MojaWyspa.co.uk - Polski Portal Informacyjny w Wielkiej Brytanii. Polish Community in the UK
Polska strona Wielkiej Brytanii

22/01/2010 08:31:00

Wielka Brytania: Polacy roku 2009

Wielka Brytania: Polacy roku 2009Moment, kiedy na scenę Teatralnej kolejno wchodzili wyróżnieni przez Kapitułę laureaci miał charakter prawdziwej, niewymuszonej podniosłości. Oto osoby, które chce się obdarzyć szacunkiem. W niedzielę, 17 stycznia, po raz trzeci „Dziennik Polski" wyróżnił ludzi szczególnie zaangażowanych w tworzenie dorobku emigracji polskiej w Zjednoczonym Królestwie.

Tytuł „Człowieka Roku 2009" otrzymała Aleksandra Podhorodecka, zaś mianem „Instytucji Roku 2009" obdarzono komitet budowy Pomnika Polskich Sił Zbrojnych w Arboretum. Honorową nagrodę „Dziennika Polskiego" otrzymali: Albin Tybulewicz, Włodzimierz Lesiecki, Jacek Lipiński i Marek Greliak jako animator Jazz Cafe POSK-u.

 

 

 

Wyboru dokonała Kapituła Nagrody w składzie:
Honorowy Przewodniczący - prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Maciej Płażyński; członkowie: dyrektor Wydawnictwa Sejmowego Kancelarii Sejmu RP Tomasz Glanz; prezes Stowarzyszenia Kombatantów Polskich w Wielkiej Brytanii Czesław Maryszczak; kierownik wydziału konsularnego Ambasady Robert Rusiecki; członek Rady Powierniczej Polskiej Fundacji Kulturalnej i prezes Zjednoczenia Polskiego Helena Miziniak; redaktor naczelny „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza" Jarosław Koźmiński.


Gośćmi honorowymi wieczoru byli: prezydent Ryszard Kaczorowski, radca ministra Ambasady Tomasz Kozłowski, kierownik wydziału konsularnego Ambasady Robert Rusiecki, zastępca szefa Sztabu ds. Wsparcia w dowództwie NATO kontradmirał Marek Kurzyk, prezes Stowarzyszenia Kombatantów Polskich w Wielkiej Brytanii Czesław Maryszczak, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii ks. prałat Tadeusz Kukla oraz goście z Polski: prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Maciej Płażyński, dyrektor Wydawnictwa Sejmowego Kancelarii Sejmu RP Tomasz Glanz oraz dyrektor biblioteki uniwersyteckiej w Toruniu i kierownik Archiwum Emigracji dr Mirosław Supruniuk.

Głosy z Polski


Wśród przemówień gości, które zbudowały atmosferę oczekiwania na najważniejszy moment tego wieczoru - wręczenie wyróżnień, znalazło się przesłanie ministra Janusza Krupskiego, kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, które odczytał w jego imieniu Czesław Maryszczak. W swoim fragmencie przesłanie to brzmiało tak: - „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza", jedyna polska gazeta o zasięgu ogólnobrytyjskim, jest wypełnieniem obowiązku szerzenia prawdy. Prawdy o narodzie, o jego walce, o przetrwaniu pod okupacjami wrogich nam sąsiadów, a później w kraju zniewolonym przez Sowietów. Wracając do lat, kiedy osamotniony w swej walce o Polskę Rząd Rzeczpospolitej pod prezesurą Tomasza Arciszewskiego odrzucił dyktat jałtański i zapowiedział trwanie na stanowiskach niepodległościowych, jego głównym oficjalnym środkiem przekazu był „Dziennik Polski". Opowiadając się po stronie Rządu, uniknął infiltracji komunistycznych agentów, stając się wyraźnym głosem emigracji". Chciałbym bardzo, aby nigdy nie przestał nim być (...)".

Kolejnym gościnnym głosem z Polski było przesłanie Lecha Czapli, Szefa Kancelarii Sejmu, które w imieniu autora odczytał Tomasz Glanz: „Chciałbym serdecznie pogratulować laureatom Nagród Honorowych, wyróżnionym i wszystkim zaangażowanym w budowanie polskiego życia na emigracji. Dzięki Waszym staraniom wiele osób otrzymuje konkretną pomoc w trudnych sytuacjach życiowych! Dzięki Wam szlachetna idea społeczeństwa obywatelskiego realizuje się w konkretnych działaniach i przedsięwzięciach! Wasze zaangażowanie przyczynia się do wzrostu naszego Dobra Wspólnego w wymiarze intelektualnym, społecznym i materialnym!". Kancelaria Sejmu we współpracy z „Dziennikiem Polskim" oraz Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego opracowała folder „Mała Polska nad Tamizą. Dwa stulecia polskiej obecności w Wielkiej Brytanii" wydany nakładem Wydawnictwa Sejmowego.


Minuty przemówień zakończyło błogosławieństwo ks. rektora Tadeusza Kukli, który przywołał mniej oficjalny, a bardziej spontaniczny i improwizowany moment wieczoru czyli wzajemne życzenia noworoczne przełamane jeszcze Bożonarodzeniowym opłatkiem. Niezwykle świąteczny i bardzo intymny, subtelny wystrój Sali Teatralnej, który wyszedł spod rąk niezawodnej Krystyny Muraszko (przy wdzięcznym wspomożeniu Ewy i Janusza Kwaśniewskich) cofnął gości o kilka tygodni wstecz i pociągnął do niekończących się uścisków czasem szczerej życzliwości, a czasem wymuszonej uprzejmości towarzyszącej wymianie okruchów opłatka. Na koniec pierwszej części wieczoru podano kolację. W tym czasie trwała również sprzedaż losów na nieodzowną podczas emigracyjnej gali: loterię. Stała się wesołym zwieńczeniem tego wieczoru.

Ludzie roku 2009


Nagrody te mają bardzo młodą, dziecięcą jeszcze tradycję: wręczono je po raz trzeci. Natomiast sam „Dziennik Polski" to tytuł o niebagatelnej historii równo 70 lat pilnego kronikarstwa uchodźczej, potem emigracyjnej, codzienności. Tej zwykłej, trywialnej w postaci podwyżek cen i ogłoszeń drobnych, i „wyższej": kulturalnej, edukacyjnej, polemicznej. Gazeta, która scala i określa pewne środowisko, wskazuje również. na chwałę i ku pokrzepieniu grupy, jednostki spośród niej najcenniejsze. Czynią to wszystkie znaczące tytuły na całym świecie. Są bowiem głosem tworzącym Opinię. Dlatego wybór osób wyjątkowych, wyróżniających się bardziej spośród wielu innych ludzi, w wiele różnych spraw zaangażowanych, jest niezwykle trudny, niemal zawsze skazany na krytykę tejże Opinii. W tym jednak roku, krytyki będzie chyba niewiele. Bo też osoby, których działalności Kapituła Nagrody przyjrzała się w minionym 2009 roku szczególnie uważnie, działają w sposób niezwykle namacalny i efektywny, a bywa że i efektowny również.

asdf (Fot. Rafał Głowa)

 

 
Linki sponsorowane
Zaloguj się lub zarejestruj aby dodać komentarz.

Komentarze

Bądź pierwszą osobą, komentującą ten artykuł.

Reklama

dodaj reklamę »Boksy reklamowe

Tanie promy Anglia- Francja

Najtańsza linia promowa UK-Francja! Kliknij żeby sprawdź ceny...

Tylko £16.70 za paczkę UK-Polska

Paczki do Polski - Najniższa cena, solidny serwis od drzwi do drzwi, ubezpieczenie w cenie

Ogłoszenia

Reklama


 
  • Copyright © MojaWyspa.co.uk,
  • Tel: 020 3026 6918 Wlk. Brytania,
  • Tel: 0 32 73 90 600 Polska