MojaWyspa.co.uk - Polski Portal Informacyjny w Wielkiej Brytanii. Polish Community in the UK
Polska strona Wielkiej Brytanii

01/12/2015 11:40:00

Rusza rozbudowa POSK-u

Rusza rozbudowa POSK-uCzas na wdrożenie kolejnej inwestycji Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego. Zarząd instytucji otrzymał pozwolenie od Gminy na zabudowanie pustego placu na swoim terenie.

Idea zabudowania niezagospodarowanego placu, znajdującego się po stronie zachodniej POSK-u, narodziła się mniej więcej 3–4 lata temu. Pierwotnie, miejsce to miała zajmować część gmachu Ośrodka, jednakże ograniczone fundusze podczas budowy obiektu spowodowały, że ta część terenu należącego do POSK-u nie została zabudowana.


Pomysł wybudowania mieszkań na niewykorzystanym terenie był przedstawiany podczas kolejnych Walnych Zebrań członków POSK-u, najpierw przez dr Olgierda Lalko, następnie przez przewodniczącą Joannę Młudzińską, a wszystkie aspekty projektu, jak plany czy finansowanie, wedlug wymogów statutowych były lub będą poddawane głosowaniu na zebraniach Rady POSK-u. Celem planowanej budowy było stworzenie obiektu, który długoterminowo będzie przynosił przychody, które będą mogły być wykorzystane na utrzymanie budynku POSK-u oraz na zlikwidowanie, czy znaczące zmniejszenie istniejącego już od kilku lat, tzw. strukturalnego deficytu. W sytuacji, kiedy utrzymanie budynku będzie zabezpieczone, inne srodki, jak dotacje i spadki, będą mogły być w całości przeznaczane na działalność społeczną i kulturalną, czyli na cele, do których POSK został stworzony i powołany. Warto podkreślić, że planowany do wybudownia na własnym terenie Ośrodka obiekt, nie będzie zabierał lub zmniejszał przestrzeni dotychczas wykorzystywanej pod działalność kulturalną czy społeczną, gdyż powstanie na wieloletnim nieużytku, który teraz posłuży temu, aby generowć przychody dla POSK-u.

Projekt zabudowy został przedyskutowany i przygotowany kilka lat temu, następnie podany do władz lokalnych o pozwolenie wykonania go. Jak można zobaczyć na portalu gminy Hammersmith & Fulham, w międzyczasie projekt został przez POSK wycofany – stało się tak po otrzymaniu przez POSK informacji, że projekt miałby być odrzucony. Ewentualne odrzucenie podania powoduje, że złożenie ponownego wiąże się z kolejną opłatą, natomiast wycofanie podania daje możliwość poprawienia go i ponownego złożenia, bez konieczności kolejnej opłaty. Jest to zwyczajna procedura stosowana w okolicznościach, która pozwala zredukować ewentualne koszty, jeśli złożone podanie miałoby być odrzucone. Ponadto, o czym warto wspomnieć, urzędnik odpowiedzialny za rozpatrzenie projektu odszedł z pracy w trakcie oceniania go, co spowodowało dodatkowe trudności.

Odbyły się więc ponowne konsultacje z władzami Hammersmith & Fulham, dokonano szeregu zmian w projekcie, uwzględniając wymogi wskazane przez lokalne władze. Nowy projekt został przedstawiony w lipcu tego roku do rozpatrzenia władzom gminy, które, po przeprowadzeniu narzuconych prawnie oraz własnymi przepisami konsultacji, rozważyły wszystkie za i przeciw. W ciągu 8 tygodni rozpatrzono podanie, i po upływie tego czasu POSK-owi zostało przyznane pozwolenie na budowę obiektu.

Wybudowanie tego obiektu będzie niezwykle korzystną inwestycją dla POSK-u, gdyż generować on bedzie długoterminowe dochody, znacznie przewyższające dochód z odsetek bankowych, gdyby sumę potrzebną na budowę tego budynku umieścić w banku. Obecna stopa procentowa wynosi około 1%, czyli przy sumie 1 miliona funtów byłoby to około 10 tysięcy funtów rocznie, natomiast wynajem mieszkań w planowanym obiekcie (przy kosztach budowy również około 1 miliona funtów) przynosić będzie rocznie co najmniej 70-80 tysięcy funtów (oblicza się, że będzie to około 97 tysiecy funtów rocznie brutto, co po odliczeniu kosztów obsługi i drobnych napraw da właśnie około 70-80 tysiecy w skali roku)! Wniosek z tego, że już po upływie 10 lat koszty tej inwestycji zwrócą się – nie zainwestowanie w ten projekt byłoby, mowiąc najprościej, wielką stratą dla POSK-u, zwłaszcza, że są fundusze, którymi Ośrodek na ten cel dysponuje, jak np. mieszkanie poza Londynem w Cheltenham, które w tym celu proponuje się sprzedać.

Rozbudowa zachodniej części POSK-u wiązać się będzie z koniecznością usunięcia jednej klatki schodowej, co w sposób oczywisty wpłynie na system przeciwpożarowych dróg ewakuacyjnych. W związku z tym, zatrudnione zostały 2 firmy specjalistyczne (każda w trochę odmiennym zakresie), których zadaniem jest oszacowanie sytuacji związanej z ilością i stanem dróg ewakuacyjnych oraz zaproponowanie zmian i ulepszeń, które zbalansują brak dotychczasowej klatki schodowej, równocześnie działając w zgodzie z zasadami i przepisami przeciwpożarowymi. Gdy rekomendacje w powyższym zakresie będą już gotowe, dopiero wtedy jakiekolwiek prace zostaną rozpoczęte.

Wspomniana klatka schodowa miała spore znaczenie rownież dla restauracji Łowiczanka, znajdującej się na pierwszym piętrze, oraz dla Cafe Maja, znajdującej sie na parterze – jako droga łącząca dwa lokale, zaopatrywane przez jedną kuchnię. Nie było to idealne rozwiązanie, więc być może zmiana będzie wręcz korzystna dla restauracji, gdyż została zaprojektowana specjalna winda, która będzie mogła przewozić zarówno wózki, jak i personel – kursując pomiędzy kuchnią na pierwszym piętrze a kawiarnią na parterze – i będzie znacznie korzystniejsza w kontekście bezpieczeństwa i higieny. Innym zagadnieniem jest nieduże pomieszczenie, znajdujące się obok klatki schodowej, w którym stoją lodówki Łowiczanki – jest prawdopodobne, że zmiana lokalizacji tych lodówek ułatwi do nich dostęp, a może nawet polepszy warunki przechowywania towarów.

Należy dodać, że wszystkie prace budowlane związane z nowym obiektem będą poddane przetargowi. W przypadku każdej pracy, do wykonania będą rozpatrywane zgłoszone wyceny, tak, aby można wybrać najkorzystniejszą ofertę. Jeśli chodzi o mniejsze prace, poniżej wartości 5 tysiecy funtów, istnieje już lista potencjalnych kontraktorów, utworzona po otwartym konkursie.

Przy okazji budowy i remontów warto jeszcze wspomnieć o wnęce na terenie POSK-u, której wykopanie nie miało nic wspólnego z rozbudową Ośrodka. Na początku tego roku zaczęto zauważać bardzo przykry zapach na klatce schodowej, a szczególnie w Jazz Cafe; okazało się, że pod drewnianą podłogą w dolnej części klubu znajduje się olbrzymia kałuża. Poproszono o opinię firmę, która przeprowadza specjalistyczne badania kanalizacji. Stwierdzono, że kanalizacja jest uszkodzona, jednak nie było możliwości wykazania, gdzie dokładnie jest uszkodzona.

Zaistniała więc konieczność dokopania się do kanalizacji, aby zobaczyć gdzie dokładnie znajduje się przeciek. Znaleziono miejsce uszkodzenia kanalizacji, przy zewnętrznej ścianie Jazz Cafe, która cały czas była mokra. Przy okazji tego wykopu, odkryto zasypany mur zaporowy w odległości około jednego metra od obecnych fundamentów, i zaczęto rozważać wykorzystanie tego miejsca do stworzenia alternatywnej drogi ewakuacyjnej z Jazz Cafe. Tego wymagają przepisy przeciwpożarowe w przypadku pomieszczenia mogącego pomieścić więcej niż 60 osób, a zlikwidowanie klatki schodowej usunie obecne drugie wyjście ewakuacyjne. W związku z powyższymi planami przesunięto wymianę podłogi w Jazz Cafe POSK na termin późniejszy, gdyż w ewentualnej perspektywie budowy nowego wyjścia ewakuacyjnego, nowa podłoga zostałaby najprawadopodobniej zniszczona. Wstrzymanie wymiany podłogi zostało uzgodnione z ubezpieczycielem POSK-u, ktory pokryje koszt wszystkich prac, zwiazanych z usuwaniem skutków wadliwej kanalizacji (jak m.in. reperacja, osuszanie, wymiana podłogi) i który zgodził się na zmianę planu, jak również z osobami odpowiedzialnymi za Health & Safety w budynku Ośrodka.

Podsumowując, POSK konsekwentnie działając, zbliża się do wyznaczonego celu, czyli do zlikwidowania deficytu strukturalnego i do zabezpieczenia regularnie wpływajacych środków, z których budynek Ośrodka będzie utrzymywany.

Tomasz Furmanek, Cooltura

Więcej w tym temacie (pełna lista artykułów)

 
Linki sponsorowane
Zaloguj się lub zarejestruj aby dodać komentarz.

Komentarze

Bądź pierwszą osobą, komentującą ten artykuł.

Reklama

dodaj reklamę »Boksy reklamowe

Tylko £16.70 za paczkę UK-Polska

Paczki do Polski - Najniższa cena, solidny serwis od drzwi do drzwi, ubezpieczenie w cenie

Ogłoszenia

Reklama


 
  • Copyright © MojaWyspa.co.uk,
  • Tel: 020 3026 6918 Wlk. Brytania,
  • Tel: 0 32 73 90 600 Polska