochronne
B: zwykłe okulary
C: okulary odporne na uderzenia
D: żaden – nie ma niebezpieczeństwa
Prawidłowe odpowiedzi: c
Używasz szlifierki, piły tarczowej lub pistoletu na
gwoździe. Jakiego rodzaju sprzęt ochrony oczu
musisz założyć?
A: okulary odporne na uderzenia lub osłonę na całą
twarz
B: zwykłe okulary
C: okulary do czytania lub przeciwsłoneczne
D: okulary chroniące przed promieniem laserowym
Prawidłowe odpowiedzi: a
Obuwie ochronne z wkładką ochronną zabezpieczy
cię przed:
A: skręceniem kostki
B: chemicznym poparzeniem stopy
C: gwoździami lub ostrymi przedmiotami przebijającymi
podeszwę gdy na nich staniesz
D: odciskami
Prawidłowe odpowiedzi: c
Kiedy należy nosić obuwie ochronne na placu
budowy?
A: tylko gdy pracuje się na parterze lub na zewnątrz
budynku
B: aż plac budowy nie będzie wyglądał na niemal
skończony
C: cały czas
D: gdy jesteś pracownikiem a nie gościem wizytującym
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli masz kontakt z substancjami niebezpiecznymi
musisz zakładać specjalne rękawice by zapobiegać:
A: chorobom skóry
B: zespołowi chorób wibracyjnych
C: chorobie Raynauda
D: zapaleniu stawów
Prawidłowe odpowiedzi: a
Czy każdy rodzaj rękawic ochronnych chroni dłonie
przed substancjami chemicznymi?
A: Tak - wszystkie są wytwarzane wg tych samych
standardów
B: Tylko, jeśli nałożysz również krem ochronny na dłonie
C: Nie - różne rodzaje chronią przed różnymi zagrożeniami
D: Wyłącznie, jeśli nałożysz krem ochronny na rękawice
Prawidłowe odpowiedzi: c
Które stwierdzenie o rękawicach antywibracyjnych
jest prawdziwe?
A: mogą zniwelować częściowo wibracje dłoń-ramię
B: niwelują większość wibracji dłoń-ramię
C: niwelują całkowicie wibracje dłoń-ramię
D: najlepiej chronią noszone na innych rękawicach
Prawidłowe odpowiedzi: a
Musisz założyć uprząż. Robisz to pierwszy raz. Co
należy zrobić?
A: Poprosić o radę eksperta
B: Zapytać kogoś, kto już to robił
C: Domyśleć się samemu
D: Skorzystać z instrukcji obsługi
Prawidłowe odpowiedzi: a
Ochronę głowy należy zawsze nosić na terenie
budowy, chyba, że
A: pracujesz jako samozatrudniony
B: pracujesz sam
C: pracujesz w miejscu bezpiecznym (np. biuro)
D: pracujesz w wysokich temperaturach
Prawidłowe odpowiedzi: c
Aby kask dawał ci największą ochronę musisz go
nosić:
A: tyłem do przodu, by nie zawadzać daszkiem
B: zasunięty na tył głowy, by mieć większe pole widzenia
C: prostopadle do głowy - by nie spadł
D: zasunięty na przód głowy, by chronić oczy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Spójrz na stwierdzenia noszeniu kasku ochronnego
w wysokich temperaturach. Które są prawdziwe?
A: Możesz go podziurawić, by było ci chłodniej
B: Możesz go nosić tył-na-przód dla wygody
C: Możesz go zdjąć, gdy jest bardzo gorąco
D: Musisz go nosić cały czas i w poprawny sposób
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jeśli upuścisz kask na twardą powierzchnie z dużej
wysokości, powinieneś:
A: naprawić go i używać dalej
B: upewnić się czy nie popękał i nosić dalej
C: pracować bez kasku, aż otrzymasz nowy
D: przerwać prace i poprosić o nowy kask
Prawidłowe odpowiedzi: d
Otrzymałeś zatyczki do ucha, które wypadają ci z
uszu. Co należy zrobić?
A: pracować bez nich
B: przerwać pracę, aż otrzyma się odpowiednie zatyczki
C: włożyć po dwie do jednego ucha
D: zastąpić je papierem toaletowym
Prawidłowe odpowiedzi: b
Pracodawca ma jako obowiązek wyposażyć się w
środki ochrony osobistej
A: raz w roku
B: gdy zapłacisz za nie
C: gdy wynika tak z umowy
D: jeśli musisz być chroniony
Prawidłowe odpowiedzi: d
Czy musisz płacić za środki ochrony osobistej?
A: Tak - musisz
B: Tylko, gdy je zgubiłeś lub zniszczyłeś
C: Tak, ale 50% kosztów
D: Nie - koszty pokrywa pracodawca
Prawidłowe odpowiedzi: d
Kto zapewnia ci niezbędne środki ochrony
osobistej?
A: Pracodawca
B: Ty sam musisz je kupić
C: Ktokolwiek na budowie z odpowiednimi środkami
finansowymi
D: Nie ma takiego obowiązku
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jeżeli środki ochrony osobistej, które posiadasz
zostaną zniszczone należy:
A: pracować bez nich
B: przerwać pracę i wymienić je na nowe
C: nosić je dalej, lecz pracować szybciej
D: naprawić je
Prawidłowe odpowiedzi: b
Musisz pracować na otwartym powietrzu w złych
warunkach pogodowych. Pracodawca ma obowiązek
zapewnić ci odzież nieprzemakalną, bo:
A: możesz promować logo firmy
B: w ciepłych i suchych warunkach nie nadwyrężysz mięśni
C: w ciepłych i suchych warunkach nie jesteś narażony na
chorobę Weila
D: będziesz lepiej widoczny w deszczu
Prawidłowe odpowiedzi: b
Poniżej są stwierdzenia na temat środków ochrony
osobistej. Które nie są prawdziwe?
A: Musisz zapłacić za zniszczenia
B: Musisz je odpowiednio przechowywać
C: Musisz informować przełożonego o zniszczeniach
D: Musisz je stosować zgodnie z instrukcją
Prawidłowe odpowiedzi: a
Pracujesz nieopodal przewodu elektrycznego z kablami
na wierzchu. Co należy zrobić?
A: szybko dotknąć kabel, by sprawdzić czy płynie w nim prąd
B: sprawdzić, czy przewody nie iskrzą i zacząć pracować
C: powiadomić przełożonego i oddalić się
D: przesunąć kabel, by nie zawadzał w trakcie pracy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Rozpoczynasz pracę. Skąd wiesz, czy potrzebujesz
dodatkowych środków ochrony osobistej?
A: Zapoznasz się z polityką BHP pracodawcy
B: Masz to wiedzieć
C: Z oceny ryzyka
D: Otrzymasz list do domu
Prawidłowe odpowiedzi: c
Musisz skorzystać z przedłużacza. Jakie dwie
czynności należy wykonać?
A: Rozwinąć go na tyle, na ile jest to konieczne
B: Rozwinąć na całej długości
C: Wytrzeć kabel wilgotną szmatką
D: Sprawdzić, uszkodzenia na całej długości
E:sprawdzić uszkodzenia na długości, którą potrzebujesz
Prawidłowe odpowiedzi: b d
Musisz poprowadzić przewód elektryczny przez
obszar, którym jeżdżą pojazdy. Jakie 2 czynności
należy podjąć?
A: owinąć kabel żółtą taśmą, by były widoczne
B: przykryć go rampą ochronną
C: przykryć go rusztowaniem
D: umieścić znak "Uwaga rampa!"
E: poprowadzić kabel na wysokości głowy
Prawidłowe odpowiedzi: b d
Jeśli przedłużacz ma przeciętą osłonę należy:
A: sprawdzić, czy przewody w środku nie mają nacięć i
używać go
B: okleić go taśmą izolacyjną
C: poinformować o tej usterce i upewnić się, że nikt nie
użyje tego przedłużacza
D: zmienić bezpiecznik na większy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jak najlepiej chronić przedłużacz?
A: prowadzić go ponad głowami
B: prowadzić go po najkrótszej trasie
C: owinąć go taśmą
D: przykryć kawałkami drewna
Prawidłowe odpowiedzi: a
Nieuporządkowane przewody i przedłużacze
powodują wiele problemów, opóźnień w pracy i
obrażeń. Jakie 2 rzeczy mogą to usprawnić?
A: Prowadzić przewodu górą ponad głową i drzwiami i
przejściami niż przecinając drogę w poprzek
B:wiązać przedłużacze w jak najmniejsze pętle
C: prowadzić przewody i przedłużacze blisko ścian, a nie
na środku korytarza
D:upewnić się, że przewody idą tak jak chcesz nie
zważając na innych
E:zamiast przedłużać odłącz najbliższe światło
ostrzegawcze i podłącz tam urządzenie
Prawidłowe odpowiedzi: a c
Aby pracować elektrycznym narzędziem ręcznym
A: musisz mieć skończone 16 lat
B: musisz mieć skończone 18 lat
C: musisz być odpowiednio przeszkolony i kompetentny
D: musisz mieć skończone 21 lat
Prawidłowe odpowiedzi: c
Musisz przejść szkolenie chcąc używać narzędzi na
naboje. Dlaczego?
A: są ciężkie i moją poranić podczas pracy
B: działają na zasadzie pistoletu i mogą być niebezpieczne
w rękach nie przeszkolonych ludzi
C: mogą wywołać podrażnienia skóry
D: mają części elektryczne na wierzchu
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli w narzędziu elektrycznym brakuje osłony, to:
A: spróbuj zrobić osłonę na nie
B: staraj się pracować nim jak najkrócej
C: nie używaj go dopóki osłona nie zostanie zamontowana
D: pracuj nim powoli i uważnie
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli należy użyć narzędzia z ostrzem rotacyjnym:
A: to trzeba usunąć osłonę, by lepiej widzieć
B: to trzeba ustawić osłonę tak, by odsłaniała fragment
ostrza
C: to trzeba usunąć osłonę i założyć ochronne rękawice
D:tu należy ustawić osłonę tak, by ostrze było jak
najbardziej odsłonięte
Prawidłowe odpowiedzi: b
Większość urządzeń tnących i szlifujących ma
osłony. Jakie są 2 główne ich zadania?
A: blokują materiał by nie dostał się do ostrza
B: zapewniają lepszy uchwyt
C: zapewniają przeciwwagę urządzenia
D: zapobiegają odpryskom
E: nie dopuszczają do kontaktu z ostrzem lub kołem
czegoś innego niż obrabiany materiał
Prawidłowe odpowiedzi: d e
Stosując narzędzie ręczne zwykłe lub z napędem
elektrycznym, to:
A: musi być wyprodukowane w UK
B: być przeznaczone do wykonywanej pracy i sprawdzane
w poniedziałki
C: musi być kupione w sklepie z art. budowlanymi
D: musi być przeznaczone do wykonywanej pracy i
sprawdzane przed przystąpieniem do pracy
Prawidłowe odpowiedzi: d
Przed dostosowaniem elektrycznych narzędzi
ręcznych należy:
A: wyłączyć je, ale wtyczkę pozostawić w gniazdku
B: wyłączyć je i wyjąc wtyczkę z gniazdka
C: nic nie robić
D: zakleić włącznik
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli głowica w młotku ma luz należy:
A: przestać pracować i poprosić o nowy młotek
B: znaleźć inne ciężkie narzędzie i używać go w
charakterze młotka
C: używać młotka mając świadomość, że może się
zepsuć
D: poprosić innych, by odsunęli się dalej
Prawidłowe odpowiedzi: a
Czy koniecznie trzeba poddawać kontroli
narzędzia ręczne, jak dłuta czy młotki?
A: Nie
B: Tak, gdy nie były dawno używane
C: Tak - powinno się je sprawdzać przy każdym
użyciu
D: Wyłącznie, gdy były wcześniej komuś pożyczane
Prawidłowe odpowiedzi: c
Nieopodal ktoś używa poziomicy laserowej. Co
ci zagraża?
A: rak
B: nic, gdy używa się jej prawidłowo
C: utrata wzroku
D: poparzenia
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jakie niebezpieczeństwo grozi podczas
używania dłuta z łbem grzybkowym?
A: Będzie wyrzucać rozbite fragmenty w powietrze
B: uszkodzenie młotka
C: dłuto będzie się uginać
D: dłuto będzie się tępić
Prawidłowe odpowiedzi: a
Spójrz na wypowiedzi o narzędziach z napędem
mechanicznym. Które są prawdziwe?
A: Zawsze trzymaj je za podłączony przewód
B: Zawsze wyciągaj wtyczkę zasilania pociągając za
przewód
C: Zawsze wyciągaj wtyczkę, gdy narzędzie nie jest
używane
D: Zawsze zostawiaj narzędzie pod zasilaniem
Prawidłowe odpowiedzi: c
Niebezpiecznie jest używać tarczy ściernej z
prędkością większą niż zalecana, bo:
A: koło się zablokuje
B: silnik może się zapalić
C: koło może się rozpaść
D: nie można używać osłony
Prawidłowe odpowiedzi: c
Praca z linią zasilania nad głową jest bezpieczna,
gdy:
A: nie dotykasz jej na dłużej niż 30s
B: używasz drabiny z drewna
C: zasilanie jest odłączone
D: nie ma opadów deszczu
Prawidłowe odpowiedzi: c
W używanym przez ciebie sprzęcie przepala się
bezpiecznik. Co należy najpierw zrobić?
A: Założyć nowy bezpiecznik
B: Założyć bezpiecznik o większej mocy znamionowej
C: Użyć zamiast niego spinacza do papieru
D: Sprawdzić, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu
Prawidłowe odpowiedzi: d
Nieopodal ciebie ktoś używa frezu tarczowego do
cięcie betonowych bloków. Wymień trzy zagrożenia z
tym związane:
A: odpryski
B: podrażnienie skóry
C: pył w pomieszczeniu
D: hałas
E: szkodliwe wibracje
Prawidłowe odpowiedzi: a c d
Musisz użyć narzędzi pneumatycznych. Które
niebezpieczeństwo ci nie zagraża?
A: porażenie
B: ciężkie wibracje
C: pył i odpryski
D: przeciekający wąż
Prawidłowe odpowiedzi: a
Kiedy należy sprawdzić, czy narzędzia ręczne nie są
uszkodzone?
A: Przed ich użyciem
B: Każdego dnia
C: Raz na tydzień
D: Choć raz w roku
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jakie dwa obszary inspekcji wzrokowej powinieneś
zbadać przed użyciem narzędzie ręcznego:
A: sprawdzić walizkę
B: sprawdzić przewód zasilający oraz obudowę
C: sprawdzić etykietkę producenta
D: sprawdzić włączniki i oraz osłony
E: sprawdzić, czy istnieje nowszy model na rynku
Prawidłowe odpowiedzi: b, d
Należy stosować RCD z narzędziami na 230 V, bo:
A: obniża napięcie zasilania
B: w razie awarii szybko odcina zasilanie
C: zapewnia prace z bezpieczną szybkością
D: oszczędza energię
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jak sprawdzić, czy podłączony RCD działa?
A: włączając i wyłączając narzędzie
B: wcisnąć przycisk testowy znajdujący się na RCD
C: włączyć i wyłączyć zasilanie
D: włączyć narzędzie z maksymalną mocą
Prawidłowe odpowiedzi: b
Musisz użyć narzędzia na 230V. Jak zabezpieczysz
się przed porażeniem?
A: poprzez generator
B: ustawisz ekrany zabezpieczające
C: użyjesz RCD
D: założy

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

abanderas

Post #3 Ocena: 0

2015-03-16 14:53:02 (6 lat temu)

abanderas

Posty: 3

Mężczyzna

Z nami od: 16-03-2015

Skąd: edinburgh

Cytat:

2015-03-16 14:49:32, abanderas napisał(a):
Cytat:

2013-11-11 19:53:19, Fraldi napisał(a):
Kto odpowiada za zgłaszanie o jakichkolwiek
niebezpiecznych warunkach na placu budowy?
A: Wyłącznie kierownik placu budowy
B: Klient
C: Inspektorzy BHP
D: Wszystkie osoby obecne na placu budowy
Prawidłowe odpowiedzi: d
W czasie spotkania prezentacyjne placu budowy
nie rozumiesz w całości wypowiedzi prezentera. Co
należy zrobić?
A: Wziąć udział w kolejnym spotkaniu
B: Poprosić prezentera aby wyjaśnił ponownie dany
punkt
C: Domyślić się co prezenter miał na myśli
D: Zaczekać do końca spotkania i poprosić później kogoś
o wyjaśnienie niezrozumiałego punktu
Prawidłowe odpowiedzi: b
W miarę posuwania się na przód prac przepisy
bezpieczeństwa przedstawione w czasie spotkania
poświęconego prezentacji placu budowy wydają
się już nieaktualne. Co powinieneś zrobić?
A: Nic. Nie jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo
pracy
B: Porozmawiać z przełożonym o Twoich obawach
C: Porozmawiać ze współpracownikami, by dowiedzieć
się czy nie ma wprowadzonych nowych zasad
D: Opracować samemu zasady bezpieczeństwa, by
dopasować się do zmieniających się warunków
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jaki jest najważniejszy powód, by utrzymywać
miejsce pracy w czystości?
A: Zapobieganie poślizgom, potknięciom i upadkom
B: Abyś nie musiał sprzątać na koniec tygodnia
C: Aby można było częściej opróżniać kontenery na
śmieci
D: Aby utylizować śmieci i chronić środowisko
Prawidłowe odpowiedzi: a
Praca innego wykonawcy oddziałuje na twoje
bezpieczeństwo. Powinieneś przestać pracować i:
A: iść do domu
B: skonsultować się z przełożonym
C: porozmawiać z przełożonym owego wykonawcy
D: porozmawiać z wykonawcą
Prawidłowe odpowiedzi: b
Używasz pewnego rodzaju sprzętu, którego użycie
zostało zakazane. Co to oznacza?
A: Możesz go używać, ale tylko w obecności
przełożonego
B: Nie wolno ci go używać do czasu, aż zostanie
przywrócone bezpieczeństwo
C: Możesz go używać pod warunkiem, że będziesz
ostrożny
D: Wyłącznie przełożony może go używać
Prawidłowe odpowiedzi: b
Wydano zakaz wykonywania pracy na placu
budowy. Co to oznacza?
A: Musisz skonsultować się z przełożonym zanim
rozpoczniesz pracę
B: Musisz skonsultować się z inspektorem BHP zanim
rozpoczniesz pracę
C: Nie możesz używać żadnych narzędzi ani maszyn
D: Musisz natychmiast przerwać pracę
Prawidłowe odpowiedzi: d
Po sprawdzeniu twojej pracy inspektor BHP dał ci
ostrzeżenie z nakazem poprawy. Co to oznacza?
A: Nie pracujesz wystarczająco szybko
B: Musisz poprawić jakość swojej pracy
C: nie pracujesz w bezpieczny sposób
D: Wszystkie powyższe odpowiedzi
Prawidłowe odpowiedzi: c
Ustawa o Bezpieczeństwie i Higienie pracy nakłada
obowiązki prawne:
A: wyłącznie na pracowników
B: wyłącznie na robotników
C: na wszystkie pracujące osoby
D: wyłącznie na osoby pracujące na zasadzie
samozatrudnienia
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jako pracownik nie masz prawnego obowiązku:
A: stosowania sprzętu w bezpieczny sposób zgodnie z
instrukcją
B: opracowania własnej oceny ryzyka
C: porozmawiania z przełożonym o nurtujących cię
kwestiach bezpieczeństwa
D: informowania o zniszczeniu czy awarii sprzętu
Prawidłowe odpowiedzi: b
Dlaczego ustawa o Bezpieczeństwie i Higienie
Pracy jest tak ważna? Podaj dwie odpowiedzi.
A: Informuje o niebezpiecznych miejscach na placu.
B: Należy się z nią zapoznać przed przystąpieniem do
pracy
C: Zobowiązuje twojego pracodawcę do
zagwarantowania bezpiecznego miejsca pracy
D: Mówi Ci jak masz wykonywać swoją pracę
E: Nakłada na ciebie prawne obowiązki jako na pracownika
Prawidłowe odpowiedzi: c e
Które z wymienionych nie należą do obowiązków
pracownika na podst. ustawy o Bezpieczeństwie i
Higienie Pracy?
A: Troska o zdrowie i bezpieczeństwo
B: Troska o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób
pracujących z Tobą
C: Pisanie własnej oceny ryzyka
D: Przestrzeganie warunków niezbędnych dla
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Kto jest odpowiedzialny, za kwestię
bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy?
A: Policja
B: Obsługa BHP
C: Klient
D: Kierownik budowy
Prawidłowe odpowiedzi: d
Ocena ryzyka informuję Cię:
A: o sposobie informowania o wypadkach
B: o godzinach pracy na placu budowy
C: o tym, jak wykonać pracę w bezpieczny sposób
D: o tym, gdzie znajduje się apteczka pierwszej pomocy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Często będziesz się spotykał ze słowem
"niebezpieczeństwo". Co to oznacza?
A: Jakiekolwiek zdarzenie w miejscu pracy, które może
być dla ciebie szkodliwe
B: Wskaźnik wypadków w miejscu pracy
C: Rodzaj osłony lub bariery
D: Wszystkie powyższe odpowiedzi
Prawidłowe odpowiedzi: a
Masz rozpocząć pracę. W jaki sposób dowiesz się,
czy należy posiadać pozwolenie na pracę?
A: Otrzymasz pozwolenie na pracę w czasie spotkania
poświęconego prezentacji planu budowy
B: Otrzymasz informacje od kierownika BHP
C: Nie będziesz mógł rozpocząć pracy dopóki nie
otrzymasz pozwolenia na pracę
D: Nie musisz tego wiedzieć. To dotyczy jedynie
kierowników
Prawidłowe odpowiedzi: c
Które 3 odpowiedzi powinny zawierać się w
opracowaniu metody?
A: materiały, narzędzie i sprzęt
B: zaangażowani ludzie i wymagane kompetencje
C: dojazd do placu budowy
D: kolejność i sposób wykonania pracy
E:podejmowanhe ryzyko
Prawidłowe odpowiedzi: a, b, e
Uświadamiasz sobie, że nie możesz wykonać
zadanej ci pracy zgodnie z opracowaną metodą. Co
zrobisz?
A: Wymyślisz własny sposób wykonania pracy
B: Nie rozpoczniesz pracy, dopóki nie porozmawiasz z
przełożonym
C: Zapytasz współpracowników by poradzili ci jak
wykonać tą pracę
D: Skontaktujesz się z osobą odpowiedzialną za BHP
Prawidłowe odpowiedzi: b
Pozwolenie na prace pozwala na:
A: przejazd służb ratowniczych do wypadków
B: wykonanie określonych prac w przygotowanych do
tego warunkach
C: wizytacji placu budowy przez inspekcje BHP
D: pracy niewykwalifikowanych do tego osób
Prawidłowe odpowiedzi: b
W jaki sposób możesz zapoznać się z zasadami
BHP gdy przybędziesz na plac po raz pierwszy?
A: W czasie spotkania prezentującego plan budowy
B: Z listu
C: Czytając zasady BHP pracodawcy
D: Pytając innych ludzi na placu budowy
Prawidłowe odpowiedzi: a
Do obowiązków prawnych Twojego pracodawcy
należy zapoznanie Cię z kwestiami związanymi z
BHP ponieważ:
A: oznacza to, że nie będziesz musiał nigdy
przystępować do żadnego szkolenia BHP
B: nie będzie on miał prawnej odpowiedzialności za
twoje zdrowie
C: zawierają one informacje chroniące Twoje zdrowie
D: Ty nie odpowiadasz za BHP
Prawidłowe odpowiedzi: c
Czym jest spotkanie o tematyce BHP?
A: Krótką sesją szkoleniową dotyczącą kwestii
bezpieczeństwa
B: Rozmową, w czasie której poinformują cię gdzie
kupić narzędzia
C: Pierwsze szkolenie po przybyciu na plac budowy
D: Prezentacja przeprowadzona przez sprzedawcę
narzędzi
Prawidłowe odpowiedzi: a
Kto powinien brać udział prezentacji placu
budowy?
A: Sprzątacze
B: Architekci
C: Pracownicy sektora budowlanego
D: każdy udający się na plac budowy
Prawidłowe odpowiedzi: d
Podczas prezentacji placu budowy które DWA
tematy powinny zostać poruszone?
A: Regulamin placu budowy
B: Miejsce najtańszego parkingu samochodowego
C: Terminy urlopowe
D: procedury na wypadek zagrożenia
Prawidłowe odpowiedzi: a, d
Sytuacja stwarzająca zagrożenie wypadkowe to
taka, gdy:
A: spełniłeś się i nie widziałeś przebiegu wypadku
B: ktoś mógł zostać ranny
C: ktoś został ranny i niemal wylądował w szpitalu
D: ktoś został ranny i prawdopodobnie musi wziąć
zwolnienie z pracy
Prawidłowe odpowiedzi: b
Możesz pomóc w zapobieganiu wypadkom przez:
A: informowanie o warunkach pracy, które są
niebezpieczne
B: pracę w charakterze pracownika pierwszej pomocy
C: znajomość położenia apteczki
D: umiejętność szybkiego pozyskania pomocy
Prawidłowe odpowiedzi: a
Dlaczego należy brać udział w spotkaniu
prezentacyjnemu placu budowy?
A: Poznasz inne osoby rozpoczynające pracę
B: Otrzymasz pozwolenie na pracę
C: Zostaną ci wyjaśnione zasady bezpieczeństwa i
higieny pracy na placu
D: Otrzymasz ocenę zagrożeń
Prawidłowe odpowiedzi: c
Które 2 aspekty pomogą Ci poznać procedury
postępowania przy wypadkach obowiązujące na
placu budowy oraz telefony alarmowe?
A: wskazówki od kierownika BHP
B: czytając ogłoszenia na tablicy zarządzeń
C: wskazówki z twojego lokalnego biura pracy
D: biorąc udział w prezentacji budowy
E:patrząc w kierunku budki telefonicznej
Prawidłowe odpowiedzi: b, d
W razie nagłego wypadku na placu budowy
powinieneś:
A: opuścić plac budowy
B: zadzwonić do domu
C: kierować się zgodnie z procedurą obowiązującą na
placu budowy odnośnie nagłych wypadków
D:zadzwonić do kierownika BHP
Prawidłowe odpowiedzi: c
Byłeś świadkiem przewrócenia się rusztowania.
Poproszono cię o zdanie relacji z wypadku.
Powinieneś:
A: nie mówić nic, bo nie jesteś ekspertem od rusztowań
B: mówić jak najmniej, bo nie chcesz robić problemów
C: opowiedzieć dokładnie, co zobaczyłeś
D: powiedzieć, kto jest odpowiedzialny i zasugerować
karę dla niego
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jaki jest główny cel dochodzenia przyczyn
wypadku?
A: By dowiedzieć się czyja to wina
B: W celu ich ustalenia i zapobiegania powtórzenia
wypadku
C: oszacowania strat jakie spowodował
D: zarejestrowania obrażeń jakie spowodował
Prawidłowe odpowiedzi: b
Byłeś świadkiem wypadku i jesteś
przesłuchiwany przez inspektora BHP.
Powinieneś:
A: zapytać przełożonego co powinieneś powiedzieć
inspektorowi
B: nie mówić nic
C: współpracować i opowiedzieć dokładnie co
widziałeś
D: powiedzieć inspektorowi to, co powiedzieli ci
koledzy z pracy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Kiedy musisz odnotować wypadek w książce
przeznaczonej do tego?
A: Jeśli zostałeś ranny
B: Tylko wtedy, jeśli nie powinieneś być w pracy
C: Tylko wtedy, gdy złamałeś kość
D: Wtedy, gdy musisz udać się do szpitala
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jeśli ktoś odniósł obrażenia, to kto musi
odnotować to w książce wypadków?
A: kierownik
B: ranna osoba lub osoba w jej imieniu
C: pracownik pierwszej pomocy
D: osoba odpowiedzialna za BHP
Prawidłowe odpowiedzi: b
Które z poniższych nie muszą być wymienione w
księdze wypadków?
A: Numer krajowego ubezpieczenia
B: Data i czas wypadku
C: Obrażenia odniesione w wypadku
D: Adres domowy
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jakiego rodzaju wypadki powinny być
odnotowane w książce wypadków?
A: tylko poważne, jak złamanie lub śmierć
B: tylko te wymagające pobytu w szpitalu
C: każde powodujące obrażenia ciała
D:tylko te, po których osoba poszkodowana musiała
zaprzestać wykonywania pracy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Kiedy wypadek powinien zostać odnotowany w
księdze wypadków?
A: tylko gdy spowodował obrażenia robotnika w trakcie
wykonywania przez niego pracy
B: kiedy osoba jest ranna i będzie na urlopie dłużej niż 3
dni
C: kiedy może spowodować uszkodzenia roślin lub
sprzętu
D:kiedy osoba złamie którąś z kości albo ma
wstrząśnienie mózgu
Prawidłowe odpowiedzi: a
Wpis w księdze wypadków powinien zostać
odnotowany gdy:
A: wypadek spowoduje obrażenia jakiegokolwiek
robotnika
B: kiedy osoba jest ranna i będzie na urlopie dłużej niż 3
dni
C: kiedy może spowodować otrzymanie odszkodowania
D:kiedy zarząd uważa to za stosowne
Prawidłowe odpowiedzi: a
Które z DWÓCH z poniższych nie muszą być
rejestrowane w księdze wypadków?
A: Numer krajowego ubezpieczenia
B: Numer telefonu
C: Data i czas wystąpienia wypadku
D: odniesione obrażenia
E: Adres domowy
Prawidłowe odpowiedzi: a, b
Co dzieje się z księgą wypadków po zakończeniu
budowy?
A: jest usunięta i zniszczona
B: wysyła się ją do kierownika BHP
C: pracodawca przechowuje ją w bezpiecznym miejscu
D: wysyła się ją do towarzystwa ubezpieczeniowego
Prawidłowe odpowiedzi: c
Wypadki powodujące obrażenia powinny być
zawsze odnotowane w:
A: dzienniku głównego wykonawcy
B: księdze wypadków
C: dzienniku inżyniera budowy
D: dzienniku podwykonawcy
Prawidłowe odpowiedzi: b
Dlaczego należy informować o wszystkich
wypadkach?
A: można wtedy zapobiec innym wypadkom
B: Niekiedy należy informować kierownictwo BHP
C: Należy odnotowywać ich okoliczności w książce
wypadków
D: Wszystkie powyższe odpowiedzi
Prawidłowe odpowiedzi: d
Dlaczego należy raportować wszystkie sytuacje
będące zagrożeniem wypadkowym?
A: Kierownik BHP musi wiedzieć, co się dzieje na
placu
B: Aby znaleźć winnego
C: By móc zażądać odszkodowania
D: Aby wyciągnąć wnioski i zapobiegać takim
zdarzeniom w przyszłości
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jeśli uległeś drobnemu wypadkowi, kto
powinien zgłosić to wydarzenie?
A: Ktokolwiek
B: Podwykonawca
C: Ty sam
D: Kierownik BHP
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli twój lekarz stwierdzi, że masz chorobę
Weila należy poinformować o tym pracodawcę.
Dlaczego?
A: pracodawca nie będzie chciał przebywać blisko
ciebie
B: pracodawca musi poinformować o tym kierownika
BHP
C: Twoi współpracownicy mogą się zarazić
D: Trzeba będzie zamknąć plac budowy
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli skaleczyłeś się w palec, to co powinieneś
zrobić?
A: zgłosić to na koniec zmiany roboczej
B: umyć ranę i pracować dalej
C: oczyścić palec i powiedzieć później o tym swojemu
przełożonemu
D: zgłosić to i jeśli jest taka konieczność to skorzystać
z apteczki pierwszej pomocy
Prawidłowe odpowiedzi: d
Odniosłeś obrażenia podczas wypadku w pracy.
Kiedy powinieneś to zgłosić?
A: na koniec zmiany roboczej, zanim udasz się do
domu
B: jedynie, gdy musisz wziąć dzień wolny
C: natychmiast, najszybciej jak to możliwe
D: następnego dnia zanim zaczniesz pracę
Prawidłowe odpowiedzi: c
Dlaczego powinieneś raportować o wszystkich
wypadkach?
A: pomaga to w znalezieniu sprawcy
B: stanowi obowiązek prawny
C: by kierownik placu budowy wiedział kto jest winny
D: twoja firma zostanie pociągnięta do
odpowiedzialności
Prawidłowe odpowiedzi: b
Odniosłeś wypadek i nie możesz iść do pracy
przez 5 dni. Które z DWÓCH działań poniżej
muszą zostać wykonane?
A: wypadek musi zostać odnotowany w księdze
wypadków
B: należy wezwać służby ratunkowe w celu zgadania
okoliczności wystąpienia wypadku
C: należy powiadomić lokalny szpital
D: twój pracodawca powinien poinformować o tym
kierownika BHP
E: musisz zapłacić za wszystkie materiały pierwszej
pomocy które zostały użyte do opatrzenia Twoich ran
Prawidłowe odpowiedzi: a, d
Komu należy zgłaszać poważne wypadki?
A: ochronie
B: policji
C: pracodawcy
D: służbom ratunkowym
Prawidłowe odpowiedzi: c
Brałeś udział w wypadku, w którym nikt nie
odniósł obrażeń. Komu należy zgłosić takie
zagrożenie wypadkowe?
A: przełożonemu lub kierownikowi budowy
B: klientowi
C: reszcie pracowników i robotników
D: pracownikowi medycznemu
Prawidłowe odpowiedzi: a
Byłeś świadkiem poważnego wypadku.
Powinieneś:
A: nie mówić nic, bo nie chcesz by ktoś miał problemy
B: zapytać kolegów z pracy co powinieneś zrobić
C: zadzwonić do najbliższego szpitala
D: powiedzieć przełożonemu, że widziałeś co się
wydarzyło
Prawidłowe odpowiedzi: d
Lekarz informuje Cię, że masz syndrom
wibracyjny dłonie prawdopodobnie
spowodowany pracą. Co powinieneś zrobić?
A: nie mówić nikomu
B: poinformować kierownika budowy lub pracodawcę
C: poinformować kolegów z pracy
D: nie mówić nikomu, bo nie trzeba tego zgłaszać
Prawidłowe odpowiedzi: b
O punktach zbiórki dowiesz się z:
A: oceny ryzyka
B: opisu metody
C: prezentacji budowy
D: pozwolenia na pracę
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jak powinieneś zostać poinformowany o tym jak
działać w sytuacji nagłego wypadku? Podaj DWIE
odpowiedzi.
A: podczas prezentacji budowy
B: z ulotki BHP
C: pytając kierownika BHP
D: pytając w pobliskim szpitalu
E: z tablic zarządzeń
Prawidłowe odpowiedzi: a, e
Apteczka pierwszej pomocy nie zawiera:
A: bandaży
B: gipsu
C: agrafki
D: środków przeciwbólowych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Apteczka na placu budowy jest pusta. Co należy
zrobić?
A: Przynieść samodzielnie środki pierwszej pomocy.
B: Zbadać, kto zabiera środki pierwszej pomocy.
C: Sprawdzić, kto jest odpowiedzialny za środki
pierwszej pomocy i powiadomić go.
D: Zignorować problem.
Prawidłowe odpowiedzi: c
Czy pracodawca powinien zapewnić ci apteczkę?
A: Tak. Musi być taka na każdej budowie.
B: Tylko, gdy na budowie pracuje więcej niż 50 osób.
C: Wyłącznie, gdy na terenie budowy pracuje więcej
niż25 osób.
D: Nie.
Prawidłowe odpowiedzi: a
Kiedy należy zapewnić środki do przemywania
oczu?
A: W miejscach usunięcia azbestu.
B: Wyłącznie tam, gdzie przeprowadza się remonty.
C: Na wszystkich placach budowy, gdzie istnieje ryzyko
wpadnięcia czegoś do oka.
D: Wyłącznie tam, gdzie wymagane są prysznice.
Prawidłowe odpowiedzi: c
Chcąc zostać pracownikiem pierwszej pomocy
musisz:
A: obserwować pracę takiego pracownika i próbować
samemu udzielać pomocy
B: poprosić o uczestnictwo w kursie pierwszej pomocy
C: kupić książkę o tej tematyce
D: porozmawiać z lekarzem
Prawidłowe odpowiedzi: b
Czy Twój pracodawca jest zobowiązany zapewnić
apteczkę?
A: tak, na każdym placu budowy musi ona być.
B: tylko, gdy na budowie pracuje więcej niż 50 osób
C: tylko, gdy na budowie pracuje więcej niż 25 osób
D: Nie, nie ma prawnego wymogu
Prawidłowe odpowiedzi: a
Co powinieneś zrobić widząc ranną osobę?
A: Powiadomić przełożonego
B: Upewnić się, że nie jesteś w niebezpieczeństwie
C: Przesunąć rannego w bezpieczne miejsce
D: Zapytać rannego, co się stało
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli ktoś stracił przytomność w skutek upadku
należy:
A: obrócić go na brzuch
B: poprosić o pomoc medyczną
C: uderzać w twarz, aż się obudzi
D: zastosować metodę usta-usta
Prawidłowe odpowiedzi: b
Ktoś spadł z wysokości i na skutek tego stracił
czucie w nogach. Co należy zrobić?
A: Obrócić go na plecy i kazać trzymać wyprostowane
nogi
B: obrócić na bok i związać nogi
C: kazać czekać na przyjazd pomocy medycznej
D: unieść nogi i pytać czy wraca mu czucie
Prawidłowe odpowiedzi: c
Osoba pracująca w głębokiej niszy nagle upadła.
jak powinieneś postąpić?
A: poprosić kogoś o pomoc w spuszczeniu się tam na
linie
B: wejść do niszy i przeprowadzić pomoc metodą ustausta
C: powiadomić przełożonego
D: krzyczeć, by powiadomić innych o tym zdarzeniu
Prawidłowe odpowiedzi: d
W razie wypadku na budowie powinieneś:
A: opuścić jak najszybciej plac budowy i udać się do
domu
B: zadzwonić do siebie do domu
C: postępować zgodnie z procedurą ustaloną na budowie
D: zadzwonić do kierownika BHP
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli ktoś dotknie kabla pod napięciem należy:
A: zadzwonić do elektrowni
B: wezwać karetkę
C: odłączyć zasilanie i wezwać pomoc
D: odciągnąć osobę od kabla
Prawidłowe odpowiedzi: c
Co oznacza znak?
A: Noś ochronę oczu
B: Stanowisko do przemywania oczu
C: Zagrożenie odpryskami
D: Prysznice
Prawidłowe odpowiedzi: b
Co oznacza znak?
A: pierwsza pomoc
B: bezpieczne przejście
C: zakaz parkowania
D: zaczekaj na pomoc
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jeśli skaleczyłeś się w palec i nie udaje ci się
zatamować krwawienia, to:
A: owiń go chusteczką i kontynuuj pracę
B: powiadom przełożonego
C: umyj go i kontynuuj pracę
D: Odnajdź pracownika pierwszej pomocy i poproś o
pomoc
Prawidłowe odpowiedzi: d
Czego nie może zrobić pracownik pierwszej
pomocy?
A: Oddychania usta-usta
B: Zatamować krwawienia
C: Podać lekarstwa bez upoważnienia
D: Udzielić ci pomocy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli wydaje ci się, że ranny złamał nogę
powinieneś:
A: ułożyć rannego na boku
B: związać nogi pasem
C: poprosić pracownika pierwszej pomocy o
interwencję
D: położyć rannego na plecach
Prawidłowe odpowiedzi: c
Gdy komuś wpadnie żwir do oka, należy
A: usunąć wszystko z oka chusteczką higieniczną
B: kazać pocierać oko by wywołać łzawienie
C: kazać mrużyć oko
D: przepłukać oko wodą lub płynem do przemywania
oczu
Prawidłowe odpowiedzi: d
Komuś głęboko wbiła się w dłoń drzazga. Odczuwa
ból. Co należy zrobić?
A: wyciągnąć ją ostrym przedmiotem
B: upewnić się, ze pomoże mu pracownik pierwszej
pomocy
C: kazać poczekać, aż sama wyjdzie
D: próbować wycisnąć drzazgę
Prawidłowe odpowiedzi: b
Ktoś odczuwa ból brzucha. W pobliżu nie ma
pracownika pierwszej pomocy. Jak powinieneś
postąpić?
A: kazać tej osobie usiąść
B: poprosić kogoś o wykonanie telefonu po pogotowie
C: położyć osobę w pozycji leczniczej
D: podać środki przeciwbólowe
Prawidłowe odpowiedzi: b
Ktoś wbił sobie w nogę gwóźdź. Nie jesteś
pracownikiem pomocy medycznej - dlaczego nie
wolno ci wyciągnąć gwoździa?
A: do rany dostałyby się groźne bakterie
B: gwóźdź powstrzymuje krwawienie
C: będzie to dowodem, że poszkodowany nie miał
założonego ochronnego obuwia
D: gwóźdź utrzymuje na nodze but
Prawidłowe odpowiedzi: b
W przypadku poparzenia dłoni najlepiej:
A: włożyć dłonie do zimnej wody
B: kontynuować pracę ćwicząc dłoń
C: wetrzeć w poparzenie krem ochronny lub wazelinę
D: owinąć dłonie chusteczką
Prawidłowe odpowiedzi: a
Twój pierwszy dzień na budowie. Nie możesz
znaleźć miejsca, gdzie można umyć ręce. Co
powinieneś zrobić?
A: Umyć je po powrocie do domu
B: Pójść do pobliskiego baru i umyć ręce
C: Porozmawiać z przełożonym i wyjaśnić o co chodzi
D: Przynosić własną wodę w butelce
Prawidłowe odpowiedzi: c
Zapoznaj się z poniższymi tekstami odnośnie
narkotyków. Które są prawdziwe?
A: Osoby zażywające narkotyki stanowią zagrożenie dla
osób przebywających na placu budowy
B: Osoby zażywające narkotyki pracują wydajniej i
szybciej
C: Osoby zażywające narkotyki mniej chorują
D: Zażywanie narkotyków to sprawa osobista. Nie należy
martwić się o innych.
Prawidłowe odpowiedzi: a
Lekarz przepisał ci leki. Co jest najważniejsze?
A: Będę po nich śpiący? Wpłyną na bezpieczeństwo
mojej pracy?
B: Będę mógł pracować dostatecznie szybko?
C: Czy mój przełożony to zauważy?
D: Zaśpię do pracy?
Prawidłowe odpowiedzi: a
Ktoś poszedł do pubu na lunch i wypił kilka piw. Co
powinien zrobić?
A: wypić dużą ilość mocnej kawy i wrócić do pracy
B: Trzymać się z dala od placu budowy na resztę dnia
C: wrócić po godzinie na plac budowy
D: zjeść coś, odczekać 30 minut i wrócić do pracy
Prawidłowe odpowiedzi: b
Powinieneś czyścić brudne ręce za pomocą:
A: wody z mydłem
B: rozpuszczalnika
C: benzyny
D: parafiny
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jeśli Twoje dłonie stykają się z niebezpiecznymi
substancjami, mogą przedostać się do ust w czasie
jedzenia. Podaj dwa sposoby, by do tego nie
dopuścić:
A: noszenie rękawic ochronnych
B: mycie dłoni przed spożywaniem posiłku
C: smarowanie rąk kremem ochronnym przed jedzeniem
D: noszenie rękawic ochronnych i przewrócenie ich na
drugą stronę podczas jedzenia
Prawidłowe odpowiedzi: a b
Można zarazić się tężcem przez ziemię lub wodę.
Jaką drogą może to nastąpić?
A: przez nos - oddychając
B: przez otwartą ranę na skórze
C: przez usta - jedząc lub pijąc
D: nie można się zakazić - to choroba zwierząt
Prawidłowe odpowiedzi: b
Nie powinno używać się spirytusu ani
rozpuszczalnika do mycia rąk, bo:
A: usuwają ochronną warstwę ze skóry
B: usuwają naskórek
C: zatykają pory
D: przenoszą szkodliwe bakterie
Prawidłowe odpowiedzi: a
Bezpośrednie światło słoneczne na nieosłoniętej
skórze może spowodować:
A: krzywicę
B: trądzik
C: zapalenie skóry
D: raka skóry
Prawidłowe odpowiedzi: d
Nie powinieneś jedynie polegać na kremach
ochronnych w celu ochrony skóry, ponieważ:
A: codzienne użycie jest zbyt drogie
B: wiele szkodliwych substancji przechodzi przez nie
C: ciężko się je zmywa
D: mogą podrażniać skórę
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli stosujesz krem ochronny, to powinieneś go
użyć:
A: zanim zaczniesz pracę
B: pod koniec pracy
C: jako środek pierwszej pomocy
D: gdy nie możesz znaleźć rękawic
Prawidłowe odpowiedzi: a
Możesz nabawić się zapalenia skóry - choroby
zawodowej:
A: na skutek wibracji dłoni
B: zarażając się od innej osoby
C: przez niektóre rodzaje substancji chemicznych
D: przez silne światło słoneczne
Prawidłowe odpowiedzi: c
Które z poniższych zwierząt może przenosić
leptospirozę?
A: królik
B: szczur
C:wiewiórka
D: mysz
Prawidłowe odpowiedzi: b
By nie przyciągać szczurów na budowę każdy
powinien
A: zakupić pułapki na szczury
B: poprosić władze o rozsypanie trucizny
C: przyprowadzić dużego kota na plac budowy
D: nie zostawiać resztek jedzenia
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jesteś jeszcze bardziej narażony na chorobę Weila,
gdy:
A: pracujesz przy wilgotniej glebie, przy szlakach wodnych
lub przy kanałach ściekowych
B: pracujesz w pobliżu klimatyzatorów
C: naprawiasz prysznice
D: pijesz wodę kranową
Prawidłowe odpowiedzi: a
Początkowe objawy choroby Weila można łatwo
pomylić z:
A: zapaleniem skóry
B: cukrzycą
C: katarem
D: grypą
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jakiego rodzaju miejsce odpoczynku powinien
zapewnić twój pracodawca?
A: Zadaszone miejsce
B: Zadaszone miejsce i kilka krzeseł
C: Zadaszone miejsce, stoły, krzesła i cos do podgrzania
wody
D: Nic - nie ma takiego obowiązku
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jakie środki do mycia rąk muszą być zapewnione na
budowie?
A: Żadne - nie ma takiego obowiązku
B: Bieżąca woda i suszarki do rąk
C: Zimna woda i ręczniki papierowe
D: Gorąca i zimna (lub ciepła) woda, mydło i coś, by można
było wysuszyć dłonie
Prawidłowe odpowiedzi: d
Toalety na placu budowy są zawsze brudne lub z
niedziałającymi spłuczkami . Co powinieneś zrobić?
A: staraj się z nich nie korzystać
B: powiadom osobę odpowiedzialną
C: spróbuj samemu naprawić toaletę
D: sprawdź czy możesz skorzystać z toalety w pobliskiej
kawiarni
Prawidłowe odpowiedzi: b
Używając systemu odciągania pyłu montowanego
do elektronarzędzi należy sprawdzić:
A: czy jednostka odciągająca kurz jest odpowiedniego
typu
B: czy filtry są czyste i czy urządzenie działa prawidłowo
C: czy używasz narzędzia w sposób właściwy
D: wszystkie z powyższych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Podczas wiercenia, piaskowania lub szlifowania
możesz wdychać spore ilości szkodliwych pyłów.
Te ilości są największe, gdy pracujesz:
A: na zewnątrz w bezwietrzny dzień
B: na zewnątrz w wietrzny dzień
C: w małym pomieszczeniu
D: w dużym pomieszczeniu
Prawidłowe odpowiedzi: c
Po skończonej pracy musisz zmieść powstały
podczas jej wykonywania kurz. Co powinieneś
zrobić?
A: zwilżyć powierzchnię
B: upewnić się, że jest dobra wentylacja
C: założyć maskę ochronną
D: wszystkie z powyższych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Toalety na placu budowy są zawsze brudne lub z
niedziałającymi spłuczkami . Co powinieneś zrobić?
A: staraj się z nich nie korzystać
B: powiadom osobę odpowiedzialną
C: spróbuj samemu naprawić toaletę
D: sprawdź czy możesz skorzystać z toalety w pobliskiej
kawiarni
Prawidłowe odpowiedzi: b
Używasz wody w celu minimalizacji emisji pyłów i
nagle się skończyła. Powinieneś:
A: pracować dalej, bo zaraz kończysz
B: wstrzymać pracę i uzupełnić wodę
C: poprosić wszystkich, by odsunęli się od Twojego
stanowiska pracy i kontynuować
D: kontynuować, ale poprosić kogoś by ścierał kurz
Prawidłowe odpowiedzi: b
Używając elektronarzędzi ważne jest:
A: powstrzymywanie pyłu przed roznoszeniem się w
powietrzu
B: zdmuchiwanie powstającego kurzu
C: pracować szybko w celu ograniczenia emisji pyłów
D: wykonywać pracę w wilgotny lub mokry dzień
Prawidłowe odpowiedzi: a
Poproszono Cię o wykonanie pracy powodującej
emisję pyłu. Co powinieneś zrobić?
A: odmówić – to niebezpieczne
B: użyć sprzętu, który zredukuje ilość powstającego
pyłu oraz odpowiednich środków ochrony osobistej
C: zacząć pracę – to tylko pył
D: pracować w krótkich odcinkach czasowych
Prawidłowe odpowiedzi: b
Używając wody w celu redukcji powstającego
pyłu podczas cięcia powinieneś się upewnić, że:
A: masz pełny zbiornik wody
B: przepływ wody jest odpowiednio wyregulowany
C: ktoś z boku stoi i leje wodę z butelki
D: woda rozprowadzana jest na ciętej powierzchni
zanim nastąpi cięcie
Prawidłowe odpowiedzi: b
Musisz użyć elektronarzędzia, które tnie lub
szlifuje. Podaj DWA sposoby ograniczenia
roznoszenia się pyłu w powietrzu:
A: pracuj powoli i ostrożnie
B: dobierz pochłaniacz pyłu lub zbieracz do urządzenia
C: tnij na mokro
D: utrzymuj otoczenie czyste i wysprzątane
E: noś maskę przeciwpyłową lub aparat oddechowy
Prawidłowe odpowiedzi: b, c
Dlaczego podczas używania elektronarzędzi
tnących lub szlifujących należy odbierać pył i nie
dawać mu roznosić się w powietrzu?
A: By oszczędzać czas i unikać sprzątania.
B: Większość pyłów może być szkodliwa gdy wdychana
C: Urządzenie będzie działało szybciej.
D: Nie potrzeba osłony, gdy odbiera się pył.
Prawidłowe odpowiedzi: b
Astma zawodowa może sprawić, ze nie będziesz
mógł pracować niektórymi materiałami.
Powoduje to:
A: ekspozycja na nadmierny hałas
B: kontakt z odchodami szczura
C: kontakt skórny z niebezpiecznymi substancjami
D: wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów
Prawidłowe odpowiedzi: d
Istnieje wiele rodzajów szkodliwych pyłów i
oparów. Nadmierne wdychanie może powodować:
A: chorobę zawodową płuc
B: chorobę zawodową skóry
C: raka skóry
D: ból gardła
Prawidłowe odpowiedzi: a
Ekspozycja na który z poniższych czynników NIE
musi zaowocować chorobą płuc?
A: azbest
B: ptasie odchody
C: intensywne zapachy
D: pył krzemionkowy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Gołębie odchody i gniazda, które mogą stanowić
zagrożenie Twojego zdrowia zostały znalezione w
miejscu Twojej pracy. Powinieneś:
A: ostrożnie kontynuować pracę
B: przestać pracować i poszukać porady
C: wyłapać gołębie
D: przegonić je nim zaczniesz pracę
Prawidłowe odpowiedzi: b
Więcej pracowników budowlanych cierpi z
powodu chorób lub umiera przez:
A: Upadek z wysokości
B: Przejechanie przez maszynę
C: poślizgnięcie i upadek
D: przyczyny oddechowe
Prawidłowe odpowiedzi: d
Potrzebujesz środków ochrony osobistej, bo
pracujesz z substancjami chemicznymi. Nie
otrzymałeś ich. Co należy zrobić?
A: Wykonać pracę jak najszybciej
B: Nie zaczynać pracy, dopóki nie otrzymasz
odpowiednich środków ochrony i zostaniesz odpowiednio
przeszkolony
C: Pracować, jednak robiąc często przerwy
D: Wdychać chemikalia, by sprawdzić, czy są szkodliwe
Prawidłowe odpowiedzi: b
Otrzymałeś maskę chroniącą przed pyłem, jednak
nie chroni ona przed oparami. Co powinieneś
zrobić?
A: Nie zaczynać pracy, dopóki nie dostaniesz
odpowiedniego sprzętu
B: Wykonać pracę szybko
C: Wykonywać pracę robiąc częste przerwy
D: Założyć dwie maski na siebie na raz
Prawidłowe odpowiedzi: a
Co z poniższych musisz zrobić, by upewnić się,
ze Twoja maska działa prawidłowo?
A: sprawdzić czy jest poprawnego typu
B: sprawdzić dopasowanie do twarzy
C: sprawdzić czy nosisz ją prawidłowo
D: wszystkie z powyższych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Ogólnie mówiąc, jak długo można nosić maskę
jednorazowego użytku?
A: 5 dni roboczych
B: aż będzie brudna
C: 1 dzień lub 1 zmianę roboczą
D: 28 dni
Prawidłowe odpowiedzi: c
Która z poniższych czynności nie powoduje
powstawania pyłu krzemionkowego, który
wdychany stanowi zagrożenie?
A: piłowanie drewna lub sklejki
B: cięcie krawężników, kamienia, cegieł, pustaków i płyt
chodnikowych
C: rozbijanie betonowych posadzek i podkładów
D: rozbijanie ścian i zamiatanie kurzu
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jak wykonując wiercenie, cięcie, piaskowanie lub
szlifowanie najlepiej zabezpieczyć się długofalowo
przed szkodliwym pyłem?
A: używać systemów odciągania kurzu lub cięcia na mokro
i nosić okulary ochronne
B: nosić maskę przeciwpyłową i gogle ochronne
C: nosić dowolną jednorazową maskę przeciwpyłową,
środki ochrony słuchu oraz gogle ochronne
D: stosować systemy odciągania kurzu lub ciąć na mokro,
nosić maskę przeciwpyłową, środki ochrony słuchu oraz
gogle ochronne
Prawidłowe odpowiedzi: d
Wysokie stężenie rozpuszczalników w niektórych
farbach i żywicach może powodować:
A: bóle głowy, zawroty głowy i złe samopoczucie
B: problemy z płucami
C: oddziaływać na inne części ciała
D: wszystkie z powyższych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jaka jest pierwsza oznaka uszkodzenia słuchu na
skutek hałasu?
A: nie ma żadnej
B: czasowa głuchota
C: wysypka na uszach
D: choroba uszu
Prawidłowe odpowiedzi: b
Słyszysz dzwonienie w uszach po pracy z głośnymi
narzędziami. Co to oznacza?
A: twój słuch został czasowo uszkodzony
B: zetknąłeś się z wibracjami
C: będziesz miał grypę
D: poziom hałasu był duży, lecz dopuszczalny
Prawidłowe odpowiedzi: a
Przebywałeś długo w hałasie może uszkodzić ci
słuch. Czy można to potem wyleczyć?
A: Tak. Z czasem.
B: Tak - operacyjnie.
C: Nie. Uszkodzenie jest nieodwracalne.
D: Tak - przez zmianę zawodu.
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jak hałas może wpłynąć na zdrowie? Podaj
dwie odpowiedzi:
A: bóle głowy
B: zapalenie ucha
C: utrata słuchu
D: woskowina uszna
Prawidłowe odpowiedzi: a c
Wydaje ci się, że w miejscu pracy uszkodził ci
się słuch. Co zrobisz?
A: Zatkasz uszy wacikami
B: Nic - i tak masz uszkodzony słuch
C: Udasz się na zwolnienie zdrowotne
D: Poprosisz lekarza o przeprowadzenie badania
słuchu
Prawidłowe odpowiedzi: d
Ktoś obok ciebie używa narzędzia, które hałasuje.
Nie masz ochraniaczy słuchu. Co zrobisz?
A: Poprosisz go, by przestał hałasować.
B: Będziesz pracował dalej.
C: Opuścisz plac budowy i wrócisz, gdy otrzymasz
ochraniacze.
D: Powiadomisz przełożonego.
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli stosujesz ochronę słuchu, to:
A: wygłuszasz wszelkie hałasy
B: redukujesz hałas do poziomu dopuszczalnego
C: poprawiasz swój słuch
D: chronisz uszy przed kurzem
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli musisz nosić jednorazowe zatyczki do
uszu, jak powinieneś je wkładać, by chroniły
twój słuch przed uszkodzeniem?
A: wkładaj je tylko wtedy, gdy zrobi się bardzo głośno
B: wkładaj je do połowy ucha
C: zroluj je i włóż najgłębiej jak to możliwe
podciągając małżowinę do góry by otworzyć szeroko
kanał słuchowy
D: zegnij wpół i wsadź w ucho
Prawidłowe odpowiedzi: c
Dwa najlepsze sposoby ochrony słuchu to:
A: zwinięte papierowe chusteczki
B: waciki bawełniane
C: zatyczki do uszu
D: paski materiału do przykrycia uszu
E: ochraniacze na uszy
Prawidłowe odpowiedzi: c e
Hałas może być problemem w twoim miejscu pracy,
gdy musisz krzyczeć, aby mogła cię słyszeć osoba
obok:
A: w odległości 2m
B: w odległości 4m
C: w odległości 5m
D: w odległości 6m
Prawidłowe odpowiedzi: a
Będziesz używał słuchawek ochronnych na uszach,
lecz zauważyłeś, że w jednej brakuje słuchawki. Co
zrobisz?
A: Zdejmiesz je i będziesz pracował z dala od hałasu
B: Założysz je takie, jakie są.
C: Nie będziesz pracował w miejscach hałaśliwych, dopóki
nie dostaniesz nowych słuchawek
D: Owiniesz niekompletną słuchawkę chusteczką i
zaczniesz pracę
Prawidłowe odpowiedzi: c
Gdy twoje miejsce pracy znajduje isę w strefie
ochrony słuchu, to:
A: nie możesz robić hałasu
B: musisz nosić cały czas ochraniacze na uszach
C: zabrać ze sobą ochraniacze uszu
D: założyć ochraniacze, gdy hałas będzie za wysoki
Prawidłowe odpowiedzi: b
Dlaczego wibracje są źródłem problemów
zdrowotnych?
A: Nie ma objawów choroby wibracyjnej
B: Ich skutki są nieznane
C: Nie można im zapobiec
D: Mogą spowodować nieodwracalne upośledzenia
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jakie są objawy zespołu chorób wibracyjnych?
A: Czasowa utrata czucia w palcach
B: Białe opuszki palców
C: Wysypka
D: Swędzenie palców
Prawidłowe odpowiedzi: a b d
Wibracja ręki i ramienia i ręki może skutkować:
A: rakiem skóry
B: zapaleniem skóry
C: oparzeniami
D: uszkodzeniem naczyń krwionośnych i nerwów w
rękach i ramionach
Prawidłowe odpowiedzi: d
Podczas korzystania z wibrującego narzędzia
zaczynasz odczuwać swędzenie palców. Co to
znaczy?
A: Możesz pracować dalej, ale zwolnij uścisk dłoni
B: Nie używaj tego narzędzia nigdy więcej
C: Musisz zgłosić te objawy, nim pojawią się gorsze
problemy
D: Możesz dalej pracować, ale trzymaj mocniej narzędzie
Prawidłowe odpowiedzi: c
Czym jest choroba wibracyjna?
A: wysypką na skórze
B: zapalenie skóry, którego nie można wyleczyć
C: odmrożenie
D: objaw uszkodzenia rąk i ramion, które może być
nieuleczalne
Prawidłowe odpowiedzi: d
Które z poniższych może wywołać zespół
wibracyjny?
A: piła ręczna
B: wiertarka udarowa
C: młotek
D: śrubokręt
Prawidłowe odpowiedzi: b
Możesz obniżyć wibrację ręki, gdy:
A: jest ci zimno, ale jesteś suchy
B: jest ci zimno, ale jesteś mokry
C: jest ci ciepło i jesteś suchy
D: jesteś przemoczony i jest ci ciepło
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli musisz użyć wibrującego narzędzia w jaki
sposób możesz zmniejszyć ryzyko zapadnięcia
na chorobę wibracyjną?
A: nie trzymając narzędzia zbyt mocno
B: trzymając narzędzie jak najdalej od siebie
C: używając więcej siły
D: opierając się o narzędzie
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jeśli musisz użyć narzędzia, które wibruje to czego
możesz oczekiwać od przełożonego?
A: pomiaru poziomu wibracji
B: poinformowania cię o ryzyku i zaprezentowania
bezpiecznego sposobu obsługi narzędzia
C: obserwacji twojej pracy
D: pomocy w wypracowaniu własnej oceny ryzyka
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli musisz używać wibrującego naczynia jak
możesz zmniejszyć wibracje?
A: trzymając mocno narzędzie
B: wykonując pracę w krótkich odcinkach czasu
C: wykonując pracę szybko i bez przerw
D: trzymając urządzenie jedną ręką
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jakiego sprzętu powinieneś używać jeśli
wykonujesz nielicencjonowaną pracę z materiałami
azbestowymi?
A: jednorazową odzież typu „type 5”
B: odpowiedni sprzęt chroniący drogi oddechowe (np.
jednorazowa maska typu FFP3)
C: bezszwowe obuwie
D: wszystkie z powyższych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jaką chorobę może spowodować ekspozycja na
włókna azbestowe?
A: międzybłoniak
B: Pylicę azbestową
C: rak płuc
D: wszystkie z powyższych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Poza azbestem, które z poniższych jest czynnikiem
najczęściej powodujących problemy zdrowotne
wśród pracowników budowlanych?
A: pył drewniany oraz MDF
B: opary ropy
C: pył krzemionkowy
D: opary z żywic i rozpuszczalników
Prawidłowe odpowiedzi: c
Gdzie możesz spotkać azbest?
A: w budynku wybudowanym w latach 1950-1990
B: w każdym budynku wybudowanym lub odnawianym
przed rokiem 2000
C: w budynku przemysłowym wybudowanym w latach
1950-1990
D: obecnie usunięto azbest z wszystkich budynków
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jak można zidentyfikować azbest?
A: pył ma intensywny zapach
B: oddając próbkę do analizy w laboratorium
C: po kolorze pyłu
D: sprawdzając, czy pył rozpuszcza się w wodzie
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jakie szkolenie musisz przejść, by pracować przy
lub usuwać azbest?
A: ogólne szkolenie uświadamiające
B: wystarczy posiadać kartę CSCS
C: szkolenie dla nielicencjonowanych pracowników
azbestowych
D: żadne – każdy może pracować z azbestem
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli wydaje ci się, że napotkałeś azbest, to
najpierw powinieneś:
A: zaprzestać pracować i ostrzec innych
B: pobrać próbkę i zanieść przełożonemu
C: wyrzucić do śmieci i kontynuować pracę
D: znaleźć pracownika pierwszej pomocy
Prawidłowe odpowiedzi: a
Oddychanie w kurzu azbestowym może
spowodować:
A: bóle mięśniowe
B: przeziębienie
C: choroby płuc
D: zapalenie stawów
Prawidłowe odpowiedzi: c
Ten symbol powinien być używany do oznaczania:
A: odpadów azbestowych
B: surowego azbestu
C: każdego materiału zawierającego azbest
D: każde z powyższych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Znalazłeś butelkę z jakąś cieczą. Nie ma na niej
etykietki. Co należy zrobić?
A: Powąchać w celu jej identyfikacji.
B: Wyrzucić do kosza.
C: Odłożyć w bezpieczne miejsce i natychmiast to
zgłosić.
D: Posmakować jej w celu jej identyfikacji.
Prawidłowe odpowiedzi: c
Torby na cement zawierają dodatkowe substancje,
które zapobiegają alergiom. Gdy używasz nowej
torby, co należy sprawdzić?
A: czy nie jest uszkodzona
B: czy data ważności jest aktualna
C: czy składowano ją we właściwy sposób
D: zawartość nie stwardniała
Prawidłowe odpowiedzi: b
Dlaczego nie należy klękać na mokrym cemencie lub
betonie?
A: przemoczy ci spodnie
B: to nieefektywna forma pracy
C: może poważnie poparzyć chemicznie twoje kolana
D: wpłynie to na ostateczny kształt odlewu
Prawidłowe odpowiedzi: c
Cement i beton stanowi zagrożenie dla twojego
zdrowia bo powoduje:
A: omdlenia i bóle głowy
B: oparzenia chemiczne i choroby skórne
C: bóle mięśniowe
D: choroby oczu
Prawidłowe odpowiedzi: c
Co dostarczy ci informacji zdrowotnych oraz o
bezpieczeństwie substancji chemicznej?
A: Dziennik budowy
B: Dokument przewozowy
C: Ocena COSHH
D: Dziennik wypadków
Prawidłowe odpowiedzi: c
Należy użyć niebezpiecznych substancji chemicznych.
Kto powinien przedstawić ocenę COSHH?
A: Inspektor BHP
B: Pracownik pierwszej pomocy
C: Przełożony
D: Kierownik budowy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Regulacje COSHH tyczą się:
A: bezpiecznego używania narzędzi i sprzętu
B: bezpiecznego używania dźwigów
C: bezpiecznego stosowania niebezpiecznych substancji
D: bezpiecznego zachowania przy pracy na wysokościach
Prawidłowe odpowiedzi: c
Najlepszy sposób stosowania niebezpiecznych
substancji, to:
A: wykonanie pracy jak najszybciej
B: przeczytanie polityki pracy odnośnie BHP
C: zapoznanie się z ocena COSHH
D: zapytanie bardziej doświadczonego kolegi
Prawidłowe odpowiedzi: c
Gdy zobaczysz któreś z tych
oznaczeń na jakiejś substancji, co powinieneś
zrobić?
A: nie używaj jej – jest trująca
B: dowiedz się jakiej ochrony potrzebujesz, bo
substancja jest żrąca i może zniszczyć naskórek
C: umyć ręce po użyciu substancji
D: sprawdź jaki rozpuszczalnik pomoże ci zmyć ją po
użyciu, gdyż jest trudno zmywalna
Prawidłowe odpowiedzi: b
Gdy zobaczysz któreś z tych
oznaczeń na jakiejś substancji, co powinieneś
zrobić?
A: dowiedz się jakiej ochrony potrzebujesz, bo
substancja jest szkodliwa i może zagrozić twojemu
zdrowiu
B: używaj jej oszczędnie bo jest droga
C: noś rękawice, bo substancja może oparzyć skórę
D: nie używaj jej – jest trująca
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jak można rozpoznać niebezpieczną substancję?
A: po etykiecie ostrzegawczej na pojemniku
B: po kształcie pojemnika
C: zawsze jest w czarnym pojemniku
D: zawsze jest w skrzynce
Prawidłowe odpowiedzi: a
Na opakowaniu pewnej substancji napisano
„SENSITISER”. Co to oznacza?
A: możesz dostać alergii
B: przed użyciem należy zmieszać z wodą
C: substancja jest całkowicie bezpieczna
D: nie należy używać tej substancji
Prawidłowe odpowiedzi: a
Gdy zobaczysz któreś z tych
oznaczeń na jakiejś substancji, co powinieneś
zrobić?
A: Upewnij się, że przechowywana jest z daleka od
zasięgu dzieci
B: używaj jej ostrożnie tak by się nie poplamić
C: nie używaj tej substancji – jest trująca
D: dowiedz się jakiego sprzętu ochronnego należy użyć
posługując się tą substancją, gdyż jest toksyczna i mała
ilość może zagrażać Twojemu zdrowiu
Prawidłowe odpowiedzi: d
Gdy zobaczysz któreś z tych
oznaczeń na jakiejś substancji, co powinieneś
zrobić?
A: dowiedz się jak postępować substancją, bo jest
delikatna w obchodzeniu się
B: dowiedz się jak postępować substancją, bo jest
wybuchowa
C: dowiedz się jak postępować substancją, bo jest
łatwopalna
D: nie używaj jej bo może Cię zabić
Prawidłowe odpowiedzi: b
Gdy zobaczysz któreś z tych
oznaczeń na jakiejś substancji, co powinieneś
zrobić?
A: resztki należy spalić
B: dowiedz się jak postępować substancją, bo jest
wybuchowa
C: dowiedz się jak postępować substancją, bo jest
łatwopalna
D: przed użyciem podgrzej
Prawidłowe odpowiedzi: c
Co oznacza ten symbol?
A: substancję wybuchową
B: substancja po połknięciu może poparzyć
C: substancja świeci w ciemności
D: substancja może spowodować długoterminowe
problemy zdrowotne
Prawidłowe odpowiedzi: d
Kiedy musisz nosić ochraniacz na oczy?
A: W słoneczne dni
B: jeśli istnieje zagrożenie uszkodzenia oka
C: kiedy stać na to twojego pracodawcę
D: tylko, gdy pracujesz z substancjami chemicznymi
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli istnieje zagrożenie, ze unoszący się kurz lub
materiał może wpaść ci do oka należy:
A: nosić okulary do spawania
B: okulary chroniące przed promieniem laserowym
C: okulary do pracy z substancjami chemicznymi
D: okulary odporne na uderzenia
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jakiego rodzaju sprzęt ochrony oczu musisz nosić
jeśli używasz narzędzi na sprężone powietrze lub
na kartridże (np. pistolet do gwoździ)
A: nosić okulary do spawania lub okulary ochronne
B: zwykłe okulary
C: okulary odporne na uderzenia
D: żaden – nie ma niebezpieczeństwa
Prawidłowe odpowiedzi: c
Używasz szlifierki, piły tarczowej lub pistoletu na
gwoździe. Jakiego rodzaju sprzęt ochrony oczu
musisz założyć?
A: okulary odporne na uderzenia lub osłonę na całą
twarz
B: zwykłe okulary
C: okulary do czytania lub przeciwsłoneczne
D: okulary chroniące przed promieniem laserowym
Prawidłowe odpowiedzi: a
Obuwie ochronne z wkładką ochronną zabezpieczy
cię przed:
A: skręceniem kostki
B: chemicznym poparzeniem stopy
C: gwoździami lub ostrymi przedmiotami przebijającymi
podeszwę gdy na nich staniesz
D: odciskami
Prawidłowe odpowiedzi: c
Kiedy należy nosić obuwie ochronne na placu
budowy?
A: tylko gdy pracuje się na parterze lub na zewnątrz
budynku
B: aż plac budowy nie będzie wyglądał na niemal
skończony
C: cały czas
D: gdy jesteś pracownikiem a nie gościem wizytującym
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli masz kontakt z substancjami niebezpiecznymi
musisz zakładać specjalne rękawice by zapobiegać:
A: chorobom skóry
B: zespołowi chorób wibracyjnych
C: chorobie Raynauda
D: zapaleniu stawów
Prawidłowe odpowiedzi: a
Czy każdy rodzaj rękawic ochronnych chroni dłonie
przed substancjami chemicznymi?
A: Tak - wszystkie są wytwarzane wg tych samych
standardów
B: Tylko, jeśli nałożysz również krem ochronny na dłonie
C: Nie - różne rodzaje chronią przed różnymi zagrożeniami
D: Wyłącznie, jeśli nałożysz krem ochronny na rękawice
Prawidłowe odpowiedzi: c
Które stwierdzenie o rękawicach antywibracyjnych
jest prawdziwe?
A: mogą zniwelować częściowo wibracje dłoń-ramię
B: niwelują większość wibracji dłoń-ramię
C: niwelują całkowicie wibracje dłoń-ramię
D: najlepiej chronią noszone na innych rękawicach
Prawidłowe odpowiedzi: a
Musisz założyć uprząż. Robisz to pierwszy raz. Co
należy zrobić?
A: Poprosić o radę eksperta
B: Zapytać kogoś, kto już to robił
C: Domyśleć się samemu
D: Skorzystać z instrukcji obsługi
Prawidłowe odpowiedzi: a
Ochronę głowy należy zawsze nosić na terenie
budowy, chyba, że
A: pracujesz jako samozatrudniony
B: pracujesz sam
C: pracujesz w miejscu bezpiecznym (np. biuro)
D: pracujesz w wysokich temperaturach
Prawidłowe odpowiedzi: c
Aby kask dawał ci największą ochronę musisz go
nosić:
A: tyłem do przodu, by nie zawadzać daszkiem
B: zasunięty na tył głowy, by mieć większe pole widzenia
C: prostopadle do głowy - by nie spadł
D: zasunięty na przód głowy, by chronić oczy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Spójrz na stwierdzenia noszeniu kasku ochronnego
w wysokich temperaturach. Które są prawdziwe?
A: Możesz go podziurawić, by było ci chłodniej
B: Możesz go nosić tył-na-przód dla wygody
C: Możesz go zdjąć, gdy jest bardzo gorąco
D: Musisz go nosić cały czas i w poprawny sposób
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jeśli upuścisz kask na twardą powierzchnie z dużej
wysokości, powinieneś:
A: naprawić go i używać dalej
B: upewnić się czy nie popękał i nosić dalej
C: pracować bez kasku, aż otrzymasz nowy
D: przerwać prace i poprosić o nowy kask
Prawidłowe odpowiedzi: d
Otrzymałeś zatyczki do ucha, które wypadają ci z
uszu. Co należy zrobić?
A: pracować bez nich
B: przerwać pracę, aż otrzyma się odpowiednie zatyczki
C: włożyć po dwie do jednego ucha
D: zastąpić je papierem toaletowym
Prawidłowe odpowiedzi: b
Pracodawca ma jako obowiązek wyposażyć się w
środki ochrony osobistej
A: raz w roku
B: gdy zapłacisz za nie
C: gdy wynika tak z umowy
D: jeśli musisz być chroniony
Prawidłowe odpowiedzi: d
Czy musisz płacić za środki ochrony osobistej?
A: Tak - musisz
B: Tylko, gdy je zgubiłeś lub zniszczyłeś
C: Tak, ale 50% kosztów
D: Nie - koszty pokrywa pracodawca
Prawidłowe odpowiedzi: d
Kto zapewnia ci niezbędne środki ochrony
osobistej?
A: Pracodawca
B: Ty sam musisz je kupić
C: Ktokolwiek na budowie z odpowiednimi środkami
finansowymi
D: Nie ma takiego obowiązku
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jeżeli środki ochrony osobistej, które posiadasz
zostaną zniszczone należy:
A: pracować bez nich
B: przerwać pracę i wymienić je na nowe
C: nosić je dalej, lecz pracować szybciej
D: naprawić je
Prawidłowe odpowiedzi: b
Musisz pracować na otwartym powietrzu w złych
warunkach pogodowych. Pracodawca ma obowiązek
zapewnić ci odzież nieprzemakalną, bo:
A: możesz promować logo firmy
B: w ciepłych i suchych warunkach nie nadwyrężysz mięśni
C: w ciepłych i suchych warunkach nie jesteś narażony na
chorobę Weila
D: będziesz lepiej widoczny w deszczu
Prawidłowe odpowiedzi: b
Poniżej są stwierdzenia na temat środków ochrony
osobistej. Które nie są prawdziwe?
A: Musisz zapłacić za zniszczenia
B: Musisz je odpowiednio przechowywać
C: Musisz informować przełożonego o zniszczeniach
D: Musisz je stosować zgodnie z instrukcją
Prawidłowe odpowiedzi: a
Pracujesz nieopodal przewodu elektrycznego z kablami
na wierzchu. Co należy zrobić?
A: szybko dotknąć kabel, by sprawdzić czy płynie w nim prąd
B: sprawdzić, czy przewody nie iskrzą i zacząć pracować
C: powiadomić przełożonego i oddalić się
D: przesunąć kabel, by nie zawadzał w trakcie pracy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Rozpoczynasz pracę. Skąd wiesz, czy potrzebujesz
dodatkowych środków ochrony osobistej?
A: Zapoznasz się z polityką BHP pracodawcy
B: Masz to wiedzieć
C: Z oceny ryzyka
D: Otrzymasz list do domu
Prawidłowe odpowiedzi: c
Musisz skorzystać z przedłużacza. Jakie dwie
czynności należy wykonać?
A: Rozwinąć go na tyle, na ile jest to konieczne
B: Rozwinąć na całej długości
C: Wytrzeć kabel wilgotną szmatką
D: Sprawdzić, uszkodzenia na całej długości
E:sprawdzić uszkodzenia na długości, którą potrzebujesz
Prawidłowe odpowiedzi: b d
Musisz poprowadzić przewód elektryczny przez
obszar, którym jeżdżą pojazdy. Jakie 2 czynności
należy podjąć?
A: owinąć kabel żółtą taśmą, by były widoczne
B: przykryć go rampą ochronną
C: przykryć go rusztowaniem
D: umieścić znak "Uwaga rampa!"
E: poprowadzić kabel na wysokości głowy
Prawidłowe odpowiedzi: b d
Jeśli przedłużacz ma przeciętą osłonę należy:
A: sprawdzić, czy przewody w środku nie mają nacięć i
używać go
B: okleić go taśmą izolacyjną
C: poinformować o tej usterce i upewnić się, że nikt nie
użyje tego przedłużacza
D: zmienić bezpiecznik na większy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jak najlepiej chronić przedłużacz?
A: prowadzić go ponad głowami
B: prowadzić go po najkrótszej trasie
C: owinąć go taśmą
D: przykryć kawałkami drewna
Prawidłowe odpowiedzi: a
Nieuporządkowane przewody i przedłużacze
powodują wiele problemów, opóźnień w pracy i
obrażeń. Jakie 2 rzeczy mogą to usprawnić?
A: Prowadzić przewodu górą ponad głową i drzwiami i
przejściami niż przecinając drogę w poprzek
B:wiązać przedłużacze w jak najmniejsze pętle
C: prowadzić przewody i przedłużacze blisko ścian, a nie
na środku korytarza
D:upewnić się, że przewody idą tak jak chcesz nie
zważając na innych
E:zamiast przedłużać odłącz najbliższe światło
ostrzegawcze i podłącz tam urządzenie
Prawidłowe odpowiedzi: a c
Aby pracować elektrycznym narzędziem ręcznym
A: musisz mieć skończone 16 lat
B: musisz mieć skończone 18 lat
C: musisz być odpowiednio przeszkolony i kompetentny
D: musisz mieć skończone 21 lat
Prawidłowe odpowiedzi: c
Musisz przejść szkolenie chcąc używać narzędzi na
naboje. Dlaczego?
A: są ciężkie i moją poranić podczas pracy
B: działają na zasadzie pistoletu i mogą być niebezpieczne
w rękach nie przeszkolonych ludzi
C: mogą wywołać podrażnienia skóry
D: mają części elektryczne na wierzchu
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli w narzędziu elektrycznym brakuje osłony, to:
A: spróbuj zrobić osłonę na nie
B: staraj się pracować nim jak najkrócej
C: nie używaj go dopóki osłona nie zostanie zamontowana
D: pracuj nim powoli i uważnie
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli należy użyć narzędzia z ostrzem rotacyjnym:
A: to trzeba usunąć osłonę, by lepiej widzieć
B: to trzeba ustawić osłonę tak, by odsłaniała fragment
ostrza
C: to trzeba usunąć osłonę i założyć ochronne rękawice
D:tu należy ustawić osłonę tak, by ostrze było jak
najbardziej odsłonięte
Prawidłowe odpowiedzi: b
Większość urządzeń tnących i szlifujących ma
osłony. Jakie są 2 główne ich zadania?
A: blokują materiał by nie dostał się do ostrza
B: zapewniają lepszy uchwyt
C: zapewniają przeciwwagę urządzenia
D: zapobiegają odpryskom
E: nie dopuszczają do kontaktu z ostrzem lub kołem
czegoś innego niż obrabiany materiał
Prawidłowe odpowiedzi: d e
Stosując narzędzie ręczne zwykłe lub z napędem
elektrycznym, to:
A: musi być wyprodukowane w UK
B: być przeznaczone do wykonywanej pracy i sprawdzane
w poniedziałki
C: musi być kupione w sklepie z art. budowlanymi
D: musi być przeznaczone do wykonywanej pracy i
sprawdzane przed przystąpieniem do pracy
Prawidłowe odpowiedzi: d
Przed dostosowaniem elektrycznych narzędzi
ręcznych należy:
A: wyłączyć je, ale wtyczkę pozostawić w gniazdku
B: wyłączyć je i wyjąc wtyczkę z gniazdka
C: nic nie robić
D: zakleić włącznik
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli głowica w młotku ma luz należy:
A: przestać pracować i poprosić o nowy młotek
B: znaleźć inne ciężkie narzędzie i używać go w
charakterze młotka
C: używać młotka mając świadomość, że może się
zepsuć
D: poprosić innych, by odsunęli się dalej
Prawidłowe odpowiedzi: a
Czy koniecznie trzeba poddawać kontroli
narzędzia ręczne, jak dłuta czy młotki?
A: Nie
B: Tak, gdy nie były dawno używane
C: Tak - powinno się je sprawdzać przy każdym
użyciu
D: Wyłącznie, gdy były wcześniej komuś pożyczane
Prawidłowe odpowiedzi: c
Nieopodal ktoś używa poziomicy laserowej. Co
ci zagraża?
A: rak
B: nic, gdy używa się jej prawidłowo
C: utrata wzroku
D: poparzenia
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jakie niebezpieczeństwo grozi podczas
używania dłuta z łbem grzybkowym?
A: Będzie wyrzucać rozbite fragmenty w powietrze
B: uszkodzenie młotka
C: dłuto będzie się uginać
D: dłuto będzie się tępić
Prawidłowe odpowiedzi: a
Spójrz na wypowiedzi o narzędziach z napędem
mechanicznym. Które są prawdziwe?
A: Zawsze trzymaj je za podłączony przewód
B: Zawsze wyciągaj wtyczkę zasilania pociągając za
przewód
C: Zawsze wyciągaj wtyczkę, gdy narzędzie nie jest
używane
D: Zawsze zostawiaj narzędzie pod zasilaniem
Prawidłowe odpowiedzi: c
Niebezpiecznie jest używać tarczy ściernej z
prędkością większą niż zalecana, bo:
A: koło się zablokuje
B: silnik może się zapalić
C: koło może się rozpaść
D: nie można używać osłony
Prawidłowe odpowiedzi: c
Praca z linią zasilania nad głową jest bezpieczna,
gdy:
A: nie dotykasz jej na dłużej niż 30s
B: używasz drabiny z drewna
C: zasilanie jest odłączone
D: nie ma opadów deszczu
Prawidłowe odpowiedzi: c
W używanym przez ciebie sprzęcie przepala się
bezpiecznik. Co należy najpierw zrobić?
A: Założyć nowy bezpiecznik
B: Założyć bezpiecznik o większej mocy znamionowej
C: Użyć zamiast niego spinacza do papieru
D: Sprawdzić, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu
Prawidłowe odpowiedzi: d
Nieopodal ciebie ktoś używa frezu tarczowego do
cięcie betonowych bloków. Wymień trzy zagrożenia z
tym związane:
A: odpryski
B: podrażnienie skóry
C: pył w pomieszczeniu
D: hałas
E: szkodliwe wibracje
Prawidłowe odpowiedzi: a c d
Musisz użyć narzędzi pneumatycznych. Które
niebezpieczeństwo ci nie zagraża?
A: porażenie
B: ciężkie wibracje
C: pył i odpryski
D: przeciekający wąż
Prawidłowe odpowiedzi: a
Kiedy należy sprawdzić, czy narzędzia ręczne nie są
uszkodzone?
A: Przed ich użyciem
B: Każdego dnia
C: Raz na tydzień
D: Choć raz w roku
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jakie dwa obszary inspekcji wzrokowej powinieneś
zbadać przed użyciem narzędzie ręcznego:
A: sprawdzić walizkę
B: sprawdzić przewód zasilający oraz obudowę
C: sprawdzić etykietkę producenta
D: sprawdzić włączniki i oraz osłony
E: sprawdzić, czy istnieje nowszy model na rynku
Prawidłowe odpowiedzi: b, d
Należy stosować RCD z narzędziami na 230 V, bo:
A: obniża napięcie zasilania
B: w razie awarii szybko odcina zasilanie
C: zapewnia prace z bezpieczną szybkością
D: oszczędza energię
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jak sprawdzić, czy podłączony RCD działa?
A: włączając i wyłączając narzędzie
B: wcisnąć przycisk testowy znajdujący się na RCD
C: włączyć i wyłączyć zasilanie

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

TruskawkowaMamb

Post #4 Ocena: 0

2015-03-16 15:20:41 (6 lat temu)

TruskawkowaMamba

Posty: 18

Mężczyzna

Z nami od: 13-10-2014

Skąd: brak

niezły troll... mozna bylo użyć spoilera..

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

abanderas

Post #5 Ocena: 0

2015-03-16 18:03:35 (6 lat temu)

abanderas

Posty: 3

Mężczyzna

Z nami od: 16-03-2015

Skąd: edinburgh

Cytat:

2015-03-16 14:53:02, abanderas napisał(a):
Cytat:

2015-03-16 14:49:32, abanderas napisał(a):
Cytat:

2013-11-11 19:53:19, Fraldi napisał(a):
Kto odpowiada za zgłaszanie o jakichkolwiek
niebezpiecznych warunkach na placu budowy?
A: Wyłącznie kierownik placu budowy
B: Klient
C: Inspektorzy BHP
D: Wszystkie osoby obecne na placu budowy
Prawidłowe odpowiedzi: d
W czasie spotkania prezentacyjne placu budowy
nie rozumiesz w całości wypowiedzi prezentera. Co
należy zrobić?
A: Wziąć udział w kolejnym spotkaniu
B: Poprosić prezentera aby wyjaśnił ponownie dany
punkt
C: Domyślić się co prezenter miał na myśli
D: Zaczekać do końca spotkania i poprosić później kogoś
o wyjaśnienie niezrozumiałego punktu
Prawidłowe odpowiedzi: b
W miarę posuwania się na przód prac przepisy
bezpieczeństwa przedstawione w czasie spotkania
poświęconego prezentacji placu budowy wydają
się już nieaktualne. Co powinieneś zrobić?
A: Nic. Nie jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo
pracy
B: Porozmawiać z przełożonym o Twoich obawach
C: Porozmawiać ze współpracownikami, by dowiedzieć
się czy nie ma wprowadzonych nowych zasad
D: Opracować samemu zasady bezpieczeństwa, by
dopasować się do zmieniających się warunków
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jaki jest najważniejszy powód, by utrzymywać
miejsce pracy w czystości?
A: Zapobieganie poślizgom, potknięciom i upadkom
B: Abyś nie musiał sprzątać na koniec tygodnia
C: Aby można było częściej opróżniać kontenery na
śmieci
D: Aby utylizować śmieci i chronić środowisko
Prawidłowe odpowiedzi: a
Praca innego wykonawcy oddziałuje na twoje
bezpieczeństwo. Powinieneś przestać pracować i:
A: iść do domu
B: skonsultować się z przełożonym
C: porozmawiać z przełożonym owego wykonawcy
D: porozmawiać z wykonawcą
Prawidłowe odpowiedzi: b
Używasz pewnego rodzaju sprzętu, którego użycie
zostało zakazane. Co to oznacza?
A: Możesz go używać, ale tylko w obecności
przełożonego
B: Nie wolno ci go używać do czasu, aż zostanie
przywrócone bezpieczeństwo
C: Możesz go używać pod warunkiem, że będziesz
ostrożny
D: Wyłącznie przełożony może go używać
Prawidłowe odpowiedzi: b
Wydano zakaz wykonywania pracy na placu
budowy. Co to oznacza?
A: Musisz skonsultować się z przełożonym zanim
rozpoczniesz pracę
B: Musisz skonsultować się z inspektorem BHP zanim
rozpoczniesz pracę
C: Nie możesz używać żadnych narzędzi ani maszyn
D: Musisz natychmiast przerwać pracę
Prawidłowe odpowiedzi: d
Po sprawdzeniu twojej pracy inspektor BHP dał ci
ostrzeżenie z nakazem poprawy. Co to oznacza?
A: Nie pracujesz wystarczająco szybko
B: Musisz poprawić jakość swojej pracy
C: nie pracujesz w bezpieczny sposób
D: Wszystkie powyższe odpowiedzi
Prawidłowe odpowiedzi: c
Ustawa o Bezpieczeństwie i Higienie pracy nakłada
obowiązki prawne:
A: wyłącznie na pracowników
B: wyłącznie na robotników
C: na wszystkie pracujące osoby
D: wyłącznie na osoby pracujące na zasadzie
samozatrudnienia
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jako pracownik nie masz prawnego obowiązku:
A: stosowania sprzętu w bezpieczny sposób zgodnie z
instrukcją
B: opracowania własnej oceny ryzyka
C: porozmawiania z przełożonym o nurtujących cię
kwestiach bezpieczeństwa
D: informowania o zniszczeniu czy awarii sprzętu
Prawidłowe odpowiedzi: b
Dlaczego ustawa o Bezpieczeństwie i Higienie
Pracy jest tak ważna? Podaj dwie odpowiedzi.
A: Informuje o niebezpiecznych miejscach na placu.
B: Należy się z nią zapoznać przed przystąpieniem do
pracy
C: Zobowiązuje twojego pracodawcę do
zagwarantowania bezpiecznego miejsca pracy
D: Mówi Ci jak masz wykonywać swoją pracę
E: Nakłada na ciebie prawne obowiązki jako na pracownika
Prawidłowe odpowiedzi: c e
Które z wymienionych nie należą do obowiązków
pracownika na podst. ustawy o Bezpieczeństwie i
Higienie Pracy?
A: Troska o zdrowie i bezpieczeństwo
B: Troska o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób
pracujących z Tobą
C: Pisanie własnej oceny ryzyka
D: Przestrzeganie warunków niezbędnych dla
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Kto jest odpowiedzialny, za kwestię
bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy?
A: Policja
B: Obsługa BHP
C: Klient
D: Kierownik budowy
Prawidłowe odpowiedzi: d
Ocena ryzyka informuję Cię:
A: o sposobie informowania o wypadkach
B: o godzinach pracy na placu budowy
C: o tym, jak wykonać pracę w bezpieczny sposób
D: o tym, gdzie znajduje się apteczka pierwszej pomocy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Często będziesz się spotykał ze słowem
"niebezpieczeństwo". Co to oznacza?
A: Jakiekolwiek zdarzenie w miejscu pracy, które może
być dla ciebie szkodliwe
B: Wskaźnik wypadków w miejscu pracy
C: Rodzaj osłony lub bariery
D: Wszystkie powyższe odpowiedzi
Prawidłowe odpowiedzi: a
Masz rozpocząć pracę. W jaki sposób dowiesz się,
czy należy posiadać pozwolenie na pracę?
A: Otrzymasz pozwolenie na pracę w czasie spotkania
poświęconego prezentacji planu budowy
B: Otrzymasz informacje od kierownika BHP
C: Nie będziesz mógł rozpocząć pracy dopóki nie
otrzymasz pozwolenia na pracę
D: Nie musisz tego wiedzieć. To dotyczy jedynie
kierowników
Prawidłowe odpowiedzi: c
Które 3 odpowiedzi powinny zawierać się w
opracowaniu metody?
A: materiały, narzędzie i sprzęt
B: zaangażowani ludzie i wymagane kompetencje
C: dojazd do placu budowy
D: kolejność i sposób wykonania pracy
E:podejmowanhe ryzyko
Prawidłowe odpowiedzi: a, b, e
Uświadamiasz sobie, że nie możesz wykonać
zadanej ci pracy zgodnie z opracowaną metodą. Co
zrobisz?
A: Wymyślisz własny sposób wykonania pracy
B: Nie rozpoczniesz pracy, dopóki nie porozmawiasz z
przełożonym
C: Zapytasz współpracowników by poradzili ci jak
wykonać tą pracę
D: Skontaktujesz się z osobą odpowiedzialną za BHP
Prawidłowe odpowiedzi: b
Pozwolenie na prace pozwala na:
A: przejazd służb ratowniczych do wypadków
B: wykonanie określonych prac w przygotowanych do
tego warunkach
C: wizytacji placu budowy przez inspekcje BHP
D: pracy niewykwalifikowanych do tego osób
Prawidłowe odpowiedzi: b
W jaki sposób możesz zapoznać się z zasadami
BHP gdy przybędziesz na plac po raz pierwszy?
A: W czasie spotkania prezentującego plan budowy
B: Z listu
C: Czytając zasady BHP pracodawcy
D: Pytając innych ludzi na placu budowy
Prawidłowe odpowiedzi: a
Do obowiązków prawnych Twojego pracodawcy
należy zapoznanie Cię z kwestiami związanymi z
BHP ponieważ:
A: oznacza to, że nie będziesz musiał nigdy
przystępować do żadnego szkolenia BHP
B: nie będzie on miał prawnej odpowiedzialności za
twoje zdrowie
C: zawierają one informacje chroniące Twoje zdrowie
D: Ty nie odpowiadasz za BHP
Prawidłowe odpowiedzi: c
Czym jest spotkanie o tematyce BHP?
A: Krótką sesją szkoleniową dotyczącą kwestii
bezpieczeństwa
B: Rozmową, w czasie której poinformują cię gdzie
kupić narzędzia
C: Pierwsze szkolenie po przybyciu na plac budowy
D: Prezentacja przeprowadzona przez sprzedawcę
narzędzi
Prawidłowe odpowiedzi: a
Kto powinien brać udział prezentacji placu
budowy?
A: Sprzątacze
B: Architekci
C: Pracownicy sektora budowlanego
D: każdy udający się na plac budowy
Prawidłowe odpowiedzi: d
Podczas prezentacji placu budowy które DWA
tematy powinny zostać poruszone?
A: Regulamin placu budowy
B: Miejsce najtańszego parkingu samochodowego
C: Terminy urlopowe
D: procedury na wypadek zagrożenia
Prawidłowe odpowiedzi: a, d
Sytuacja stwarzająca zagrożenie wypadkowe to
taka, gdy:
A: spełniłeś się i nie widziałeś przebiegu wypadku
B: ktoś mógł zostać ranny
C: ktoś został ranny i niemal wylądował w szpitalu
D: ktoś został ranny i prawdopodobnie musi wziąć
zwolnienie z pracy
Prawidłowe odpowiedzi: b
Możesz pomóc w zapobieganiu wypadkom przez:
A: informowanie o warunkach pracy, które są
niebezpieczne
B: pracę w charakterze pracownika pierwszej pomocy
C: znajomość położenia apteczki
D: umiejętność szybkiego pozyskania pomocy
Prawidłowe odpowiedzi: a
Dlaczego należy brać udział w spotkaniu
prezentacyjnemu placu budowy?
A: Poznasz inne osoby rozpoczynające pracę
B: Otrzymasz pozwolenie na pracę
C: Zostaną ci wyjaśnione zasady bezpieczeństwa i
higieny pracy na placu
D: Otrzymasz ocenę zagrożeń
Prawidłowe odpowiedzi: c
Które 2 aspekty pomogą Ci poznać procedury
postępowania przy wypadkach obowiązujące na
placu budowy oraz telefony alarmowe?
A: wskazówki od kierownika BHP
B: czytając ogłoszenia na tablicy zarządzeń
C: wskazówki z twojego lokalnego biura pracy
D: biorąc udział w prezentacji budowy
E:patrząc w kierunku budki telefonicznej
Prawidłowe odpowiedzi: b, d
W razie nagłego wypadku na placu budowy
powinieneś:
A: opuścić plac budowy
B: zadzwonić do domu
C: kierować się zgodnie z procedurą obowiązującą na
placu budowy odnośnie nagłych wypadków
D:zadzwonić do kierownika BHP
Prawidłowe odpowiedzi: c
Byłeś świadkiem przewrócenia się rusztowania.
Poproszono cię o zdanie relacji z wypadku.
Powinieneś:
A: nie mówić nic, bo nie jesteś ekspertem od rusztowań
B: mówić jak najmniej, bo nie chcesz robić problemów
C: opowiedzieć dokładnie, co zobaczyłeś
D: powiedzieć, kto jest odpowiedzialny i zasugerować
karę dla niego
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jaki jest główny cel dochodzenia przyczyn
wypadku?
A: By dowiedzieć się czyja to wina
B: W celu ich ustalenia i zapobiegania powtórzenia
wypadku
C: oszacowania strat jakie spowodował
D: zarejestrowania obrażeń jakie spowodował
Prawidłowe odpowiedzi: b
Byłeś świadkiem wypadku i jesteś
przesłuchiwany przez inspektora BHP.
Powinieneś:
A: zapytać przełożonego co powinieneś powiedzieć
inspektorowi
B: nie mówić nic
C: współpracować i opowiedzieć dokładnie co
widziałeś
D: powiedzieć inspektorowi to, co powiedzieli ci
koledzy z pracy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Kiedy musisz odnotować wypadek w książce
przeznaczonej do tego?
A: Jeśli zostałeś ranny
B: Tylko wtedy, jeśli nie powinieneś być w pracy
C: Tylko wtedy, gdy złamałeś kość
D: Wtedy, gdy musisz udać się do szpitala
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jeśli ktoś odniósł obrażenia, to kto musi
odnotować to w książce wypadków?
A: kierownik
B: ranna osoba lub osoba w jej imieniu
C: pracownik pierwszej pomocy
D: osoba odpowiedzialna za BHP
Prawidłowe odpowiedzi: b
Które z poniższych nie muszą być wymienione w
księdze wypadków?
A: Numer krajowego ubezpieczenia
B: Data i czas wypadku
C: Obrażenia odniesione w wypadku
D: Adres domowy
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jakiego rodzaju wypadki powinny być
odnotowane w książce wypadków?
A: tylko poważne, jak złamanie lub śmierć
B: tylko te wymagające pobytu w szpitalu
C: każde powodujące obrażenia ciała
D:tylko te, po których osoba poszkodowana musiała
zaprzestać wykonywania pracy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Kiedy wypadek powinien zostać odnotowany w
księdze wypadków?
A: tylko gdy spowodował obrażenia robotnika w trakcie
wykonywania przez niego pracy
B: kiedy osoba jest ranna i będzie na urlopie dłużej niż 3
dni
C: kiedy może spowodować uszkodzenia roślin lub
sprzętu
D:kiedy osoba złamie którąś z kości albo ma
wstrząśnienie mózgu
Prawidłowe odpowiedzi: a
Wpis w księdze wypadków powinien zostać
odnotowany gdy:
A: wypadek spowoduje obrażenia jakiegokolwiek
robotnika
B: kiedy osoba jest ranna i będzie na urlopie dłużej niż 3
dni
C: kiedy może spowodować otrzymanie odszkodowania
D:kiedy zarząd uważa to za stosowne
Prawidłowe odpowiedzi: a
Które z DWÓCH z poniższych nie muszą być
rejestrowane w księdze wypadków?
A: Numer krajowego ubezpieczenia
B: Numer telefonu
C: Data i czas wystąpienia wypadku
D: odniesione obrażenia
E: Adres domowy
Prawidłowe odpowiedzi: a, b
Co dzieje się z księgą wypadków po zakończeniu
budowy?
A: jest usunięta i zniszczona
B: wysyła się ją do kierownika BHP
C: pracodawca przechowuje ją w bezpiecznym miejscu
D: wysyła się ją do towarzystwa ubezpieczeniowego
Prawidłowe odpowiedzi: c
Wypadki powodujące obrażenia powinny być
zawsze odnotowane w:
A: dzienniku głównego wykonawcy
B: księdze wypadków
C: dzienniku inżyniera budowy
D: dzienniku podwykonawcy
Prawidłowe odpowiedzi: b
Dlaczego należy informować o wszystkich
wypadkach?
A: można wtedy zapobiec innym wypadkom
B: Niekiedy należy informować kierownictwo BHP
C: Należy odnotowywać ich okoliczności w książce
wypadków
D: Wszystkie powyższe odpowiedzi
Prawidłowe odpowiedzi: d
Dlaczego należy raportować wszystkie sytuacje
będące zagrożeniem wypadkowym?
A: Kierownik BHP musi wiedzieć, co się dzieje na
placu
B: Aby znaleźć winnego
C: By móc zażądać odszkodowania
D: Aby wyciągnąć wnioski i zapobiegać takim
zdarzeniom w przyszłości
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jeśli uległeś drobnemu wypadkowi, kto
powinien zgłosić to wydarzenie?
A: Ktokolwiek
B: Podwykonawca
C: Ty sam
D: Kierownik BHP
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli twój lekarz stwierdzi, że masz chorobę
Weila należy poinformować o tym pracodawcę.
Dlaczego?
A: pracodawca nie będzie chciał przebywać blisko
ciebie
B: pracodawca musi poinformować o tym kierownika
BHP
C: Twoi współpracownicy mogą się zarazić
D: Trzeba będzie zamknąć plac budowy
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli skaleczyłeś się w palec, to co powinieneś
zrobić?
A: zgłosić to na koniec zmiany roboczej
B: umyć ranę i pracować dalej
C: oczyścić palec i powiedzieć później o tym swojemu
przełożonemu
D: zgłosić to i jeśli jest taka konieczność to skorzystać
z apteczki pierwszej pomocy
Prawidłowe odpowiedzi: d
Odniosłeś obrażenia podczas wypadku w pracy.
Kiedy powinieneś to zgłosić?
A: na koniec zmiany roboczej, zanim udasz się do
domu
B: jedynie, gdy musisz wziąć dzień wolny
C: natychmiast, najszybciej jak to możliwe
D: następnego dnia zanim zaczniesz pracę
Prawidłowe odpowiedzi: c
Dlaczego powinieneś raportować o wszystkich
wypadkach?
A: pomaga to w znalezieniu sprawcy
B: stanowi obowiązek prawny
C: by kierownik placu budowy wiedział kto jest winny
D: twoja firma zostanie pociągnięta do
odpowiedzialności
Prawidłowe odpowiedzi: b
Odniosłeś wypadek i nie możesz iść do pracy
przez 5 dni. Które z DWÓCH działań poniżej
muszą zostać wykonane?
A: wypadek musi zostać odnotowany w księdze
wypadków
B: należy wezwać służby ratunkowe w celu zgadania
okoliczności wystąpienia wypadku
C: należy powiadomić lokalny szpital
D: twój pracodawca powinien poinformować o tym
kierownika BHP
E: musisz zapłacić za wszystkie materiały pierwszej
pomocy które zostały użyte do opatrzenia Twoich ran
Prawidłowe odpowiedzi: a, d
Komu należy zgłaszać poważne wypadki?
A: ochronie
B: policji
C: pracodawcy
D: służbom ratunkowym
Prawidłowe odpowiedzi: c
Brałeś udział w wypadku, w którym nikt nie
odniósł obrażeń. Komu należy zgłosić takie
zagrożenie wypadkowe?
A: przełożonemu lub kierownikowi budowy
B: klientowi
C: reszcie pracowników i robotników
D: pracownikowi medycznemu
Prawidłowe odpowiedzi: a
Byłeś świadkiem poważnego wypadku.
Powinieneś:
A: nie mówić nic, bo nie chcesz by ktoś miał problemy
B: zapytać kolegów z pracy co powinieneś zrobić
C: zadzwonić do najbliższego szpitala
D: powiedzieć przełożonemu, że widziałeś co się
wydarzyło
Prawidłowe odpowiedzi: d
Lekarz informuje Cię, że masz syndrom
wibracyjny dłonie prawdopodobnie
spowodowany pracą. Co powinieneś zrobić?
A: nie mówić nikomu
B: poinformować kierownika budowy lub pracodawcę
C: poinformować kolegów z pracy
D: nie mówić nikomu, bo nie trzeba tego zgłaszać
Prawidłowe odpowiedzi: b
O punktach zbiórki dowiesz się z:
A: oceny ryzyka
B: opisu metody
C: prezentacji budowy
D: pozwolenia na pracę
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jak powinieneś zostać poinformowany o tym jak
działać w sytuacji nagłego wypadku? Podaj DWIE
odpowiedzi.
A: podczas prezentacji budowy
B: z ulotki BHP
C: pytając kierownika BHP
D: pytając w pobliskim szpitalu
E: z tablic zarządzeń
Prawidłowe odpowiedzi: a, e
Apteczka pierwszej pomocy nie zawiera:
A: bandaży
B: gipsu
C: agrafki
D: środków przeciwbólowych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Apteczka na placu budowy jest pusta. Co należy
zrobić?
A: Przynieść samodzielnie środki pierwszej pomocy.
B: Zbadać, kto zabiera środki pierwszej pomocy.
C: Sprawdzić, kto jest odpowiedzialny za środki
pierwszej pomocy i powiadomić go.
D: Zignorować problem.
Prawidłowe odpowiedzi: c
Czy pracodawca powinien zapewnić ci apteczkę?
A: Tak. Musi być taka na każdej budowie.
B: Tylko, gdy na budowie pracuje więcej niż 50 osób.
C: Wyłącznie, gdy na terenie budowy pracuje więcej
niż25 osób.
D: Nie.
Prawidłowe odpowiedzi: a
Kiedy należy zapewnić środki do przemywania
oczu?
A: W miejscach usunięcia azbestu.
B: Wyłącznie tam, gdzie przeprowadza się remonty.
C: Na wszystkich placach budowy, gdzie istnieje ryzyko
wpadnięcia czegoś do oka.
D: Wyłącznie tam, gdzie wymagane są prysznice.
Prawidłowe odpowiedzi: c
Chcąc zostać pracownikiem pierwszej pomocy
musisz:
A: obserwować pracę takiego pracownika i próbować
samemu udzielać pomocy
B: poprosić o uczestnictwo w kursie pierwszej pomocy
C: kupić książkę o tej tematyce
D: porozmawiać z lekarzem
Prawidłowe odpowiedzi: b
Czy Twój pracodawca jest zobowiązany zapewnić
apteczkę?
A: tak, na każdym placu budowy musi ona być.
B: tylko, gdy na budowie pracuje więcej niż 50 osób
C: tylko, gdy na budowie pracuje więcej niż 25 osób
D: Nie, nie ma prawnego wymogu
Prawidłowe odpowiedzi: a
Co powinieneś zrobić widząc ranną osobę?
A: Powiadomić przełożonego
B: Upewnić się, że nie jesteś w niebezpieczeństwie
C: Przesunąć rannego w bezpieczne miejsce
D: Zapytać rannego, co się stało
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli ktoś stracił przytomność w skutek upadku
należy:
A: obrócić go na brzuch
B: poprosić o pomoc medyczną
C: uderzać w twarz, aż się obudzi
D: zastosować metodę usta-usta
Prawidłowe odpowiedzi: b
Ktoś spadł z wysokości i na skutek tego stracił
czucie w nogach. Co należy zrobić?
A: Obrócić go na plecy i kazać trzymać wyprostowane
nogi
B: obrócić na bok i związać nogi
C: kazać czekać na przyjazd pomocy medycznej
D: unieść nogi i pytać czy wraca mu czucie
Prawidłowe odpowiedzi: c
Osoba pracująca w głębokiej niszy nagle upadła.
jak powinieneś postąpić?
A: poprosić kogoś o pomoc w spuszczeniu się tam na
linie
B: wejść do niszy i przeprowadzić pomoc metodą ustausta
C: powiadomić przełożonego
D: krzyczeć, by powiadomić innych o tym zdarzeniu
Prawidłowe odpowiedzi: d
W razie wypadku na budowie powinieneś:
A: opuścić jak najszybciej plac budowy i udać się do
domu
B: zadzwonić do siebie do domu
C: postępować zgodnie z procedurą ustaloną na budowie
D: zadzwonić do kierownika BHP
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli ktoś dotknie kabla pod napięciem należy:
A: zadzwonić do elektrowni
B: wezwać karetkę
C: odłączyć zasilanie i wezwać pomoc
D: odciągnąć osobę od kabla
Prawidłowe odpowiedzi: c
Co oznacza znak?
A: Noś ochronę oczu
B: Stanowisko do przemywania oczu
C: Zagrożenie odpryskami
D: Prysznice
Prawidłowe odpowiedzi: b
Co oznacza znak?
A: pierwsza pomoc
B: bezpieczne przejście
C: zakaz parkowania
D: zaczekaj na pomoc
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jeśli skaleczyłeś się w palec i nie udaje ci się
zatamować krwawienia, to:
A: owiń go chusteczką i kontynuuj pracę
B: powiadom przełożonego
C: umyj go i kontynuuj pracę
D: Odnajdź pracownika pierwszej pomocy i poproś o
pomoc
Prawidłowe odpowiedzi: d
Czego nie może zrobić pracownik pierwszej
pomocy?
A: Oddychania usta-usta
B: Zatamować krwawienia
C: Podać lekarstwa bez upoważnienia
D: Udzielić ci pomocy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli wydaje ci się, że ranny złamał nogę
powinieneś:
A: ułożyć rannego na boku
B: związać nogi pasem
C: poprosić pracownika pierwszej pomocy o
interwencję
D: położyć rannego na plecach
Prawidłowe odpowiedzi: c
Gdy komuś wpadnie żwir do oka, należy
A: usunąć wszystko z oka chusteczką higieniczną
B: kazać pocierać oko by wywołać łzawienie
C: kazać mrużyć oko
D: przepłukać oko wodą lub płynem do przemywania
oczu
Prawidłowe odpowiedzi: d
Komuś głęboko wbiła się w dłoń drzazga. Odczuwa
ból. Co należy zrobić?
A: wyciągnąć ją ostrym przedmiotem
B: upewnić się, ze pomoże mu pracownik pierwszej
pomocy
C: kazać poczekać, aż sama wyjdzie
D: próbować wycisnąć drzazgę
Prawidłowe odpowiedzi: b
Ktoś odczuwa ból brzucha. W pobliżu nie ma
pracownika pierwszej pomocy. Jak powinieneś
postąpić?
A: kazać tej osobie usiąść
B: poprosić kogoś o wykonanie telefonu po pogotowie
C: położyć osobę w pozycji leczniczej
D: podać środki przeciwbólowe
Prawidłowe odpowiedzi: b
Ktoś wbił sobie w nogę gwóźdź. Nie jesteś
pracownikiem pomocy medycznej - dlaczego nie
wolno ci wyciągnąć gwoździa?
A: do rany dostałyby się groźne bakterie
B: gwóźdź powstrzymuje krwawienie
C: będzie to dowodem, że poszkodowany nie miał
założonego ochronnego obuwia
D: gwóźdź utrzymuje na nodze but
Prawidłowe odpowiedzi: b
W przypadku poparzenia dłoni najlepiej:
A: włożyć dłonie do zimnej wody
B: kontynuować pracę ćwicząc dłoń
C: wetrzeć w poparzenie krem ochronny lub wazelinę
D: owinąć dłonie chusteczką
Prawidłowe odpowiedzi: a
Twój pierwszy dzień na budowie. Nie możesz
znaleźć miejsca, gdzie można umyć ręce. Co
powinieneś zrobić?
A: Umyć je po powrocie do domu
B: Pójść do pobliskiego baru i umyć ręce
C: Porozmawiać z przełożonym i wyjaśnić o co chodzi
D: Przynosić własną wodę w butelce
Prawidłowe odpowiedzi: c
Zapoznaj się z poniższymi tekstami odnośnie
narkotyków. Które są prawdziwe?
A: Osoby zażywające narkotyki stanowią zagrożenie dla
osób przebywających na placu budowy
B: Osoby zażywające narkotyki pracują wydajniej i
szybciej
C: Osoby zażywające narkotyki mniej chorują
D: Zażywanie narkotyków to sprawa osobista. Nie należy
martwić się o innych.
Prawidłowe odpowiedzi: a
Lekarz przepisał ci leki. Co jest najważniejsze?
A: Będę po nich śpiący? Wpłyną na bezpieczeństwo
mojej pracy?
B: Będę mógł pracować dostatecznie szybko?
C: Czy mój przełożony to zauważy?
D: Zaśpię do pracy?
Prawidłowe odpowiedzi: a
Ktoś poszedł do pubu na lunch i wypił kilka piw. Co
powinien zrobić?
A: wypić dużą ilość mocnej kawy i wrócić do pracy
B: Trzymać się z dala od placu budowy na resztę dnia
C: wrócić po godzinie na plac budowy
D: zjeść coś, odczekać 30 minut i wrócić do pracy
Prawidłowe odpowiedzi: b
Powinieneś czyścić brudne ręce za pomocą:
A: wody z mydłem
B: rozpuszczalnika
C: benzyny
D: parafiny
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jeśli Twoje dłonie stykają się z niebezpiecznymi
substancjami, mogą przedostać się do ust w czasie
jedzenia. Podaj dwa sposoby, by do tego nie
dopuścić:
A: noszenie rękawic ochronnych
B: mycie dłoni przed spożywaniem posiłku
C: smarowanie rąk kremem ochronnym przed jedzeniem
D: noszenie rękawic ochronnych i przewrócenie ich na
drugą stronę podczas jedzenia
Prawidłowe odpowiedzi: a b
Można zarazić się tężcem przez ziemię lub wodę.
Jaką drogą może to nastąpić?
A: przez nos - oddychając
B: przez otwartą ranę na skórze
C: przez usta - jedząc lub pijąc
D: nie można się zakazić - to choroba zwierząt
Prawidłowe odpowiedzi: b
Nie powinno używać się spirytusu ani
rozpuszczalnika do mycia rąk, bo:
A: usuwają ochronną warstwę ze skóry
B: usuwają naskórek
C: zatykają pory
D: przenoszą szkodliwe bakterie
Prawidłowe odpowiedzi: a
Bezpośrednie światło słoneczne na nieosłoniętej
skórze może spowodować:
A: krzywicę
B: trądzik
C: zapalenie skóry
D: raka skóry
Prawidłowe odpowiedzi: d
Nie powinieneś jedynie polegać na kremach
ochronnych w celu ochrony skóry, ponieważ:
A: codzienne użycie jest zbyt drogie
B: wiele szkodliwych substancji przechodzi przez nie
C: ciężko się je zmywa
D: mogą podrażniać skórę
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli stosujesz krem ochronny, to powinieneś go
użyć:
A: zanim zaczniesz pracę
B: pod koniec pracy
C: jako środek pierwszej pomocy
D: gdy nie możesz znaleźć rękawic
Prawidłowe odpowiedzi: a
Możesz nabawić się zapalenia skóry - choroby
zawodowej:
A: na skutek wibracji dłoni
B: zarażając się od innej osoby
C: przez niektóre rodzaje substancji chemicznych
D: przez silne światło słoneczne
Prawidłowe odpowiedzi: c
Które z poniższych zwierząt może przenosić
leptospirozę?
A: królik
B: szczur
C:wiewiórka
D: mysz
Prawidłowe odpowiedzi: b
By nie przyciągać szczurów na budowę każdy
powinien
A: zakupić pułapki na szczury
B: poprosić władze o rozsypanie trucizny
C: przyprowadzić dużego kota na plac budowy
D: nie zostawiać resztek jedzenia
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jesteś jeszcze bardziej narażony na chorobę Weila,
gdy:
A: pracujesz przy wilgotniej glebie, przy szlakach wodnych
lub przy kanałach ściekowych
B: pracujesz w pobliżu klimatyzatorów
C: naprawiasz prysznice
D: pijesz wodę kranową
Prawidłowe odpowiedzi: a
Początkowe objawy choroby Weila można łatwo
pomylić z:
A: zapaleniem skóry
B: cukrzycą
C: katarem
D: grypą
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jakiego rodzaju miejsce odpoczynku powinien
zapewnić twój pracodawca?
A: Zadaszone miejsce
B: Zadaszone miejsce i kilka krzeseł
C: Zadaszone miejsce, stoły, krzesła i cos do podgrzania
wody
D: Nic - nie ma takiego obowiązku
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jakie środki do mycia rąk muszą być zapewnione na
budowie?
A: Żadne - nie ma takiego obowiązku
B: Bieżąca woda i suszarki do rąk
C: Zimna woda i ręczniki papierowe
D: Gorąca i zimna (lub ciepła) woda, mydło i coś, by można
było wysuszyć dłonie
Prawidłowe odpowiedzi: d
Toalety na placu budowy są zawsze brudne lub z
niedziałającymi spłuczkami . Co powinieneś zrobić?
A: staraj się z nich nie korzystać
B: powiadom osobę odpowiedzialną
C: spróbuj samemu naprawić toaletę
D: sprawdź czy możesz skorzystać z toalety w pobliskiej
kawiarni
Prawidłowe odpowiedzi: b
Używając systemu odciągania pyłu montowanego
do elektronarzędzi należy sprawdzić:
A: czy jednostka odciągająca kurz jest odpowiedniego
typu
B: czy filtry są czyste i czy urządzenie działa prawidłowo
C: czy używasz narzędzia w sposób właściwy
D: wszystkie z powyższych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Podczas wiercenia, piaskowania lub szlifowania
możesz wdychać spore ilości szkodliwych pyłów.
Te ilości są największe, gdy pracujesz:
A: na zewnątrz w bezwietrzny dzień
B: na zewnątrz w wietrzny dzień
C: w małym pomieszczeniu
D: w dużym pomieszczeniu
Prawidłowe odpowiedzi: c
Po skończonej pracy musisz zmieść powstały
podczas jej wykonywania kurz. Co powinieneś
zrobić?
A: zwilżyć powierzchnię
B: upewnić się, że jest dobra wentylacja
C: założyć maskę ochronną
D: wszystkie z powyższych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Toalety na placu budowy są zawsze brudne lub z
niedziałającymi spłuczkami . Co powinieneś zrobić?
A: staraj się z nich nie korzystać
B: powiadom osobę odpowiedzialną
C: spróbuj samemu naprawić toaletę
D: sprawdź czy możesz skorzystać z toalety w pobliskiej
kawiarni
Prawidłowe odpowiedzi: b
Używasz wody w celu minimalizacji emisji pyłów i
nagle się skończyła. Powinieneś:
A: pracować dalej, bo zaraz kończysz
B: wstrzymać pracę i uzupełnić wodę
C: poprosić wszystkich, by odsunęli się od Twojego
stanowiska pracy i kontynuować
D: kontynuować, ale poprosić kogoś by ścierał kurz
Prawidłowe odpowiedzi: b
Używając elektronarzędzi ważne jest:
A: powstrzymywanie pyłu przed roznoszeniem się w
powietrzu
B: zdmuchiwanie powstającego kurzu
C: pracować szybko w celu ograniczenia emisji pyłów
D: wykonywać pracę w wilgotny lub mokry dzień
Prawidłowe odpowiedzi: a
Poproszono Cię o wykonanie pracy powodującej
emisję pyłu. Co powinieneś zrobić?
A: odmówić – to niebezpieczne
B: użyć sprzętu, który zredukuje ilość powstającego
pyłu oraz odpowiednich środków ochrony osobistej
C: zacząć pracę – to tylko pył
D: pracować w krótkich odcinkach czasowych
Prawidłowe odpowiedzi: b
Używając wody w celu redukcji powstającego
pyłu podczas cięcia powinieneś się upewnić, że:
A: masz pełny zbiornik wody
B: przepływ wody jest odpowiednio wyregulowany
C: ktoś z boku stoi i leje wodę z butelki
D: woda rozprowadzana jest na ciętej powierzchni
zanim nastąpi cięcie
Prawidłowe odpowiedzi: b
Musisz użyć elektronarzędzia, które tnie lub
szlifuje. Podaj DWA sposoby ograniczenia
roznoszenia się pyłu w powietrzu:
A: pracuj powoli i ostrożnie
B: dobierz pochłaniacz pyłu lub zbieracz do urządzenia
C: tnij na mokro
D: utrzymuj otoczenie czyste i wysprzątane
E: noś maskę przeciwpyłową lub aparat oddechowy
Prawidłowe odpowiedzi: b, c
Dlaczego podczas używania elektronarzędzi
tnących lub szlifujących należy odbierać pył i nie
dawać mu roznosić się w powietrzu?
A: By oszczędzać czas i unikać sprzątania.
B: Większość pyłów może być szkodliwa gdy wdychana
C: Urządzenie będzie działało szybciej.
D: Nie potrzeba osłony, gdy odbiera się pył.
Prawidłowe odpowiedzi: b
Astma zawodowa może sprawić, ze nie będziesz
mógł pracować niektórymi materiałami.
Powoduje to:
A: ekspozycja na nadmierny hałas
B: kontakt z odchodami szczura
C: kontakt skórny z niebezpiecznymi substancjami
D: wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów
Prawidłowe odpowiedzi: d
Istnieje wiele rodzajów szkodliwych pyłów i
oparów. Nadmierne wdychanie może powodować:
A: chorobę zawodową płuc
B: chorobę zawodową skóry
C: raka skóry
D: ból gardła
Prawidłowe odpowiedzi: a
Ekspozycja na który z poniższych czynników NIE
musi zaowocować chorobą płuc?
A: azbest
B: ptasie odchody
C: intensywne zapachy
D: pył krzemionkowy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Gołębie odchody i gniazda, które mogą stanowić
zagrożenie Twojego zdrowia zostały znalezione w
miejscu Twojej pracy. Powinieneś:
A: ostrożnie kontynuować pracę
B: przestać pracować i poszukać porady
C: wyłapać gołębie
D: przegonić je nim zaczniesz pracę
Prawidłowe odpowiedzi: b
Więcej pracowników budowlanych cierpi z
powodu chorób lub umiera przez:
A: Upadek z wysokości
B: Przejechanie przez maszynę
C: poślizgnięcie i upadek
D: przyczyny oddechowe
Prawidłowe odpowiedzi: d
Potrzebujesz środków ochrony osobistej, bo
pracujesz z substancjami chemicznymi. Nie
otrzymałeś ich. Co należy zrobić?
A: Wykonać pracę jak najszybciej
B: Nie zaczynać pracy, dopóki nie otrzymasz
odpowiednich środków ochrony i zostaniesz odpowiednio
przeszkolony
C: Pracować, jednak robiąc często przerwy
D: Wdychać chemikalia, by sprawdzić, czy są szkodliwe
Prawidłowe odpowiedzi: b
Otrzymałeś maskę chroniącą przed pyłem, jednak
nie chroni ona przed oparami. Co powinieneś
zrobić?
A: Nie zaczynać pracy, dopóki nie dostaniesz
odpowiedniego sprzętu
B: Wykonać pracę szybko
C: Wykonywać pracę robiąc częste przerwy
D: Założyć dwie maski na siebie na raz
Prawidłowe odpowiedzi: a
Co z poniższych musisz zrobić, by upewnić się,
ze Twoja maska działa prawidłowo?
A: sprawdzić czy jest poprawnego typu
B: sprawdzić dopasowanie do twarzy
C: sprawdzić czy nosisz ją prawidłowo
D: wszystkie z powyższych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Ogólnie mówiąc, jak długo można nosić maskę
jednorazowego użytku?
A: 5 dni roboczych
B: aż będzie brudna
C: 1 dzień lub 1 zmianę roboczą
D: 28 dni
Prawidłowe odpowiedzi: c
Która z poniższych czynności nie powoduje
powstawania pyłu krzemionkowego, który
wdychany stanowi zagrożenie?
A: piłowanie drewna lub sklejki
B: cięcie krawężników, kamienia, cegieł, pustaków i płyt
chodnikowych
C: rozbijanie betonowych posadzek i podkładów
D: rozbijanie ścian i zamiatanie kurzu
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jak wykonując wiercenie, cięcie, piaskowanie lub
szlifowanie najlepiej zabezpieczyć się długofalowo
przed szkodliwym pyłem?
A: używać systemów odciągania kurzu lub cięcia na mokro
i nosić okulary ochronne
B: nosić maskę przeciwpyłową i gogle ochronne
C: nosić dowolną jednorazową maskę przeciwpyłową,
środki ochrony słuchu oraz gogle ochronne
D: stosować systemy odciągania kurzu lub ciąć na mokro,
nosić maskę przeciwpyłową, środki ochrony słuchu oraz
gogle ochronne
Prawidłowe odpowiedzi: d
Wysokie stężenie rozpuszczalników w niektórych
farbach i żywicach może powodować:
A: bóle głowy, zawroty głowy i złe samopoczucie
B: problemy z płucami
C: oddziaływać na inne części ciała
D: wszystkie z powyższych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jaka jest pierwsza oznaka uszkodzenia słuchu na
skutek hałasu?
A: nie ma żadnej
B: czasowa głuchota
C: wysypka na uszach
D: choroba uszu
Prawidłowe odpowiedzi: b
Słyszysz dzwonienie w uszach po pracy z głośnymi
narzędziami. Co to oznacza?
A: twój słuch został czasowo uszkodzony
B: zetknąłeś się z wibracjami
C: będziesz miał grypę
D: poziom hałasu był duży, lecz dopuszczalny
Prawidłowe odpowiedzi: a
Przebywałeś długo w hałasie może uszkodzić ci
słuch. Czy można to potem wyleczyć?
A: Tak. Z czasem.
B: Tak - operacyjnie.
C: Nie. Uszkodzenie jest nieodwracalne.
D: Tak - przez zmianę zawodu.
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jak hałas może wpłynąć na zdrowie? Podaj
dwie odpowiedzi:
A: bóle głowy
B: zapalenie ucha
C: utrata słuchu
D: woskowina uszna
Prawidłowe odpowiedzi: a c
Wydaje ci się, że w miejscu pracy uszkodził ci
się słuch. Co zrobisz?
A: Zatkasz uszy wacikami
B: Nic - i tak masz uszkodzony słuch
C: Udasz się na zwolnienie zdrowotne
D: Poprosisz lekarza o przeprowadzenie badania
słuchu
Prawidłowe odpowiedzi: d
Ktoś obok ciebie używa narzędzia, które hałasuje.
Nie masz ochraniaczy słuchu. Co zrobisz?
A: Poprosisz go, by przestał hałasować.
B: Będziesz pracował dalej.
C: Opuścisz plac budowy i wrócisz, gdy otrzymasz
ochraniacze.
D: Powiadomisz przełożonego.
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli stosujesz ochronę słuchu, to:
A: wygłuszasz wszelkie hałasy
B: redukujesz hałas do poziomu dopuszczalnego
C: poprawiasz swój słuch
D: chronisz uszy przed kurzem
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli musisz nosić jednorazowe zatyczki do
uszu, jak powinieneś je wkładać, by chroniły
twój słuch przed uszkodzeniem?
A: wkładaj je tylko wtedy, gdy zrobi się bardzo głośno
B: wkładaj je do połowy ucha
C: zroluj je i włóż najgłębiej jak to możliwe
podciągając małżowinę do góry by otworzyć szeroko
kanał słuchowy
D: zegnij wpół i wsadź w ucho
Prawidłowe odpowiedzi: c
Dwa najlepsze sposoby ochrony słuchu to:
A: zwinięte papierowe chusteczki
B: waciki bawełniane
C: zatyczki do uszu
D: paski materiału do przykrycia uszu
E: ochraniacze na uszy
Prawidłowe odpowiedzi: c e
Hałas może być problemem w twoim miejscu pracy,
gdy musisz krzyczeć, aby mogła cię słyszeć osoba
obok:
A: w odległości 2m
B: w odległości 4m
C: w odległości 5m
D: w odległości 6m
Prawidłowe odpowiedzi: a
Będziesz używał słuchawek ochronnych na uszach,
lecz zauważyłeś, że w jednej brakuje słuchawki. Co
zrobisz?
A: Zdejmiesz je i będziesz pracował z dala od hałasu
B: Założysz je takie, jakie są.
C: Nie będziesz pracował w miejscach hałaśliwych, dopóki
nie dostaniesz nowych słuchawek
D: Owiniesz niekompletną słuchawkę chusteczką i
zaczniesz pracę
Prawidłowe odpowiedzi: c
Gdy twoje miejsce pracy znajduje isę w strefie
ochrony słuchu, to:
A: nie możesz robić hałasu
B: musisz nosić cały czas ochraniacze na uszach
C: zabrać ze sobą ochraniacze uszu
D: założyć ochraniacze, gdy hałas będzie za wysoki
Prawidłowe odpowiedzi: b
Dlaczego wibracje są źródłem problemów
zdrowotnych?
A: Nie ma objawów choroby wibracyjnej
B: Ich skutki są nieznane
C: Nie można im zapobiec
D: Mogą spowodować nieodwracalne upośledzenia
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jakie są objawy zespołu chorób wibracyjnych?
A: Czasowa utrata czucia w palcach
B: Białe opuszki palców
C: Wysypka
D: Swędzenie palców
Prawidłowe odpowiedzi: a b d
Wibracja ręki i ramienia i ręki może skutkować:
A: rakiem skóry
B: zapaleniem skóry
C: oparzeniami
D: uszkodzeniem naczyń krwionośnych i nerwów w
rękach i ramionach
Prawidłowe odpowiedzi: d
Podczas korzystania z wibrującego narzędzia
zaczynasz odczuwać swędzenie palców. Co to
znaczy?
A: Możesz pracować dalej, ale zwolnij uścisk dłoni
B: Nie używaj tego narzędzia nigdy więcej
C: Musisz zgłosić te objawy, nim pojawią się gorsze
problemy
D: Możesz dalej pracować, ale trzymaj mocniej narzędzie
Prawidłowe odpowiedzi: c
Czym jest choroba wibracyjna?
A: wysypką na skórze
B: zapalenie skóry, którego nie można wyleczyć
C: odmrożenie
D: objaw uszkodzenia rąk i ramion, które może być
nieuleczalne
Prawidłowe odpowiedzi: d
Które z poniższych może wywołać zespół
wibracyjny?
A: piła ręczna
B: wiertarka udarowa
C: młotek
D: śrubokręt
Prawidłowe odpowiedzi: b
Możesz obniżyć wibrację ręki, gdy:
A: jest ci zimno, ale jesteś suchy
B: jest ci zimno, ale jesteś mokry
C: jest ci ciepło i jesteś suchy
D: jesteś przemoczony i jest ci ciepło
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli musisz użyć wibrującego narzędzia w jaki
sposób możesz zmniejszyć ryzyko zapadnięcia
na chorobę wibracyjną?
A: nie trzymając narzędzia zbyt mocno
B: trzymając narzędzie jak najdalej od siebie
C: używając więcej siły
D: opierając się o narzędzie
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jeśli musisz użyć narzędzia, które wibruje to czego
możesz oczekiwać od przełożonego?
A: pomiaru poziomu wibracji
B: poinformowania cię o ryzyku i zaprezentowania
bezpiecznego sposobu obsługi narzędzia
C: obserwacji twojej pracy
D: pomocy w wypracowaniu własnej oceny ryzyka
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli musisz używać wibrującego naczynia jak
możesz zmniejszyć wibracje?
A: trzymając mocno narzędzie
B: wykonując pracę w krótkich odcinkach czasu
C: wykonując pracę szybko i bez przerw
D: trzymając urządzenie jedną ręką
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jakiego sprzętu powinieneś używać jeśli
wykonujesz nielicencjonowaną pracę z materiałami
azbestowymi?
A: jednorazową odzież typu „type 5”
B: odpowiedni sprzęt chroniący drogi oddechowe (np.
jednorazowa maska typu FFP3)
C: bezszwowe obuwie
D: wszystkie z powyższych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jaką chorobę może spowodować ekspozycja na
włókna azbestowe?
A: międzybłoniak
B: Pylicę azbestową
C: rak płuc
D: wszystkie z powyższych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Poza azbestem, które z poniższych jest czynnikiem
najczęściej powodujących problemy zdrowotne
wśród pracowników budowlanych?
A: pył drewniany oraz MDF
B: opary ropy
C: pył krzemionkowy
D: opary z żywic i rozpuszczalników
Prawidłowe odpowiedzi: c
Gdzie możesz spotkać azbest?
A: w budynku wybudowanym w latach 1950-1990
B: w każdym budynku wybudowanym lub odnawianym
przed rokiem 2000
C: w budynku przemysłowym wybudowanym w latach
1950-1990
D: obecnie usunięto azbest z wszystkich budynków
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jak można zidentyfikować azbest?
A: pył ma intensywny zapach
B: oddając próbkę do analizy w laboratorium
C: po kolorze pyłu
D: sprawdzając, czy pył rozpuszcza się w wodzie
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jakie szkolenie musisz przejść, by pracować przy
lub usuwać azbest?
A: ogólne szkolenie uświadamiające
B: wystarczy posiadać kartę CSCS
C: szkolenie dla nielicencjonowanych pracowników
azbestowych
D: żadne – każdy może pracować z azbestem
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli wydaje ci się, że napotkałeś azbest, to
najpierw powinieneś:
A: zaprzestać pracować i ostrzec innych
B: pobrać próbkę i zanieść przełożonemu
C: wyrzucić do śmieci i kontynuować pracę
D: znaleźć pracownika pierwszej pomocy
Prawidłowe odpowiedzi: a
Oddychanie w kurzu azbestowym może
spowodować:
A: bóle mięśniowe
B: przeziębienie
C: choroby płuc
D: zapalenie stawów
Prawidłowe odpowiedzi: c
Ten symbol powinien być używany do oznaczania:
A: odpadów azbestowych
B: surowego azbestu
C: każdego materiału zawierającego azbest
D: każde z powyższych
Prawidłowe odpowiedzi: d
Znalazłeś butelkę z jakąś cieczą. Nie ma na niej
etykietki. Co należy zrobić?
A: Powąchać w celu jej identyfikacji.
B: Wyrzucić do kosza.
C: Odłożyć w bezpieczne miejsce i natychmiast to
zgłosić.
D: Posmakować jej w celu jej identyfikacji.
Prawidłowe odpowiedzi: c
Torby na cement zawierają dodatkowe substancje,
które zapobiegają alergiom. Gdy używasz nowej
torby, co należy sprawdzić?
A: czy nie jest uszkodzona
B: czy data ważności jest aktualna
C: czy składowano ją we właściwy sposób
D: zawartość nie stwardniała
Prawidłowe odpowiedzi: b
Dlaczego nie należy klękać na mokrym cemencie lub
betonie?
A: przemoczy ci spodnie
B: to nieefektywna forma pracy
C: może poważnie poparzyć chemicznie twoje kolana
D: wpłynie to na ostateczny kształt odlewu
Prawidłowe odpowiedzi: c
Cement i beton stanowi zagrożenie dla twojego
zdrowia bo powoduje:
A: omdlenia i bóle głowy
B: oparzenia chemiczne i choroby skórne
C: bóle mięśniowe
D: choroby oczu
Prawidłowe odpowiedzi: c
Co dostarczy ci informacji zdrowotnych oraz o
bezpieczeństwie substancji chemicznej?
A: Dziennik budowy
B: Dokument przewozowy
C: Ocena COSHH
D: Dziennik wypadków
Prawidłowe odpowiedzi: c
Należy użyć niebezpiecznych substancji chemicznych.
Kto powinien przedstawić ocenę COSHH?
A: Inspektor BHP
B: Pracownik pierwszej pomocy
C: Przełożony
D: Kierownik budowy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Regulacje COSHH tyczą się:
A: bezpiecznego używania narzędzi i sprzętu
B: bezpiecznego używania dźwigów
C: bezpiecznego stosowania niebezpiecznych substancji
D: bezpiecznego zachowania przy pracy na wysokościach
Prawidłowe odpowiedzi: c
Najlepszy sposób stosowania niebezpiecznych
substancji, to:
A: wykonanie pracy jak najszybciej
B: przeczytanie polityki pracy odnośnie BHP
C: zapoznanie się z ocena COSHH
D: zapytanie bardziej doświadczonego kolegi
Prawidłowe odpowiedzi: c
Gdy zobaczysz któreś z tych
oznaczeń na jakiejś substancji, co powinieneś
zrobić?
A: nie używaj jej – jest trująca
B: dowiedz się jakiej ochrony potrzebujesz, bo
substancja jest żrąca i może zniszczyć naskórek
C: umyć ręce po użyciu substancji
D: sprawdź jaki rozpuszczalnik pomoże ci zmyć ją po
użyciu, gdyż jest trudno zmywalna
Prawidłowe odpowiedzi: b
Gdy zobaczysz któreś z tych
oznaczeń na jakiejś substancji, co powinieneś
zrobić?
A: dowiedz się jakiej ochrony potrzebujesz, bo
substancja jest szkodliwa i może zagrozić twojemu
zdrowiu
B: używaj jej oszczędnie bo jest droga
C: noś rękawice, bo substancja może oparzyć skórę
D: nie używaj jej – jest trująca
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jak można rozpoznać niebezpieczną substancję?
A: po etykiecie ostrzegawczej na pojemniku
B: po kształcie pojemnika
C: zawsze jest w czarnym pojemniku
D: zawsze jest w skrzynce
Prawidłowe odpowiedzi: a
Na opakowaniu pewnej substancji napisano
„SENSITISER”. Co to oznacza?
A: możesz dostać alergii
B: przed użyciem należy zmieszać z wodą
C: substancja jest całkowicie bezpieczna
D: nie należy używać tej substancji
Prawidłowe odpowiedzi: a
Gdy zobaczysz któreś z tych
oznaczeń na jakiejś substancji, co powinieneś
zrobić?
A: Upewnij się, że przechowywana jest z daleka od
zasięgu dzieci
B: używaj jej ostrożnie tak by się nie poplamić
C: nie używaj tej substancji – jest trująca
D: dowiedz się jakiego sprzętu ochronnego należy użyć
posługując się tą substancją, gdyż jest toksyczna i mała
ilość może zagrażać Twojemu zdrowiu
Prawidłowe odpowiedzi: d
Gdy zobaczysz któreś z tych
oznaczeń na jakiejś substancji, co powinieneś
zrobić?
A: dowiedz się jak postępować substancją, bo jest
delikatna w obchodzeniu się
B: dowiedz się jak postępować substancją, bo jest
wybuchowa
C: dowiedz się jak postępować substancją, bo jest
łatwopalna
D: nie używaj jej bo może Cię zabić
Prawidłowe odpowiedzi: b
Gdy zobaczysz któreś z tych
oznaczeń na jakiejś substancji, co powinieneś
zrobić?
A: resztki należy spalić
B: dowiedz się jak postępować substancją, bo jest
wybuchowa
C: dowiedz się jak postępować substancją, bo jest
łatwopalna
D: przed użyciem podgrzej
Prawidłowe odpowiedzi: c
Co oznacza ten symbol?
A: substancję wybuchową
B: substancja po połknięciu może poparzyć
C: substancja świeci w ciemności
D: substancja może spowodować długoterminowe
problemy zdrowotne
Prawidłowe odpowiedzi: d
Kiedy musisz nosić ochraniacz na oczy?
A: W słoneczne dni
B: jeśli istnieje zagrożenie uszkodzenia oka
C: kiedy stać na to twojego pracodawcę
D: tylko, gdy pracujesz z substancjami chemicznymi
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli istnieje zagrożenie, ze unoszący się kurz lub
materiał może wpaść ci do oka należy:
A: nosić okulary do spawania
B: okulary chroniące przed promieniem laserowym
C: okulary do pracy z substancjami chemicznymi
D: okulary odporne na uderzenia
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jakiego rodzaju sprzęt ochrony oczu musisz nosić
jeśli używasz narzędzi na sprężone powietrze lub
na kartridże (np. pistolet do gwoździ)
A: nosić okulary do spawania lub okulary ochronne
B: zwykłe okulary
C: okulary odporne na uderzenia
D: żaden – nie ma niebezpieczeństwa
Prawidłowe odpowiedzi: c
Używasz szlifierki, piły tarczowej lub pistoletu na
gwoździe. Jakiego rodzaju sprzęt ochrony oczu
musisz założyć?
A: okulary odporne na uderzenia lub osłonę na całą
twarz
B: zwykłe okulary
C: okulary do czytania lub przeciwsłoneczne
D: okulary chroniące przed promieniem laserowym
Prawidłowe odpowiedzi: a
Obuwie ochronne z wkładką ochronną zabezpieczy
cię przed:
A: skręceniem kostki
B: chemicznym poparzeniem stopy
C: gwoździami lub ostrymi przedmiotami przebijającymi
podeszwę gdy na nich staniesz
D: odciskami
Prawidłowe odpowiedzi: c
Kiedy należy nosić obuwie ochronne na placu
budowy?
A: tylko gdy pracuje się na parterze lub na zewnątrz
budynku
B: aż plac budowy nie będzie wyglądał na niemal
skończony
C: cały czas
D: gdy jesteś pracownikiem a nie gościem wizytującym
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli masz kontakt z substancjami niebezpiecznymi
musisz zakładać specjalne rękawice by zapobiegać:
A: chorobom skóry
B: zespołowi chorób wibracyjnych
C: chorobie Raynauda
D: zapaleniu stawów
Prawidłowe odpowiedzi: a
Czy każdy rodzaj rękawic ochronnych chroni dłonie
przed substancjami chemicznymi?
A: Tak - wszystkie są wytwarzane wg tych samych
standardów
B: Tylko, jeśli nałożysz również krem ochronny na dłonie
C: Nie - różne rodzaje chronią przed różnymi zagrożeniami
D: Wyłącznie, jeśli nałożysz krem ochronny na rękawice
Prawidłowe odpowiedzi: c
Które stwierdzenie o rękawicach antywibracyjnych
jest prawdziwe?
A: mogą zniwelować częściowo wibracje dłoń-ramię
B: niwelują większość wibracji dłoń-ramię
C: niwelują całkowicie wibracje dłoń-ramię
D: najlepiej chronią noszone na innych rękawicach
Prawidłowe odpowiedzi: a
Musisz założyć uprząż. Robisz to pierwszy raz. Co
należy zrobić?
A: Poprosić o radę eksperta
B: Zapytać kogoś, kto już to robił
C: Domyśleć się samemu
D: Skorzystać z instrukcji obsługi
Prawidłowe odpowiedzi: a
Ochronę głowy należy zawsze nosić na terenie
budowy, chyba, że
A: pracujesz jako samozatrudniony
B: pracujesz sam
C: pracujesz w miejscu bezpiecznym (np. biuro)
D: pracujesz w wysokich temperaturach
Prawidłowe odpowiedzi: c
Aby kask dawał ci największą ochronę musisz go
nosić:
A: tyłem do przodu, by nie zawadzać daszkiem
B: zasunięty na tył głowy, by mieć większe pole widzenia
C: prostopadle do głowy - by nie spadł
D: zasunięty na przód głowy, by chronić oczy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Spójrz na stwierdzenia noszeniu kasku ochronnego
w wysokich temperaturach. Które są prawdziwe?
A: Możesz go podziurawić, by było ci chłodniej
B: Możesz go nosić tył-na-przód dla wygody
C: Możesz go zdjąć, gdy jest bardzo gorąco
D: Musisz go nosić cały czas i w poprawny sposób
Prawidłowe odpowiedzi: d
Jeśli upuścisz kask na twardą powierzchnie z dużej
wysokości, powinieneś:
A: naprawić go i używać dalej
B: upewnić się czy nie popękał i nosić dalej
C: pracować bez kasku, aż otrzymasz nowy
D: przerwać prace i poprosić o nowy kask
Prawidłowe odpowiedzi: d
Otrzymałeś zatyczki do ucha, które wypadają ci z
uszu. Co należy zrobić?
A: pracować bez nich
B: przerwać pracę, aż otrzyma się odpowiednie zatyczki
C: włożyć po dwie do jednego ucha
D: zastąpić je papierem toaletowym
Prawidłowe odpowiedzi: b
Pracodawca ma jako obowiązek wyposażyć się w
środki ochrony osobistej
A: raz w roku
B: gdy zapłacisz za nie
C: gdy wynika tak z umowy
D: jeśli musisz być chroniony
Prawidłowe odpowiedzi: d
Czy musisz płacić za środki ochrony osobistej?
A: Tak - musisz
B: Tylko, gdy je zgubiłeś lub zniszczyłeś
C: Tak, ale 50% kosztów
D: Nie - koszty pokrywa pracodawca
Prawidłowe odpowiedzi: d
Kto zapewnia ci niezbędne środki ochrony
osobistej?
A: Pracodawca
B: Ty sam musisz je kupić
C: Ktokolwiek na budowie z odpowiednimi środkami
finansowymi
D: Nie ma takiego obowiązku
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jeżeli środki ochrony osobistej, które posiadasz
zostaną zniszczone należy:
A: pracować bez nich
B: przerwać pracę i wymienić je na nowe
C: nosić je dalej, lecz pracować szybciej
D: naprawić je
Prawidłowe odpowiedzi: b
Musisz pracować na otwartym powietrzu w złych
warunkach pogodowych. Pracodawca ma obowiązek
zapewnić ci odzież nieprzemakalną, bo:
A: możesz promować logo firmy
B: w ciepłych i suchych warunkach nie nadwyrężysz mięśni
C: w ciepłych i suchych warunkach nie jesteś narażony na
chorobę Weila
D: będziesz lepiej widoczny w deszczu
Prawidłowe odpowiedzi: b
Poniżej są stwierdzenia na temat środków ochrony
osobistej. Które nie są prawdziwe?
A: Musisz zapłacić za zniszczenia
B: Musisz je odpowiednio przechowywać
C: Musisz informować przełożonego o zniszczeniach
D: Musisz je stosować zgodnie z instrukcją
Prawidłowe odpowiedzi: a
Pracujesz nieopodal przewodu elektrycznego z kablami
na wierzchu. Co należy zrobić?
A: szybko dotknąć kabel, by sprawdzić czy płynie w nim prąd
B: sprawdzić, czy przewody nie iskrzą i zacząć pracować
C: powiadomić przełożonego i oddalić się
D: przesunąć kabel, by nie zawadzał w trakcie pracy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Rozpoczynasz pracę. Skąd wiesz, czy potrzebujesz
dodatkowych środków ochrony osobistej?
A: Zapoznasz się z polityką BHP pracodawcy
B: Masz to wiedzieć
C: Z oceny ryzyka
D: Otrzymasz list do domu
Prawidłowe odpowiedzi: c
Musisz skorzystać z przedłużacza. Jakie dwie
czynności należy wykonać?
A: Rozwinąć go na tyle, na ile jest to konieczne
B: Rozwinąć na całej długości
C: Wytrzeć kabel wilgotną szmatką
D: Sprawdzić, uszkodzenia na całej długości
E:sprawdzić uszkodzenia na długości, którą potrzebujesz
Prawidłowe odpowiedzi: b d
Musisz poprowadzić przewód elektryczny przez
obszar, którym jeżdżą pojazdy. Jakie 2 czynności
należy podjąć?
A: owinąć kabel żółtą taśmą, by były widoczne
B: przykryć go rampą ochronną
C: przykryć go rusztowaniem
D: umieścić znak "Uwaga rampa!"
E: poprowadzić kabel na wysokości głowy
Prawidłowe odpowiedzi: b d
Jeśli przedłużacz ma przeciętą osłonę należy:
A: sprawdzić, czy przewody w środku nie mają nacięć i
używać go
B: okleić go taśmą izolacyjną
C: poinformować o tej usterce i upewnić się, że nikt nie
użyje tego przedłużacza
D: zmienić bezpiecznik na większy
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jak najlepiej chronić przedłużacz?
A: prowadzić go ponad głowami
B: prowadzić go po najkrótszej trasie
C: owinąć go taśmą
D: przykryć kawałkami drewna
Prawidłowe odpowiedzi: a
Nieuporządkowane przewody i przedłużacze
powodują wiele problemów, opóźnień w pracy i
obrażeń. Jakie 2 rzeczy mogą to usprawnić?
A: Prowadzić przewodu górą ponad głową i drzwiami i
przejściami niż przecinając drogę w poprzek
B:wiązać przedłużacze w jak najmniejsze pętle
C: prowadzić przewody i przedłużacze blisko ścian, a nie
na środku korytarza
D:upewnić się, że przewody idą tak jak chcesz nie
zważając na innych
E:zamiast przedłużać odłącz najbliższe światło
ostrzegawcze i podłącz tam urządzenie
Prawidłowe odpowiedzi: a c
Aby pracować elektrycznym narzędziem ręcznym
A: musisz mieć skończone 16 lat
B: musisz mieć skończone 18 lat
C: musisz być odpowiednio przeszkolony i kompetentny
D: musisz mieć skończone 21 lat
Prawidłowe odpowiedzi: c
Musisz przejść szkolenie chcąc używać narzędzi na
naboje. Dlaczego?
A: są ciężkie i moją poranić podczas pracy
B: działają na zasadzie pistoletu i mogą być niebezpieczne
w rękach nie przeszkolonych ludzi
C: mogą wywołać podrażnienia skóry
D: mają części elektryczne na wierzchu
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli w narzędziu elektrycznym brakuje osłony, to:
A: spróbuj zrobić osłonę na nie
B: staraj się pracować nim jak najkrócej
C: nie używaj go dopóki osłona nie zostanie zamontowana
D: pracuj nim powoli i uważnie
Prawidłowe odpowiedzi: c
Jeśli należy użyć narzędzia z ostrzem rotacyjnym:
A: to trzeba usunąć osłonę, by lepiej widzieć
B: to trzeba ustawić osłonę tak, by odsłaniała fragment
ostrza
C: to trzeba usunąć osłonę i założyć ochronne rękawice
D:tu należy ustawić osłonę tak, by ostrze było jak
najbardziej odsłonięte
Prawidłowe odpowiedzi: b
Większość urządzeń tnących i szlifujących ma
osłony. Jakie są 2 główne ich zadania?
A: blokują materiał by nie dostał się do ostrza
B: zapewniają lepszy uchwyt
C: zapewniają przeciwwagę urządzenia
D: zapobiegają odpryskom
E: nie dopuszczają do kontaktu z ostrzem lub kołem
czegoś innego niż obrabiany materiał
Prawidłowe odpowiedzi: d e
Stosując narzędzie ręczne zwykłe lub z napędem
elektrycznym, to:
A: musi być wyprodukowane w UK
B: być przeznaczone do wykonywanej pracy i sprawdzane
w poniedziałki
C: musi być kupione w sklepie z art. budowlanymi
D: musi być przeznaczone do wykonywanej pracy i
sprawdzane przed przystąpieniem do pracy
Prawidłowe odpowiedzi: d
Przed dostosowaniem elektrycznych narzędzi
ręcznych należy:
A: wyłączyć je, ale wtyczkę pozostawić w gniazdku
B: wyłączyć je i wyjąc wtyczkę z gniazdka
C: nic nie robić
D: zakleić włącznik
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jeśli głowica w młotku ma luz należy:
A: przestać pracować i poprosić o nowy młotek
B: znaleźć inne ciężkie narzędzie i używać go w
charakterze młotka
C: używać młotka mając świadomość, że może się
zepsuć
D: poprosić innych, by odsunęli się dalej
Prawidłowe odpowiedzi: a
Czy koniecznie trzeba poddawać kontroli
narzędzia ręczne, jak dłuta czy młotki?
A: Nie
B: Tak, gdy nie były dawno używane
C: Tak - powinno się je sprawdzać przy każdym
użyciu
D: Wyłącznie, gdy były wcześniej komuś pożyczane
Prawidłowe odpowiedzi: c
Nieopodal ktoś używa poziomicy laserowej. Co
ci zagraża?
A: rak
B: nic, gdy używa się jej prawidłowo
C: utrata wzroku
D: poparzenia
Prawidłowe odpowiedzi: b
Jakie niebezpieczeństwo grozi podczas
używania dłuta z łbem grzybkowym?
A: Będzie wyrzucać rozbite fragmenty w powietrze
B: uszkodzenie młotka
C: dłuto będzie się uginać
D: dłuto będzie się tępić
Prawidłowe odpowiedzi: a
Spójrz na wypowiedzi o narzędziach z napędem
mechanicznym. Które są prawdziwe?
A: Zawsze trzymaj je za podłączony przewód
B: Zawsze wyciągaj wtyczkę zasilania pociągając za
przewód
C: Zawsze wyciągaj wtyczkę, gdy narzędzie nie jest
używane
D: Zawsze zostawiaj narzędzie pod zasilaniem
Prawidłowe odpowiedzi: c
Niebezpiecznie jest używać tarczy ściernej z
prędkością większą niż zalecana, bo:
A: koło się zablokuje
B: silnik może się zapalić
C: koło może się rozpaść
D: nie można używać osłony
Prawidłowe odpowiedzi: c
Praca z linią zasilania nad głową jest bezpieczna,
gdy:
A: nie dotykasz jej na dłużej niż 30s
B: używasz drabiny z drewna
C: zasilanie jest odłączone
D: nie ma opadów deszczu
Prawidłowe odpowiedzi: c
W używanym przez ciebie sprzęcie przepala się
bezpiecznik. Co należy najpierw zrobić?
A: Założyć nowy bezpiecznik
B: Założyć bezpiecznik o większej mocy znamionowej
C: Użyć zamiast niego spinacza do papieru
D: Sprawdzić, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu
Prawidłowe odpowiedzi: d
Nieopodal ciebie ktoś używa frezu tarczowego do
cięcie betonowych bloków. Wymień trzy zagrożenia z
tym związane:
A: odpryski
B: podrażnienie skóry
C: pył w pomieszczeniu
D: hałas
E: szkodliwe wibracje
Prawidłowe odpowiedzi: a c d
Musisz użyć narzędzi pneumatycznych. Które
niebezpieczeństwo ci nie zagraża?
A: porażenie
B: ciężkie wibracje
C: pył i odpryski
D: przeciekający wąż
Prawidłowe odpowiedzi: a
Kiedy należy sprawdzić, czy narzędzia ręczne nie są
uszkodzone?
A: Przed ich użyciem
B: Każdego dnia
C: Raz na tydzień
D: Choć raz w roku
Prawidłowe odpowiedzi: a
Jakie dwa obszary inspekcji wzrokowej powinieneś
zbadać przed użyciem narzędzie ręcznego:
A: sprawdzić walizkę
B: sprawdzić przewód zasilający oraz obudowę
C: sprawdzić etykietkę producenta
D: sprawdzić włączniki i oraz osłony
E: sprawdzić, czy istnieje nowszy model na rynku
Prawidłowe odpowiedzi: b, d
Należy stosować RCD z narzędziami na 230 V, bo:
A: obniża napięcie zasilania
B: w razie awarii szybko odcina zasilanie
C: zapewnia prace z bezpieczną szyb

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

Gregoli

Post #6 Ocena: 0

2015-05-12 13:36:20 (6 lat temu)

Gregoli

Posty: 1

Mężczyzna

Z nami od: 12-05-2015

Skąd: Bristol

marcin 552
odkupie ksiazke od ciebie lub chociaż jej kopie

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

Cinek1002

Post #7 Ocena: 0

2015-06-16 16:31:40 (6 lat temu)

Cinek1002

Posty: 1

Mężczyzna

Z nami od: 16-06-2015

Skąd: Didcot

Witam czy moge prosic cie o wyslanie mi tych testow bardzo pilnie potrzebuje . Z gory wielkie dzieki... moja poczta cinekwiacek@o2.pl

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

anterpi

Post #8 Ocena: 0

2015-10-05 20:33:02 (5 lat temu)

anterpi

Posty: 1

Mężczyzna

Z nami od: 05-10-2015

Skąd: Plymouth

Witam,

mam zamiar przystapic do egzaminu cscs i poszukuje ksiazki w pdf i pytan testowych aby moc sie przygotowac. Jezeli ktos posiada bylbym bardzo wdzieczny za przeslanie wszystkich materialow na maila: anianazier@gmail.com

Z gory bardzo dziekuje

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

qrzysio

Post #9 Ocena: 0

2016-04-07 20:14:46 (5 lat temu)

qrzysio

Posty: 1

Mężczyzna

Z nami od: 07-04-2016

Skąd: Dudley

Witam serdecznie - czy mógłby mi ktos podesłac również to polskie opracowanie zagadnien do egzaminu CSCS - posidam angielskie i tez moge udostepnic jesli komus potrzeta

Qrzysio@gmail.com

dalej wiecie co robic.

Pozdrawiam

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

marrrekmig

Post #10 Ocena: 0

2020-03-25 14:16:43 (10 miesięcy temu)

marrrekmig

Posty: 3

Mężczyzna

Z nami od: 25-03-2020

Skąd: Manchester

Zadzwoń do empire training. Ja u nich robiłem CPCS i było spoko. Mają też inne kursy także teraz przymierzam się na Walce bo mam w mojej firmie jest potrzeba

Do góry stronyOffline

Cytuj wypowiedź Odpowiedz

Strona 20 z 20 - [ przejdź do strony: 1 | 2 | 3 ... 18 | 19 | 20 ] - Skocz do strony

« poprzednia strona

Dodaj ogłoszenie

dodaj reklamę »Boksy reklamowe

Paczki Europa - Polska

Paczki między EU a Polską, szybko, bezpiecznie, bez zbędnych formalności

Ogłoszenia


 
  • Copyright © MojaWyspa.co.uk,
  • Tel: 020 3026 6918 Wlk. Brytania,
  • Tel: 0 32 73 90 600 Polska,