MojaWyspa.co.uk - Polski Portal Informacyjny w Wielkiej Brytanii. Polish Community in the UK
Polska strona Wielkiej Brytanii

02/08/2017 13:46:00

Transfer zasiłku do Polski

Transfer zasiłku do PolskiKończysz pracę w UK i zamierzasz wrócić do Polski? Podpowiadamy, jak transferować zasiłek dla bezrobotnych z zagranicy i pobierać go po powrocie w kraju.

Jeżeli straciłeś pracę w jednym z krajów Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, możesz starać się o zasiłek dla osób bezrobotnych na warunkach i w wysokościach obowiązujących w tym państwie. Jeśli zostanie ci przyznany, po czterech tygodniach możesz go transferować do Polski. Oznacza to, że otrzymując świadczenia uzyskane za granicą, możesz przebywać w Polsce i tu szukać nowej pracy.


Jak to zrobić?

W pierwszej kolejności po utracie zatrudnienia powinieneś udać się do instytucji zajmującej się osobami bezrobotnymi w kraju, w którym pracowałeś. W Wielkiej Brytanii jest to Revenue. Tam należy złożyć wniosek o zasiłek dla osób bezrobotnych. Jeżeli zostanie on rozpatrzony pozytywnie i otrzymasz świadczenia, w tej samej instytucji możesz złożyć wniosek o transfer zasiłku do Polski. Pamiętaj, że od tego momentu powinieneś być do dyspozycji zagranicznego urzędu minimum cztery tygodnie. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, nic nie powinno stać na przeszkodzie, aby transferować świadczenia do Polski.

Kolejnym krokiem jest pozyskanie w instytucji zajmującej się osobami bezrobotnymi dokumentu U2, który jest poświadczeniem dla polskiego urzędu pracy, że dostałeś za granicą zgodę na transfer zasiłku. Jeżeli wrócisz do Polski bez tego dokumentu, możesz stracić świadczenia otrzymane w kraju ostatniego zatrudnienia. Oczywiście właściwy wojewódzki urząd pracy, który otrzymuje dokumenty osób starających się o transfer zasiłku, może wystąpić do instytucji zagranicznej o wydanie dokumentu U2 w twoim imieniu (tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy dochowałeś obowiązku zgłoszenia za granicą transferu zasiłku i otrzymałeś zgodę), ale w większości przypadków nie udaje się otrzymać tego dokumentu, a jedynie informację, że transfer zasiłku nie jest możliwy. W takiej sytuacji przepadają wszystkie świadczenia nabyte w kraju ostatniego zatrudnienia. Bardzo często też osoba, która składa wniosek o transfer zasiłku do Polski, zostaje poinformowana w instytucji zagranicznej, że U2 zostanie wysłane pocztą lub otrzymuje jakiś dokument „zastępczy”. Pamiętaj, że dokument U2 nie ma żadnych zamienników

Przyjmijmy, że jako osoba zainteresowana transferem zasiłku zgłosiłeś taką chęć w instytucji zagranicznej i otrzymałeś dokument U2, potwierdzający prawo do transferu. Wówczas po powrocie do Polski rejestrujesz się jako osoba poszukująca pracy w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zameldowania. Zgłaszasz urzędnikowi transfer zasiłku, jednocześnie przedkładając dokument U2. Na rejestrację w powiatowym urzędzie pracy masz tylko 7 dni (ostateczna data jest napisana na U2). Przypominamy, że rejestracji nie można dokonać w wojewódzkim urzędzie pracy, jak często informują polskich obywateli urzędnicy zagranicznych instytucji. Instytucjami właściwymi do rejestrowania osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Polsce są PUP-y.

W kolejnym kroku PUP przesyła Twoje dokumenty do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy. Ten po otrzymaniu informacji o dochowaniu przez ciebie wszystkich formalności niezwłocznie informuje zagraniczną instytucję o tym, że jesteś osobą poszukującą pracy w Polsce. Mając taką wiedzę, zagraniczna instytucja przelewa pierwsze pieniądze na twoje konto.

Warto pamiętać, że zasiłek jest przelewany na zagraniczny rachunek bankowy w zagranicznej walucie. Nie ma możliwości, żeby zagraniczna instytucja przelewała zasiłek na polskie konto, dlatego przed wyjazdem do Polski upewnij się, że na wniosku o transfer podałeś właściwy rachunek bankowy. Trzeba też podkreślić, że polskie urzędy nie znają wysokości pobieranego przez ciebie zasiłku zagranicznego. Informacja ta pozostaje pomiędzy tobą a instytucją zagraniczną.

Zasiłek będzie transferowany do Polski na okres minimum trzech miesięcy z opcją przedłużenia do sześciu miesięcy (w niektórych przypadkach urzędy zagraniczne zgadzają się wydłużyć transfer zasiłku nawet o więcej niż sześć miesięcy, nie jest to jednak częsta praktyka). Na długość transferu ma również wpływ długość okresu, w którym w danym kraju osobie bezrobotnej przysługuje prawo do zasiłku. Aby po trzech miesiącach uzyskać prawo do przedłużenia okresu transferu, skontaktuj się z instytucją zagraniczną i złóż w niej odpowiedni wniosek, który uzasadnij np. trudną sytuacją materialną. Jeżeli instytucja zagraniczna przychyli się do prośby, uzyskasz prawo do dalszego transferu świadczeń. Oczywiście po okresie transferu zawsze możesz wrócić do kraju, z którego otrzymywałeś zasiłek i dalej pobierać go na miejscu. Warunkiem jest posiadanie prawa do zasiłku oraz zgłoszenie się w odpowiednim terminie do instytucji zagranicznej zajmującej się bezrobotnymi (najpóźniej jest to ostatni dzień, do którego został przyznany transfer zasiłku). Warto zaznaczyć, że możesz przerwać transfer zasiłku do Polski w każdej chwili i wrócić za granicę, gdzie będziesz kontynuował pobieranie świadczenia.
 
Linki sponsorowane
Zaloguj się lub zarejestruj aby dodać komentarz.

Komentarze (wszystkich 1)

autofan

24 komentarze

6 sierpień '17

autofan napisał:

Nie musialem korzystac to pewnosci nie mam, ale czy po zasilek nie idzie, sie do Job centre,a nie do revenue?

profil | IP logowane

Reklama

dodaj reklamę »Boksy reklamowe

Tylko £16.70 za paczkę UK-Polska

Paczki do Polski - Najniższa cena, solidny serwis od drzwi do drzwi, ubezpieczenie w cenie

Ogłoszenia

Reklama


 
  • Copyright © MojaWyspa.co.uk,
  • Tel: 020 3026 6918 Wlk. Brytania,
  • Tel: 0 32 73 90 600 Polska