MojaWyspa.co.uk - Polski Portal Informacyjny w Wielkiej Brytanii. Polish Community in the UK
Polska strona Wielkiej Brytanii

24/09/2015 14:00:00

Polska szkoła to firma

Polska szkoła to firmaPolskie szkoły uzupełniające na Wyspach Brytyjskich otwarte po 2004 roku to firmy. Firmy o charakterze społecznym, w których władza i odpowiedzialność spoczywa na 2-3 osobowych zarządach, często złożonych z osób, które szkołę utworzyły i zorganizowały.
Takimi placówkami są m.in. szkoły w: Brighton, Norholt, Stamford Hill, Hanwell, Shepherd Bush, Wembley, Harlow, Leyton, New Malden, Brakcnell, Seven Sisters i wiele innych. Wystarczy zajrzeć do dokumentacji szkoły a potem do rejestru Company House. Szkoły tego faktu nie ukrywają, wręcz przeciwnie obnoszą się szczególnie wśród nieznających brytyjskiego prawa rodziców. Z dostępnych dokumentów można czytać jak na dłoni, a taką wiedzę posiadać warto, szczególnie kiedy nasza pociecha jest uczniem polskiej szkoły.

Lista jest długa, bo szkół przybywa, rosną jak grzyby po deszczu. A fakt, że każdy może założyć polską szkołę nie zawsze idzie w parze z jakością i umiejętnością prowadzenia placówki, wszak przecież to rodzaj instytucji, w której głównym założeniem placówki edukacyjnej jest działalność na rzecz polskich dzieci i ich rodzin mieszkających na danym terenie poprzez edukację w zakresie przedmiotów ojczystych oraz poszerzanie pojęcia polskości w oparciu o polskie dziedzictwo kulturowe i rodzime tradycje. W osiągnięciu zamierzonych celów pomagać ma ścisła współpraca z rodzicami uczniów placówki. Ale w społecznej szkole-firmie różnie z tym bywa...

Samodzielne, samofinasujące się

Każda ze szkół to odrębna jednostka autonomiczna, samofinansująca się, stąd zróżnicowanie względem ofert, programu, płatności i innych aspektów, szczegółowo opisanych w regulaminach i statutach szkół, które są podstawowym dokumentem prawnym w placówkach. Odpowiedzialność w szkole spoczywa na barkach dyrektorów zarejestrowanych w Company House. To oni wybierają formę prawną szkoły, organizują funkcjonowanie placówki, odpowiadają w niej za bezpieczeństwo, administrację i finanse. Innymi słowy – za wszystko. I mogą być oni odwołani tylko wtedy, jeżeli sami złożą wniosek w tej sprawie rezygnując tym samym z prowadzenia szkoły.

Szkoły nie mają obowiązku rejestracji w Polskiej Macierzy Szkolnej oraz w innych organizacjach. Nie podlegają kontroli ze strony Macierzy ani MEN, bo nie są przez te sektory finansowane. Ich współpraca z instytucjami polskimi bądź brytyjskimi ma charakter dobrowolny, jednak dyrekcje szkół potwierdzają, że budowanie pomostu między organizacjami oraz między innymi polskimi szkołami, bardzo się opłaca, chociażby w budowaniu i umacnianiu wizerunku placówki na rynku. Stad też chętnie korzystają z doradztwa i wsparcia Macierzy biorąc udział m.in. w szkoleniach i konferencjach adresowanych do kadr nauczycielskich. Macierz z kolei nie bierze odpowiedzialności za prowadzenie placówki przed dany zarząd, nie upoważnia do tego umieszczenie szkoły w rejestrze PMS.

A w innej szkole jest inaczej...

To prawda. W każdej szkole jest inaczej, bo mimo, że cel wspólny, to sposób jego realizowania bywa różny. Wpływa też na to rodzaj barier, jakie trzeba pokonać, aby szkoła mogła funkcjonować. Rodzic, płacąc za edukację dla swojej dziecka w polskiej szkole, wydaje średnio za godzinę pobytu pierwszego dziecka w placówce bagatela ok. 2 funtów, za drugie i trzecie płaci jeszcze mniej, czwarte i kolejne biorą udział w zajęciach za darmo. W zamian za to zgodnie z regulaminami niektórych szkół winien wykonać jedną z prac charytatywnych na rzecz placówki: począwszy od dyżurów podczas przerw lub cało sobotnich zajęć, po przygotowanie kiermaszów, Mikołajek, czy bali. Wszystko na rzecz szkoły i przede wszystkim na rzecz dzieci, bo dzieci w szkole są najważniejsze. I tu oferta szkół jest zróżnicowana, bo jedne prowadzą dyżury tylko na przerwach, drugie całodniowe, a jeszcze inne rezygnują z pełnienia ich przez rodziców proponując w zamian uiszczenie drobnej opłaty. Wówczas dyżur nad dziećmi powierzają wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej lub pracownikom szkoły. Podobne zróżnicowanie dotyczy podręczników, zajęć pozalekcyjnych, oferty zajęć dla rodziców itp., wysokości wynagrodzenia dla pracowników, rodzajów wydawanych świadectw i okolicznościowych dyplomów, możliwości korzystania ze szkolnego parkingu, auli oraz wszelkich ponoszonych opłat.
 
Linki sponsorowane
Zaloguj się lub zarejestruj aby dodać komentarz.

Komentarze

Bądź pierwszą osobą, komentującą ten artykuł.

Reklama

dodaj reklamę »Boksy reklamowe

Tanie promy Anglia- Francja

Najtańsza linia promowa UK-Francja! Kliknij żeby sprawdź ceny...

Tylko £16.70 za paczkę UK-Polska

Paczki do Polski - Najniższa cena, solidny serwis od drzwi do drzwi, ubezpieczenie w cenie

Ogłoszenia

Reklama


 
  • Copyright © MojaWyspa.co.uk,
  • Tel: 020 3026 6918 Wlk. Brytania,
  • Tel: 0 32 73 90 600 Polska